מבקר המדינה: "אין בסמכותי לאכוף על נתניהו להחזיר את התרומה לבן-דודו מיליקובסקי"

אנגלמן ביקש לדחות על הסף עתירה לבג"ץ שדרשה ממנו לחייב את נתניהו לקיים את החלטת ועדת ההיתרים ולהחזיר תרומה בסך 300 אלף דולר • המבקר טען כי נתניהו התחייב להחזירה, וכי אין בסמכותו לאכוף את החזרת הכספים; יוודא שיעשה זאת באמצעות בדיקת הצהרת ההון של רה"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ומבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: איל יצהר, יוסי זמיר
ראש הממשלה בנימין נתניהו ומבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: איל יצהר, יוסי זמיר

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן טוען כי אינו מוסמך להורות על קיום החלטותיה של ועדת ההיתרים או לאוכפן, ולכן לא יוכל להורות לראש הממשלה בנימין נתניהו לקיים את החלטת ועדת ההיתרים ולהחזיר 300 אלף דולר שקיבל בתרומה מבן-דודו נתן מיליקובסקי.

אנגלמן הגיב לעתירות התנועה לטוהר המידות והתנועה לאיכות השלטון, אשר דרשו כי יורה לראש הממשלה להחזיר את הכסף לבן-דודו ועל ביטול אישורה של הלוואה בת 2 מיליון שקל מהמיליארדר ספנסר פרטרידג'. המבקר ביקש לדחות על הסף את שתי העתירות.

המבקר חושף בתגובה כי בכוונתו "לבדוק, בהתאם לסמכותו, האם ראש הממשלה השיב את הכספים מושא העתירה, זאת, בין היתר, באמצעות הצהרות ההון שיוגשו למבקר המדינה על-ידי ראש הממשלה בהתאם לכללים למניעת ניגוד עניינים, ואשר דבר השבת הכספים צפוי לבוא לידי ביטוי באותן הצהרות הון".

"עתירה סתמית, ללא נימוק לקבלת הסעד"

נתניהו קיבל 300 אלף דולר מבן-דודו נתן מיליקובסקי עבור מימון הוצאותיו והוצאות אשתו שרה בפרשות הפליליות שבהן נחשדו בשנים האחרונות. קבלת התרומה נעשתה ללא אישור היועמ"ש או ועדת ההיתרים, ונתניהו נדרש להחזירה. מאוחר יותר אישר לו המבקר הקודם, יוסף שפירא, לקבל הלוואה בת 2 מיליון שקל מפרטרידג', לכיסוי הוצאותיו המשפטיות.

ראש הממשלה פנה ליועמ"ש לאחרונה וטען כי מתוך 300 אלף הדולרים שניתנו לו כתרומה מבן-דודו, רוב הכסף שימש לצורך ההגנה המשפטית של רעייתו שרה בפרשת המעונות, ומשום כך לא מוטלת עליו החובה להשיב סכום זה. לפני שבועיים השיב לו היועמ"ש כי הנושא איננו בסמכותו, וכי עליו לפנות לוועדת ההיתרים בעניין זה.

בעתירתה לבג"ץ, דרשה התנועה לטוהר המידות כי המבקר יורה על קיום החלטת ועדת ההיתרים, וטענה כי אנגלמן נזף בחברי ועדת ההיתרים כי חרגו מסמכותם בבקשה מנתניהו להשיב את טובות ההנאה שקיבל. "לאחר שהמבקר הטיח דברים קשים אלה בחברי הוועדה, הודיעו שלושה מחבריה כי הם מבקשים שלא להמשיך ולכהן כחברים בוועדה", נכתב עוד בעתירה.

בתגובתו תוקף מבקר המדינה את התנהלות התנועה לטוהר המידות וכותב כי מדובר "בעתירה סתמית, בה מבוקש סעד נגד מבקר המדינה, מבלי שהעותרת מעלה נימוק כלשהו לקבלת הסעד, ובפרט היא איננה מעלה נימוק משפטי המצדיק את מתן הסעד".

לדבריו, "הטיעון המשפטי בעתירה כלל אינו מתייחס למבקר המדינה, אלא ליועץ המשפטי לממשלה בלבד... לעומת זאת, ניתן למצוא בעתירה הכפשה חסרת בסיס וחסרת כל רלוונטיות לעתירה... בכל הכבוד, מדובר בטענות לא נכונות, שאין זה ראוי להעלותן כלל, ובפרט אין זה ראוי, שעה שאין להן כל קשר לעתירה, והן מועלות על דרך הסתם, אך על-מנת להכפיש את מבקר המדינה. יש להצר על כך שהעותרת, שהיא שחקנית חוזרת בעתירות כגון אלה, בוחרת להסתמך בעתירתה על פרסומים תקשורתיים שגויים, ללא בדיקה, משל היו עובדה מוגמרת".

התנועה לאיכות השלטון טענה בעתירתה כי הלוואת 2 מיליון השקלים מפרטרידג' היא טובת הנאה האסורה על-פי "כללי אשר" למניעת ניגוד עניינים של חברי הממשלה, ולא הלוואה תמימה. כמו כן טענה התנועה כי אישור ההלוואה אינו בסמכותו של המבקר. "ניסיונה של העותרת לטעון כי הקביעה איננה בסמכותו של מבקר המדינה, אך ורק משום שלטענתה הלוואה בתנאי שוק ממי שאינו עוסק במתן הלוואות מהווה טובת הנאה האסורה על-פי הכללים, משולה לניסיונו של אדם להרים עצמו בציציות ראשו. בכל הכבוד, לא ניתן לטעון כי מבקר המדינה הקודם יוסף שפירא שגה בקביעתו, ולכן קביעה זו איננה בסמכותו", כתב בתגובה.

"ההלוואה מפרטרידג' - בתנאי שוק"

אנגלמן מוסיף וכותב כי ראש הממשלה כבר התחייב משפטית במסגרת הצהרת ההון הקודמת שלו כי בכוונתו להשיב את ההלוואה שקיבל ממיליקובסקי, וזאת באמצעות כספי ההלוואה בתנאי שוק מספנסר פרטרידג', שכבר אושרה לו על-ידי המבקר שפירא.

אנגלמן הוסיף וכתב כי בדק את הסכם ההלוואה ואת הבטוחה להבטחת החזר ההלוואה שיעמיד ראש הממשלה. בכלל זה בחן מבקר המדינה את התנאים שנקבעו להחזרת ההלוואה, ועל סמך בדיקותיו קבע מבקר המדינה כי מדובר בהלוואה בתנאי שוק. "כמו כן, מבקר המדינה עמד על כך שתתקבל חוות-דעת מהיועץ המשפטי לממשלה, לפיה מתן ההלוואה ממר פרטרידג' לראש הממשלה אינו מעורר חשש של ניגוד עניינים". 

מהתנועה לאיכות השלטון נמסר בתגובה: "צר לנו שהמבקר נדרש לנושא רק תחת חרבו המאיימת של הליך משפטי, ולא ענה למכתבי התנועה לאיכות השלטון למרות פניות חוזרות ונשנות בנושא. עתירתנו מבקשת לעצור את השלכת תפוח האדמה הלוהט בין היועמ"ש לבין מבקר המדינה וליישב את השאלה בדבר מי הגורם אשר אמון על אכיפת השבת ההלוואה שלקח ראש הממשלה נתניהו שלא כדין ובניגוד להחלטת וועדת ההיתרים. אנו נמתין לתגובת היועץ המשפטי לממשלה, והדברים יתבררו בפני בית המשפט".

צרו איתנו קשר *5988