"אל תנסי אותי": חשיפת "גלובס" הציתה מלחמה בין הממונה על שוק ההון ליו"ר לשכת רואי החשבון

עקב הפרסום ב"גלובס", הממונה על שוק ההון משה ברקת שלח מכתב חריף לנשיאת לשכת רוה"ח איריס שטרק, בתגובה להוראה שהעבירה לרואי החשבון שלא לציית לנוהל חדש שפרסם בנוגע למתן רישיון לצ'יינג'ים • שוקל לקדם הקמת גוף פיקוח על רואי החשבון

איריס שטרק (מימין) ומשה ברקת / צילומים: כדיה לוי, רפי קוץ, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי
איריס שטרק (מימין) ומשה ברקת / צילומים: כדיה לוי, רפי קוץ, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

"תמוהה ולא ברורה בעיניי התנהלות לשכת רואי החשבון ברשותך, כפי שבאה לידי ביטוי במכתב שפרסמתם לחברים, שעליו נוגע לי רק מכתבה שהתפרסמה בעיתון 'גלובס'. התנהלות זו סותרת באופן מוחלט את מכתבך שנשלח אליי ב-11.8.19 וחורגת מהשיח המקצועי, המכובד והמוסכם שערכנו בנושא".

כך כותב הבוקר (ג') הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, לנשיאת לשכת רואי החשבון, רו"ח איריס שטרק, בתגובה להוראה שהעבירה ל-15,000 רואי החשבון חברי הלשכה שלא לציית לנוהל חדש שפרסם ד"ר ברקת בנוגע להוצאת רישיון לנותני שירותי מטבע (הידועים בשמם העממי "צ'יינג'ים").

ברקת אף מוסיף איום לעבר נשיאת הלשכה ומבהיר כי בעקבות התנהלותה, והעובדה כי רואי החשבון הם אדון לעצמם, ללא גוף מפקח עליהם, הוא מתכוון לקדם הקמת גוף פיקוח על רואי החשבון.

עד אתמול התנהל המאבק בין לשכת רואי החשבון לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון מתחת לרדאר התקשורתי. אתמול (ב') חשף "גלובס" את המחלוקת לראשונה. המחלוקת התעוררה על רקע פרסומו של נוהל חדש לצ'יינג'ים, הכולל גם דרישות כלפי המייצגים שלהם, רואי החשבון ועורכי הדין. הנוהל הצליח לעצבן את נשיאת רואי החשבון, לאחר שלטענתה הוא כולל דרישות מוגזמות ולא חוקיות מרואי החשבון.

בין הדרישות שעוררו את המחלוקת הייתה הדרישה שרואה החשבון יאשר כי לקוחו משלם את חבות המס בגין כל פעילות שלו, וכי הוא מדווח לרשויות המס לפי דין וכן הדרישה כי רואה חשבון יצרף לבקשת הרישיון תצהיר המאשר היעדר רישום פלילי והיעדר הליכים מינהליים או משמעתיים התלויים ועומדים מולו.

תחילה פנתה הנשיאה לברקת במכתב בנושא, ואף נעשו תיקונים שונים בעקבות פנייתה. ואולם לגישת לשכת רואי החשבון לא היה די בתיקונים אלה, ולכן בתגובה לפרסום הנוהל "המתוקן", בשבוע שעבר הורתה הנשיאה לרואי החשבון שלא לציית להוראותיו של הנוהל, עד שיתוקנו ההוראות "הבעייתיות" הנוספות.

ברקת גילה על ההנחיה האמורה רק בעקבות פניית "גלובס" שביקש את תגובתו, והוא לא נותר חייב. במכתב ששיגר הבוקר לשטרק, הוא תוקף את התנהלותה וכותב לה: "כאילו הלשכה של הקיץ אינה הלשכה של הסתיו, התהפכו היוצרות בין-לילה באופן המבטא התנערות מאחריותו של רואה החשבון. אחריות בסיסית עליה סומך הציבור וגם אנו ברשות שוק ההון. הדבר תמוה ביותר ומעלה שאלות. האם עלינו ללמוד מגישתך שלא עשינו נכון שעירבנו באופן כזה את רואה החשבון בתהליך? שהסתמכנו באופן כזה על רואה החשבון? אני מקווה מאוד שתתעשתו ותוכיחו לנו אחרת".

נוהל המריבה

המחלוקת מתנהלת בחודשים האחרונים בתגובה לפרסומה של "טיוטת נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים" ביולי השנה. הנוהל פורסם להערות הציבור בתוך שבעה ימים וכלל דרישות מרובות להגשת מסמכים ופרטים נוספים שנראים טכניים במהותם, ואולם הוראותיו הצליחו לעורר מחלוקת קשה בין הלשכות המקצועיות - לשכת רואי החשבון ולשכת עורכי הדין - לבין הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

בתוך ימים ספורים מפרסום טיוטת הנוהל, שיגרה נשיאת רואי החשבון שטרק מכתב חריף לברקת, התוקף את הוראותיו של הנוהל וכן את העובדה שניתנו שבעה ימים בלבד להגשת הערות עליו. רו"ח שטרק ציינה במכתבה כי בבחינה ראשונית בלבד היא הבחינה במספר נקודות בעייתיות בנוהל, ובהן העובדה שבטיוטת הנוהל נדרש רואה החשבון לאשר כי מבקש הרישיון משלם את חבות המס החלה עליו לפי הדין בגין כל פעילות שלו, וכי הוא מדווח לרשויות המס על-פי הדין. לטענת שטרק, הדרישה האמורה עומדת בסתירה לחוק רואי חשבון.

שטרק ציינה במכתב, בין היתר, כי "נאסר על רואה החשבון לאשר שלקוחו משלם את חבות המס החלה עליו לפי הדין בגין כל פעילות שלה, וכי הוא מדווח לרשויות המס לפי דין".

בנוסף תקפה רו"ח שטרק במכתבה את הדרישה שעוגנה בטיוטת הנוהל לקבל תצהיר מרואה חשבון בדבר היעדר רישום פלילי, וכן היעדר הליכים מינהליים או משמעתיים תלויים ועומדים מולו מטעם מועצת רואי החשבון. "לדעתי מדובר בדרישה בלתי סבירה הפוגעת בחופש העיסוק של רואי החשבון המעוגן בחוק יסוד. הפגיעה הנ"ל איננה מידתית ואיננה ראויה", כתבה שטרק לברקת.

לאחר קבלת התייחסות לשכת רואי החשבון ביצעו ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שינויים קלים בנוהל. הנוהל הסופי פורסם בראשית חודש אוגוסט, אך בלשכת רואי החשבון סברו כי השינויים אינם מספקים, כיוון שטענות מרכזיות שהעלתה רו"ח שטרק במכתבה לא זכו להתייחסות. לאור פניית נשיאת הלשכה, בוטלה בטיוטת הנוהל הדרישה לתצהיר על היעדר רישום פלילי והיעדר הליכים מינהליים או משמעתיים התלויים ועומדים מול רואי החשבון, אך הנוהל עדיין כולל את הדרישה לאישור רואה חשבון לצורך קבלת רישיון למתן שירותים פיננסיים, העומד לטענת שטרק בסתירה לכללים והחוק.

"האישור אינו עומד בכללים המקצועיים"

ובשלב הזה הפך הדיון המקצועי למלחמת כוחות של ממש, כאשר - כפי שנחשף אתמול ב"גלובס" - בתגובה לפרסומו של הנוהל "המתוקן" שיגרה שטרק הודעה לכלל חברי הלשכה - כ-15 אלף רואי חשבון, מתוך 19 אלף רואי חשבון פעילים בישראל - שכותרתה: "הודעת מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון לצורך קבלת רישיון למתן שירותים פיננסיים". בהודעה הסבירה שטרק לחברי הלשכה כי האישור הנדרש מהם בנוהל הצ'יינג'ים אינו עומד בכללים המקצועיים החלים על רואי חשבון, ולפיכך רואה חשבון מנוע מלחתום על אישור בנוסח זה.

באשר לביטול הדרישה לתצהיר על היעדר רישום פלילי והיעדר הליכים מינהליים או משמעתיים התלויים ועומדים מול רואי חשבון, אמרה שטרק ל"גלובס" כי "תיקון זה שבוצע הוא בכיוון הנכון, אך איננו מספק את לשכת רואי החשבון, היות שהדרישה הקיימת כי רואה החשבון יצהיר כי הרישיון שהוא מחזיק בתוקף, וכי לא מתנהל הליך לביטול רישיונו או להתלייתו, מיותרת ומכבידה" .

ברקת, כאמור, החליט שלא לעבור בשתיקה על הכרזת המלחמה של שטרק ושיגר היום מכתב תגובה חריף לצעד שנקטה.

ברקת מציין במכתבו כי הוא הופתע מהתנהלותה של שטרק ,שניהלה מולו דיון מקצועי בנושא השינויים המבוקשים בנוהל, ואף שיגרה לו מכתב בו היא מודה לו על השינויים שכבר נעשו - ופתאום היא מקיימת מהלך תוקפני חד-צדדי נגד הנוהל ומורה לחברי הלשכה שלא לציית להוראותיו. בעניין זה הוסיף ברקת גם איום לא מאוד מרומז במכתבו וציין כי "לעניין ציות - היי סמוכה ובטוחה שהרשות בראשותי תחמיר את האכיפה והסנקציות על גורמים מפוקחים. איני מציע לאף אחד לנסות אותנו בעניינים אלה. יש לנו אחריות כלפי הציבור".

ברקת מודה במכתבו כי הרשות בראשותו אינה הגורם המפקח על רואי החשבון, אך מוסיף כי מדובר בנקודה כואבת שדרושה פתרון. "כידוע לך ולי, רואי החשבון אינם מצייתים לרשות, אלא לחוק ולכללים המקצועיים, שנכתבים על-ידי רואי החשבון עצמם. אולי, מבלי משים, נגעת בנקודה רגישה. נקודה בוערת וכואבת בשוק ההון ובמשק הישראלי - והיא שאלת הפיקוח על רואי החשבון בישראל".

ברקת מוסיף כי הציע ופעל בעבר להקמתו של גוף פיקוח על רואי חשבון בישראל והגיע אף להסכמות בעניין על המשנה ליועמ"ש דאז, עו"ד אבי ליכט, אך אז סיים את תפקידו הציבורי והנושא נזנח. על כך כותב ברקת כי "נושא הפיקוח על רואי חשבון הוא אינטרס מרכזי ומשותף של כלל הרגולטורים בישראל, ובוודאי של שוק ההון, ולכן אני מתכוון לפעול לקידומו של נושא זה, יחד עם גופי רגולציה אחרים וכלל גורמי המקצוע. באופן זה הסדרת הכללים והציות להם ייעשו על-פי הליך תקין ומפוקח". 

שטרק: "בטוחים שנצליח להגיע לפתרון" 

רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון, מסרה בתגובה: "אנו בטוחים שנצליח להגיע לפתרונות בנושא הנוהל עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. אנו, כלשכה מקצועית, מחויבים לעדכן את רואי החשבון על דרישות לאישורים החורגות מהחוק ומהתקנות, שעליהם להימנע מלחתום עליהם. כך אנו פועלים בכל תחום, וזו מחויבותנו. האישורים שאנו מספקים כרואי חשבון הם רבים ומקיפים, ואנו עושים מלאכתנו נאמנה.

"עם זאת, עלינו להיזהר שלא לחרוג מתקנות הביקורת,שהן היסודות של מקצוע ראיית החשבון. מקצוע רואי החשבון פועל על-פי חוק רואי חשבון ומפוקח באופן מקיף על-ידי מועצת רואי החשבון, שאוכפת את החוק ואת התקנות של רואי החשבון".