בדרך להסדר נושים חדש? ביהמ"ש הוציא צו הקפאת הליכים זמני לאורתם סהר

אורתם סהר הנדסה, אורתם סהר תשתיות ובנייה ומליבו בנייה מבקשות לשנות את הסדר הנושים הנוכחי שלטענתן אינו מאפשר את המשך ניהולן של החברות

 

 

האחים אמיר יעקובי פיני יעקובי / צילום: אריק-סולטן
האחים אמיר יעקובי פיני יעקובי / צילום: אריק-סולטן

נשיא ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב, השופט איתן אורנשטיין, נענה לבקשה שהגישו אורתם סהר הנדסה, אורתם סהר תשתיות ובנייה ומליבו בנייה והוציא צו עיכוב הליכים זמני לשלוש החברות. הצו חל גם על כל מימוש של כל הערבויות שניתנו על-ידי החברות. תוקפו של הצו יעמוד לפחות עד לדיון שיקיים ביהמ"ש בעניינן של החברות ביום ראשון הקרוב, דיון בו אמורים לנכוח כל נושי החברה ומי שמתנגדים להפיכת הצו הזמני לקבוע.

החלטתו של אורשנטיין הגיעה בעקבות בקשה שהגישו בחברות, בה ביקשו מביהמ"ש כי יתיר להן לשנות את הסדר הנושים שהושג בחברה, ויעניק להן צו הקפאת הליכים לתקופה של 30 יום. עוד ביקשו החברות באמצעות עוה"ד אמיר ברטוב ושמרית מלמן, כי אורנשטיין יורה על השבת סמכויות הניהול לנאמני החברות, עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח יזהר קנה.

לטענת החברות הסדר הנושים הקודם "קרס ולא ניתן לקיימו עוד", שכן לאחר הדיון שהתקיים בעניינן בתחילת השבוע התקבלו אצל החברות מכתבים לסילוק יד ממרבית הפרויקטים החדשים שמבצעות החברות, הודעות בדבר כוונה לחלט ערבויות בנקאיות, וכן דרישות לחילוט ערבויות בנקאיות המוחזקות בידי מזמיני עבודות. כל אלה מצטרפים למכתבי התראה דומים שקיבלו החברות במהלך השבועיים האחרונים, שלטענת החברות לא הותירה להן כל ברירה אלא לפנות אל ביהמ"ש בבקשה כי יעניק לה צו הקפאת הליכים ויאפשר להן לפתוח מחדש את בהליך חדלות פרעון לחברות.

"לאור 'מבול' סילוקי היד מהפרויקטים והודעות חילוט הערבויות, קיים צורך דחוף ב'עזרה ראשונה בהולה' בדמות מתן צווים זמניים", נכתב בבקשת החברות. "סעדים אלה נדרשים ביתר שאת נוכח מכתבי התראה והודעות שהתקבלו אצל החברות ביומיים האחרונים, לאחר הדיון שהתקיים ובעקבות הפרסום הרחב בעיתונות ובתקשורת על אודות מצבן של החברות", הדגישו.

הסדר הנושים הנוכחי של החברות אותן הן מבקשות לשנות, הוא ההסדר אותו אישר אורשנטיין בשלהי 2016. במסגרת ההסדר האחוד לשלוש החברות נרשמו מניות אורתם הנדסה בחלקים שווים על שם חברת פיקה תשתיות עבודות ופיתוח שבבעלות "האחים יעקובי" וחברת אסייג. עוד במסגרת ההסדר הקיים, נטלו שלוש החברות בבעלותן החדשה התחייבות להמשך ביצוע רשימה מוגדרת של פרויקטים מתוך הפרויקטים שטרם הסתיים ביצועם במועד מתן צו הקפאת ההליכים הקודם, וכן התחייבות למתן שירותי בדק לטובת השבת ערבויות הבדק לידי הבנקים.

ואולם, כפי שאף תיארו בדיון שהתקיים השבוע באולמו של אורנשטיין, גם בעת הנוכחית סובלות החברות מחדלות פירעון ומצוקת אשראי, שכן "מאז מועד אישור הסדר הנושים ועד כתיבת בקשה זו הוגשו במסגרת הליכי חדלות הפרעון של החברות מאות בקשות, אשר מספרן אף מדמה את הקשיים אשר חוו החברות והבעלים החדשים בתפעולם השוטף, ביישומו של הסדר הנושים ובמסע החתחתים הארוך והקשה להשבת הבחרות לפעילות יצרנית ובשאיפה, רווחית".

בנוסף, מפנות החברות גם אצבע מאשימה ל"תאגידים בנקאיים מסוימים המעורבים בהסדר הנושים", שלטענתן נטעו בהן תקוות שווא לפיה בעתיד ועל-בסיס התקדמות החברות ביישום הסדר הנושים וקיום ההתחייבויות על-פיו, יאפשרו לחברות הבת שלהן מסגרת אשראי. "אולם, דברים לחוד ומציאות לחוד", נטען בבקשה.

חובותיהן של החברות, לפי הנטען בבקשה, הם 10.5 מיליון שקל לנושה המובטח בנק מזרחי טפחות ובנוסף גם 56 מיליון שקל חובות לנושים רגילים. מנגד, נטען, החברות זכאיות ללפחות 45 מיליון שקל בגין תקבולים שטרם שולמו להן בגין עבודות שבוצעו על-ידן.

מוקדם יותר השבוע דיווחה חברת "האחים יעקובי" המחזיקה כאמור ב-50% ממניותיה של אורתם סהר מכוח הסדר הנושים, כי ההסתבכות המחודשת של החברה עלולה להוביל אותה להפסד של עד 18 מיליון שקל: באחים יעקובי העריכו כי אם יתחיל הליך של חדלות פירעון באורתם סהר, צפויה החברה למחוק את כל השקעתה בה, בסכום של כ-7 מיליון שקל; וכי בנוסף היא תיאלץ לבצע הפרשה של מלוא התחייבויות החברה, "בגין ערבויות שהעמידה לטובת פעילותה של אורתם וחברות בנות שלה, שתסתכם לסך של כ-11.3 מיליון שקל".

צרו איתנו קשר *5988