המשרד להגנת הסביבה דוחה את נישוב אסדת לוויתן שנקבע למחר

נובל אנרג'י לא עמדה בתנאים עד לשעה זו, ולכן הנישוב יידחה: המשרד להגנת הסביבה לא מאפשר לחברה לבצע מחר את פעולת הנישוב באסדת לוויתן בשל אי-עמידה בכל הדרישות והתנאים המחמירים שהציב לה • הורה לחברה לתת לציבור התראה של יומיים מראש על המועד החדש

המשרד להגנת הסביבה מודיע הערב (ב') כי חברת נובל אנרג'י לא עמדה בתנאים שהוצבו לה עד לשעה זו, ולכן הליך הנישוב (הרצת האסדה) שהיה אמור להיערך מחר, יידחה. המשרד להגנת הסביבה לא מאפשר לחברה לבצע מחר (ג') את פעולת הנישוב באסדת לוויתן בשל אי-עמידה בכל הדרישות והתנאים המחמירים שהציב לה והורה לחברה לתת לציבור התראה של יומיים מראש על המועד החדש. המשרד להגנת הסביבה לא אישר עדיין את תוכנית הדיגום והניטור באסדה במהלך הנישוב, מכיוון שלא נחה דעתו עד לשעה זו מדוחות הכיול ובקרת האיכות שהוגשו, הנוגעים למכשירי האנליזה על האסדה לבדיקת הבנזן הנפלט בעת הנישוב.

בשבוע שעבר, בעת הדיון שנערך בבית המשפט בשל עתירות ארגוני הסביבה והמועצות המקומיות, טענו עורכי הדין של הפרקליטות ושל נובל אנרג'י כי דחיית ההפעלה עשויה להיות הרת אסון; לפגוע ביחסי ישראל-ירדן הרעועים בין כה (שכן נובל אנרג'י עתידה לייצא חלק נכבד מן הגז לירדן), ולהסב פגיעה כלכלית: הנזק על עיכוב של שלושה ימים במועד הזרמת הגז מוערך על-ידי נובל אנרג'י בכ-60 מיליון שקל, ובנוסף בארץ ממתינים עובדים מרחבי העולם שהובאו לכאן על מנת לקחת חלק בהליך ההרצה, כך שבאם תהיה חריגה בלוח הזמנים - הם עשויים לעזוב ולהותיר את החברה כשהיא נדרשת לייצר לוח זמנים חדש המאפשר את הבאתם החוזרת ארצה. כעת, דחיית הנישוב למועד לא ידועה, עלולה לגרום לדחייה בתאריך הזרמת הגז ולהשלכות כלכליות על החברה המפעילה את אסדת לוויתן, נובל אנרג'י.

לדברי המשרד להגנת הסביבה, חרף טענות הארגונים, תכניות החברה עבור תקופת ההרצה והנישוב נבדקו היטב, ובנוסף, בוצע מודל פיזור מזהמים במצבים סינופטיים שונים. הממצאים הראו כי לא צפויה חריגה מערך הסביבה לבנזן בקו החוף, במועדי הנישובים המהותיים. תרחישי הפיזור המחמירים ביותר הצביעו כי פליטות הבנזן מהאסדה לא צפויות להביא לעלייה משמעותית בריכוזי הבנזן באזור החוף. מהבדיקות שבוצעו, ניתן לקבוע כי לא צפוי סיכון לתושבי יישובי החוף בכל שלבי ההרצה, כולל בזמן הנישובים. ביום הנישוב, כשיתקיים, צוותי המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה יהיו נוכחים על האסדה ובחוף, כולל בתחנות הניטור ובמרכז הבקרה של נובל. המשרד להגנת הסביבה מחדד, כי אין כל הנחיות מיוחדות באשר להפסקת פעילות או שינוי בהתנהלות היום-יומית של תושבי האזור, גם לא בעת הנישוב באסדה. המשרד מדגיש כי "אין בסיס לאמירות חסרות האחריות הקוראות לתושבים להתפנות בתקופת הרצת האסדה והנישוב". עוד מוסיפים במשרד להגנת הסביבה כי "ריכוזי המזהמים בחוף ינוטרו באופן רציף ובמקרה הבלתי סביר שתתגלה בזמן אמת עלייה בזיהום האוויר העלולה לסכן את האוכלוסייה - הפעילות באסדה תופסק".

מחברת נובל אנרג'י נמסר בתגובה: "הגז מלוויתן חיכה הרבה זמן כדי לצאת מהאדמה, והדבר יקרה במהרה. הופתענו מאוד והצטערנו לשמוע על החלטת המשרד להגנת הסביבה. נובל אנרג'י מקפידה על עמידה קפדנית בכל ההיתרים והאישורים השונים שהונפקו לה ואשר קיבלו את אישורם של בתי המשפט השונים. המשרד להגנת הסביבה מבקש לבצע תיקוף נוסף למכשור האנליזה מעבר לתיקוף הקיים, ונובל פועלת להעביר מידע זה למשרד. שותפי לוויתן נרגשים, מוכנים ודרוכים לקראת הפקת הגז הטבעי והפיכתה של ישראל למעצמת אנרגיה".

צרו איתנו קשר *5988