משאירה את הכסף "בתוך הבית": חברות של משפחת שמלצר ימשיכו להעניק לשלמה החזקות שירותי רכב ביותר מ-300 מיליון שקל בשנה

אושר חידוש הסכם למתן שירותי תחזוקה, פחחות, גרירה, תיקוני דרך וחילוץ לחברת הליסינג הציבורית, שהתמורה עבורם עמדה על כ-1 מיליארד שקל בשלוש שנים • דירקטוריון שלמה החזקות: "העסקאות הן לטובת החברה"

עתליה שמלצר / צילום: אביב חופי
עתליה שמלצר / צילום: אביב חופי

אישור שהעניק באחרונה דירקטוריון חברת שלמה החזקות לחידוש התקשרויות עם חברות פרטיות בהן מחזיקה עתליה שמלצר, בעלת השליטה בחברת הליסינג, מפנה זרקור להכנסות העצומות שמשפחת שמלצר מקפידה לשמור "בתוך הבית", במסגרת הסכמים שיש לחברות פרטיות שלה מול שלמה החזקות, אשר נסחרת בבורסה באמצעות אג"ח. הכנסות אלה עמדו בכל אחת מהשנים האחרונות (2016-2018) על כ-320-350 מיליון שקל והצטברו תוך שלוש שנים לסכום עתק של כ-1 מיליארד שקל.

מדובר בהסכמים לקבלת מגוון שירותים למכוניות של שלמה החזקות: תחזוקה, פחחות ותיקונים קוסמטיים, גרירה, תיקוני דרך וחילוץ, כל זאת באמצעות החברות הפרטיות אוטוקלאב ושלמה מוסכים. חידושם כעת נעשה לשלוש שנים, עד סוף שנת 2022 - מה שמבטיח לחברות הפרטיות של משפחת שמלצר הכנסות שנתיות של מאות מיליוני שקלים גם בשנים הבאות. לפי העדכון של שלמה החזקות בנושא, פרטי ההסכמים החדשים מול החברות הפרטיות  דומים להסכמים הקודמים, וכוללים עדכון תעריפים.

בדירקטוריון שלמה החזקות מדגישים כי השירותים שהחברה מקבלת מהחברות של משפחת שמלצר, "מאפשרים לחברה להתמקד בפיתוח ליבת העסקים שלה ובטיוב פעילותה". עוד ציינו שם כי "אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ניתן לאחר שהחברה ביצעה הליך תחרותי או הליך אחר, לפי העניין, בפיקוחה של ועדה מיוחדת של דירקטורים חיצוניים אשר הוקמה על-ידי ועדת הביקורת. במסגרת הליכים כאמור, בחנה הוועדה הצעות מחיר או את התנאים המקובלים בשוק ביחס לשירותים", והגיעה למסקנה כי "העסקאות הינן לטובת החברה".

לפי הדירקטוריון, שירותי ניהול התיקונים, פיקוח ובקרה על התיקונים שמעניקות לה החברות של שמלצר "לאורך שנים", מסייעים לחברה "לחסוך תשומות ניהוליות ועלויות תפעול ניכרות הכרוכות במעקב אחר היקף תיקונים של צי רכבים גדול למול מספר רב של יבואני רכב, לרבות בכל הקשור לשינוע ובקרה על ביצוע התחזוקה והתיקונים". 

פחות מורכבות לוגיסטית, יותר פיקוח 

השירותים הניתנים על-ידי החברות של שמלצר לשלמה החזקות כוללים בעיקר שירותי פחחות, תיקוני צבע ושירותי השבה לקדמות לרכבי הקבוצה. תנאי התמורה בגין השירותים נקבעים על בסיס דוחות שמאי, עלות שעות עבודה ועלות החלקים בהתאם למחירונים, ולפי ההסכמים הקודמים, על כל אלה ניתנת לשלמה החזקות הנחה של 15%. ההיקף השנתי של אותן עבודות בשלוש השנים האחרונות (2016-2018) נע בטווח של 178-198 מיליון שקל - והצטבר בשלוש שנים ליותר מ-560 מיליון שקל.

הפעילות השנייה בהיקפיה, שירותי תחזוקה, מול חברת אוטוקלאב, כוללת בין היתר "טיפולים ותיקונים מכאניים שוטפים לכלי הרכב, שינוע כלי רכב למוסכים ומהם, ביצוע מבחני רישוי שנתיים וביקורת חורף לכלי הרכב, ותיקונים שונים לפי דרישת הקבוצה, כגון תיקון נזק או פגם". התמורה בגין תחזוקת הרכבים, על בסיס ההסכם הקודם, משולמת על בסיס הקילומטרים שנוסעת כל מכונית, ולפי התאמות שונות נוספות, בהתאם לאופי הפעילות. ההיקף השנתי של אותן עבודות בשלוש השנים האחרונות (2016-2018) נע בטווח של 118-134 מיליון שקל - והצטבר בשלוש שנים ליותר מ-370 מיליון שקל.

הפעילות השלישית הנעשית מול החברות של שמלצר - שלמה מוסכים, כוללת "שירותי גרירה, תיקוני דרך וחילוץ לכלי רכב" והיא מוענקת למבוטחי שלמה ביטוח, שבבעלות שלמה החזקות, בהתאם לתנאי הפוליסה. התמורה לשלמה מוסכים של שמלצר היא על בסיס תשלום קבוע עבור כל שירות, "בהתאם לתעריף אשר הוסכם בין הצדדים", וההיקף השנתי של אותם שירותים בשלוש השנים האחרונות (2016-2018) נע בטווח של 20-26 מיליון שקל - והצטבר בשלוש שנים לכ-70 מיליון שקל.

כאמור, ועדת הביקורת ודירקטוריון שלמה החזקות מדגישות בהחלטה, שהתקבלה בשבועות האחרונים, כי "העסקאות הינן לטובת החברה", ומונות לא מעט יתרונות שהם מזהים בהתקשרות מול החברות הפרטיות של שמלצר. בין היתר הם ציינו את יכולתן להעניק מכלול שירותים המסייעים להפחתת "המורכבות הלוגיסטית מבחינת החברה" ולהגברת "הפיקוח, הבקרה והשליטה על מכלול השירותים הניתנים".

עוד ציינו את גודלן ופריסתן הגיאוגרפית, וכן את ניסיונן של החברות של שמלצר, המאפשר להעניק שירותים "בצורה טובה, מקצועית ומוכחת", וכן הזכירו סקרי שביעות רצון שנעשו בתקופת ההתקשרות הקודמת והראו כי רמת השירות היא טובה, ו"מאפשרת לחברה יתרון בהיבט השירות ללקוח הקצה". בהחלטתם גם ציינו בדירקטוריון, כי "במסגרת חידוש ההסכם נקבעו תהליכי עבודה חדשים שנועדו להוביל להפחתת מחלוקות ומוקדי 'חיכוך' בין הצדדים".

רבע משוק הליסינג בארץ

עיקר פעילותה של שלמה החזקות מתרכז בליסינג, שם היא נחשבת לאחת מהחברות הדומיננטיות בענף, עם נתח שוק שהוערך בסוף שנת 2018 בכ-25%, ומלבד זאת היא פועלת בתחום השכרת מכוניות (שלמה תחבורה), סחר בכלי רכב (באמצעות ש.מ.ר בעיקר) וביטוח רכב (בעיקר שלמה ביטוח), כמו גם כמה פעילויות מצומצמות יותר. שלמה החזקות נסחרת בבורסה באמצעות חמש סדרות אג"ח, בהיקף מצרפי של כ-1.7 מיליארד שקל, בתשואות של עד 2%.

לפי תיאור עסקיה, שלמה החזקות משתייכת לקבוצת חברות בשליטתה של עתליה שמלצר, העוסקות בענפי הרכב - הפעלת מוסכי פחחות ומכונאות, השכרת משאיות קירור וכן שירותי דרך וחילוץ מכוניות. קבוצת החברות של שלמה הוקמה ונשלטה על-ידי שלמה שמלצר, שכיהן כיו"ר שלמה החזקות, ואשר נפטר באופן מפתיע ביולי 2014, בגיל 67, מה שהעביר את מושכות הפעילות לידי יתר בני משפחתו, ואת השליטה לידי אלמנתו, עתליה, המכהנת כנשיאת שלמה החזקות. בנוסף לשלמה החזקות שולטת המשפחה, בין היתר, בחברת הפרויקטים הבורסאית אפקון החזקות, הנסחרת בשווי של 715 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988