כל מה שצריך זה איום טוב: בזן רכשה מתקן למניעת זיהום שנה לפני שתיכננה

המשרד להגנת הסביבה החליט לסגור את פעילות מתקן הביטומן של בזן בעוד שלושה חודשים בשל גרימת זיהום • על אף שבזן טענה כי לא תוכל לרכוש מערכת להפחתת זיהום לפני תום 2020, היום היא הודיעה על רכישת מערכת זמנית שתמנע את הסגירה • עם זאת, טרם הוגשה למשרד תוכנית להפחתת זיהום

מתחם בזן בחיפה / צילום: פאול אורלייב
מתחם בזן בחיפה / צילום: פאול אורלייב

חברת בזן הודיעה הבוקר שהיא מצליחה לעמוד ביעדים שבעבר טענה כי הם בלתי אפשריים, זאת בצל האיום של המשרד להגנת הסביבה להפסקת ייצור הביטומן שלה.

לפני כשבועיים הודיע המשרד להגנת הסביבה כי בשל גרימת זיהום תופסק פעילות מתקן הביטומן של בזן במפרץ חיפה בעוד שלושה חודשים. בזן ידעה כי עליה להיערך כבר בשנת 2016 עם מערכת להפחחת פליטות מהמתקן עד שנת 2018, אך לא עשתה זאת. היא אף טענה כי לא תוכל לשדרג את מערכת הפחתת הזיהום לפני תום 2020. הבוקר, באופן מפתיע, הודיעה החברה שהיא הצליחה לרכוש מתקן זמני להפחתת הפליטות - כשנה לפני היעד שהציבה לעצמה. בהודעה לבורסה הבוקר, החברה ציינה כי "בהסתמך על התחייבויות ספקי המערכות, המערכת הקבועה והזמנית עתידות להפחית את הפלטות ממתקן הביטומן באופן שיבטיח עמידה בערכי הפליטה להם מחוייבת החברה, כך שלא תידרש הפסקת פעילות מתקן הביטומן. החברה מעריכה כי הצו שהוציא המשרד להגנת הסביבה להפסקת פעילות מתקן הביטומן לא צפוי לפגוע בתוצאותיה העסקיות באופן מהותי". כלומר, לטענתה כעת היא עומדת בדרישות ולא תידרש להפסיק את פעילות מתקן הביטומן שלה.

עם זאת, במשרד למשרד להגנת הסביבה מדגישים כי למרות שבזן דיווחו על הרכש החדש לבורסה, לפי שעה לא הניחה החברה בפני המשרד להגנת הסביבה כל תוכנית חלופית להפחתת זיהום ממערכת ייצור הביטומן של חברת בז"ן לתקופת הביניים. "אם בכוונת החברה לרכוש מערכת מסוג זה, עליה להעביר למשרד בקשה מסודרת הכוללת נתונים טכניים מפורטים, וזאת כדי שהמשרד יוכל לבחון אם המערכת עומדת בכל הדרישות. אנו מצפים מחברת בזן שתעמוד בכל תנאי הצו שניתן להם באופן מלא", אומרים במשרד.

"מפעל שמתעלם משמירה על בריאות הציבור אינו יכול להמשיך ולהתקיים"

המשרד להגנת הסביבה דחה את סגירת מתקן הביטומן בשלושה חודשים לאחר לחץ של משרדי הממשלה השונים, שלדבריהם הפסקת הייצור של המונופול בתחום הביטומן תפגע במשק, ובכך אפשר המשרד לבזן להמשיך לפעול כרגיל למשך שלושה חודשים נוספים. זאת למרות שלחברה ניתן פרק זמן ארוך של 4 שנים לפעול בהתאם להיתר הפליטה שהונפק בשנת 2016. כעת, פעילי הסביבה תמהים כיצד ייתכן שהחברה עמדה לאורך זמן רב על כך שאיננה יכולה לשדרג את מערכת הפחתת הפליטות במהירות, אך בסופו של דבר תרכוש מערכת זמנית בפרק זמן קצר לאחר תקופה ארוכה של סחבת.

בסופו של דבר, מסתמן כי בעוד הייצור יימשך כרגיל, הזיהום בתהליך הייצור לא ייפסק עד להתקנת המערכת, והמזהם לא ישלם שכן על בזן לא הוטל קנס. "מפעל המתעלם מהוראות היתרי הפליטה שניתנו לו ומשמירה על בריאות הציבור אינו יכול להמשיך ולהתקיים, נקודה. בזן זילזלה ומשכה זמן כשהמשרד להגנת הסביבה מאפשר זאת ועל חשבון בריאות התושבים. רק בסוף שנת 2019 הקיצו מעט מהתרדמת בה שרויים במשרד וזימנו אליהם את בזן לשימוע. ההחלטה לסגירה כבר נדחתה לתחילת שנת 2020, כשגם היא מאפשרת עוד שלושה חודשי ייצור ופגיעה בציבור", אומרת היום רוית שטוסל מהקואליציה לבריאות הציבור. "עכשיו בדרך פלא, בזן מציעים פתרונות קסם זריזים ומקווים כי יאפשרו להם את המשך ייצור הביטומן, ולעזאזל הזמן בו חרגו ופגעו בבריאות התושבים. ואנחנו שואלים היכן הם היו עד היום? הכיצד אינם מתביישים להוציא הודעה שכזו לבורסה? החוצפה ועזות המצח זועקים לשמיים. הגיע הזמן שמדינת ישראל תפסיק להישען על מונופולים המצויים בידי חברות מזהמות ומסכנות ותפעל לקידום חלופות ייבוא במקומן, המדינה עדיין חייבת לקדם חלופה לבזן ולהחזיק בהרתעה אמיתית המאפשרת אכיפה רגולטורית תוך שמירה על בריאות הציבור".

עם זאת, הכוונה של המשרד להגנת הסביבה להפסיק את פעילות בזן, אינה מתקבלת כעניין שבשגרה. "ההחלטה של המשרד להגנת הסביבה לסגור את מפעל הביטומן המזהם של בזן היא מקרה מבחן חשוב ביחסי תעשייה-סביבה בישראל. וההודעה של בזן על רכישת מערכת זמנית שתעמוד בתקני הסביבה בישראל, לצד קיצור הזמנים לשדרוג המערכת הקבועה, ממחישה זו הלכה למעשה", אומר פרופ' עדי וולפסון, מומחה לקיימות מהמכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון. "מעבר לחובה הציבורית, פיקוח יעיל ואכיפה נחרצת מול מפעלים שלא עומדים בדרישות החוק, מזהמים את הסביבה ופוגעים בבריאות הציבור, לרבות סגירת מתקנים מזהמים והליכים פליליים כנגד החברות והמנהלים הבכירים, הם אמצעי חשוב לניהול סביבתי וכלי הכרחי להרתעה.

באשר להצהרה של המשרד להגנת הסביבה כי פעילות המפעל תפסק, מוסיף וולפסון: "כמו כן, אנחנו שוב למדים שההפחדות החוזרות ונשנות של חברות תעשייה ומשרדי ממשלה שונים, שסגירת מפעל מזהם זה או אחר תשתק את כל המשק, לא עומדות במבחן המציאות. עם זאת, נשאלת השאלה מדוע המשרד להגנת הסביבה נמנע מלפעול בתקיפות נגד המפעל המזהם כל כך הרבה זמן, ומדוע החברה מציעה חלופה סביבתית יותר ומוכנה להשקיע בטכנולוגיות נקיות יותר רק כשחרב מונחת על צווארה. וכמובן יש להבטיח שהמתקן החדש יחל לפעול רק לאחר שנבדק וקיבל את כל האישורים, ושהפיקוח הצמוד על המפעל ימשיך".

הפרה מתמשכת של הוראות היתר הפליטה

ב-16 בינואר הוציא המשרד להגנת הסביבה לראשונה צו סגירה להפסקת פעולות הייצור, האחסון וניפוק הביטומן על ידי חברת בזן. לפי עמדת משרד התחבורה, משמעות סגירת המפעל היא הפסקת ייצור האספלט בכל המדינה ו"פגיעה בלתי מתקבלת ברמה הלאומית", ולדברי ממשרד הכלכלה הביטומן, חומר המשמש לייצור אספלט כבישים ולאיטום חיוני למשק. בתי הזיקוק של בזן הם הספק היחיד בישראל (בהיקף של כ-250 אלף טון בשנה). לאור זאת, הוארך הצו כך שלשם היערכות משקית פעילות החברה בתחום תופסק בעוד שלושה חודשים (ה-16 באפריל).

לדברי המשרד להגנת הסביבה, צו מנהלי לפי סעיף 45 לחוק אוויר נקי הופעל בשל הפרה מתמשכת של הוראות היתר הפליטה, ובהן אי-שדרוג המתקן המטפל בפליטות מערך ייצור, ואחסון וניפוק ביטומן במפעל בזן, באופן הגורם לחריגה מערכי הפליטה בארובת המתקן במזהם חומרים אורגניים נדיפים.

בהיתר הפליטה של חברת בתי הזיקוק, נדרשה החברה לשדרג את מתקן הטיפול בפליטות לאוויר ממערך הייצור, האחסון וניפוק הביטומן באופן שיביא לעמידה בערכי הפליטה. על אף זאת, בדיגומים שנערכו לגזים הנפלטים לאוויר מארובת הסקראבר, נמדדו של מאות ואלפי אחוזים מערך הפליטה שנקבע למזהם. לחברה נשלחו מספר התראות על חריגות אלה, כולל הוראה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להפסקת החריגות מערכי הפליטה - גם על-ידי צמצום תפוקת הייצור והפסקת תהליכים. ולמרות זאת, החברה מספקת כעת פתרון לזיהום המוגבר כ-4 שנים לאחר דרישת המשרד להגנת הסביבה, ורק לאחר החלטת המשרד להפסיק את פעילותה בעוד כשלושה חודשים.

צרו איתנו קשר *5988