הרגולטורים מנסים לשפר את ההוגנות באשראי הצרכני

עפ"י הודעת הפיקוח על הבנקים, בראשות המפקחת היוצאת ד"ר חדוה בר, ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בראשות ד"ר משה ברקת, הם יפעלו יחדיו ל"הסדרה אחידה של פעילות העמדת אשראי צרכני במערכת הפיננסית ע"י הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון"

מסופון אשראי / צילום: shutterstock
מסופון אשראי / צילום: shutterstock

בצל טענות שנשמעות זה שנים בשוקי הפיננסים בדבר פער רגולטורי שקיים בין הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל לבין רשות שוק ההון והביטוח, הודיעו הגופים על "יישור קו ברגולציה על העמדת אשראי לאנשים פרטיים בהיבטים צרכניים", שמתוכנן להיכנס לתוקף עוד במהלך 2020.

על פי הודעת הפיקוח על הבנקים, שבראשות המפקחת היוצאת ד"ר חדוה בר, ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בראשות ד"ר משה ברקת, הם יפעלו יחדיו ל"הסדרה אחידה של פעילות העמדת אשראי צרכני במערכת הפיננסית על-ידי הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון".

הפערים בדרישות הרגולטוריות השונות מהמערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי מצד אחד, לבין המערכת המוסדית, שמנהלת את חסכונות הציבור לטווח ארוך, מורגשים בשורה ארוכה של תחומים, ובראשם תחום האשראי. האשראי הצרכני ניתן כיום בעיקר על ידי המערכת הבנקאית. עם זאת, בשנים האחרונות גדלה התחרות בתחום זה כשגופים חוץ-בנקאיים רבים נכנסים לפעילותו שכזו ובראשם חברות כרטיסי האשראי שמפוקחות על ידי בנק ישראל וגם חברות אשראי חוץ בנקאיות שלא מפוקחות על ידי בנק ישראל, כגון מימון ישיר ואחים נאווי.

בהקשר זה מפרט היום הפיקוח על הבנקים, כי "בצד התועלת ללקוח הנובעת מהתגברות התחרות בין הגופים נותני האשראי, קיים סיכון לנטל חוב מופרז שיוטל על משקי בית, בעיקר בעשירוני ההכנסה הנמוכים, עד כדי פגיעה ברווחתם במקרים קיצוניים".

זאת, בין היתר כתוצאה מ"התנהגות שאינה נאותה כלפי לקוחות". על כן הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון סיכמו על הוראות אשר "קובעות את הציפיות המינימליות" מנותני האשראי, "במטרה לקבוע סטנדרטים אחידים של הוגנות המלווים בעת העמדת אשראי".

כמו כן, הם מוסרים, "הצעד המשותף נועד להבטיח שלא יתקיים ארביטראז' רגולטורי בין שחקנים שונים בהיבטים צרכניים, שנוגעים להוגנות בשיווק האשראי".

בין היתר, מדובר בקביעת קריטריונים להתאמה של היקף האשראי ליכולתו הפיננסית של הלקוח, להימנעות מפעילות שיווק אגרסיבית ומהפעלת לחץ על הלקוח, מתן גילוי שלם וענייני ללקוח, ולהבטיח שמנגנוני התגמול לעובדים עוסקים בשיווק אשראי אינם מעודדים התנהלות שאינה הוגנת.

החיבור האמור בולט כניגוד למתיחות השוררת בין רשות שוק ההון לבין רשות ניירות ערך. לאחרונה פורסם דוח של צוות פנימי של אגף תקציבים באוצר שאף קרא להעברת חלק מסמכויות הפיקוח של רשות שוק ההון לסמכות רשות ניירות ערך. בנק ישראל טרם פרסם את עמדתו ביחס להמלצות הצוות הפנימי האמור, אך על פי הערכות בנק ישראל עשוי שלא להסכים עמן.

צרו איתנו קשר *5988