"ודאות כמעט מוחלטת שאי.די.בי תגיע לכשל פירעון בטווח המיידי"

S&P מעלות הפחיתה אמש את דירוג החוב של אי.די.בי, בזמן שאג"ח החברה נסחרות בתשואת זבל של 285%: "מצוקת הנזילות של החברה באה לידי ביטוי בתלות מוחלטת של החברה בהזרמות הון או במימושים מהירים"

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

כשבע שנים לאחר השלמת הסדר חוב בקבוצת אי.די.בי, אז בשליטת נוחי דנקנר, היא קרובה להסדר נוסף כשהפעם הבעלים הוא אדוארדו אלשטיין, שהזרים לתוכה עד היום כ-3 מיליארד שקל. חברת S&P מעלות הפחיתה אמש את דירוג החוב של חברת ההחזקות מרמה של CCC לרמה של CC, כאשר דירוג החוב של האג"ח הלא מובטחות (סדרה ט') הופחת בדירוג נוסף לרמה של C (רמה אחת מעל חדלות פירעון). לדירוג החדש גם הוצמדה תחזית שלילית, לנוכח הערכה כי "קיימת ודאות כמעט מוחלטת שהחברה תגיע לכשל פירעון בטווח המיידי".

לאי.די.בי חוב של 2.04 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה משלוש הסדרות (ט', י"ד ו-ט"ו). בתגובה להפחתה נרשמה היום ירידה נוספת במחירי האג"ח של החברה, כאשר סדרה ט' צנחה ב-18% למחיר של 14 אגורות בלבד, המשקף תשואה שנתית לפדיון של 285%.

לדברי S&P מעלות, "הורדת הדירוג משקפת את הערכתנו כי קיימת ודאות כמעט מוחלטת שהחברה לא תעמוד בלוח הסילוקין עד תומו לפי התנאים הנוכחיים, ובפרט בתשלומי הריבית על איגרות החוב שאמורים להיות משולמים עד סוף מארס. הערכתנו זו מתבססת על מקורות החברה הדלים, על ציפייתנו כי החברה לא תוכל לבצע מימושי נכסים או מחזור חוב בתנאי השוק הנוכחיים, על העלייה המתמשכת במינוף החברה ועל השווי הנכסי השלילי".

לפי חברת הדירוג, עד סוף חודש מארס נדרשת אי.די.בי לפרוע תשלומי חוב בסך כולל של כ-32 מיליון שקל. פירעונות אלה כוללים תשלום ריבית של כ-11 מיליון שקל עבורה סדרת אג"ח י"ד, תשלום ריבית של כ-2 מיליון שקל עבור סדרת אג"ח ט"ו ותשלום של כ-18 מיליון שקל להחזר הלוואה שקיבלה אי.די.בי מהחברה הנכדה, ישראייר.

אתגר עצום בהשגת מזומנים

מנגד, לאי.די.בי יתרות מזומן בסך של כ-2 מיליון שקל בלבד ואתגר עצום בהשגת מזומנים שיכולים להגיע מהזרם הון בעלים, ממימוש נכסים, או מפירעון חוב של חברת דולפין איי.אל, שיגיע מחלוקת דיבידנד של החברה הבת שלה, דסק"ש. בשבוע שעבר שלחה ועדת הביקורת של אי.די.בי מכתב לבעל השליטה אדוארדו אלשטיין, ובו דרישה כי דולפין איי.אל תפרע חוב של 40 מיליון שקל לאי.די.בי, שישמש לפירעון התחייבויותיה השוטפות.

"לכאורה, אם דולפין תיענה לדרישה באופן מיידי, יהיו לחברה המקורות המספיקים לתשלום התחייבויותיה למארס 2020. אולם סדרה ט' של החברה, שתשלום הקרן הראשון שלה הוא בדצמבר 2020, אינה מובטחת באף שיעבוד, ובהיעדר מקורות ממשיים נוספים, אנו מעריכים שקיים חשש משמעותי כי בעלי איגרות החוב מסדרה זו יטענו להעדפת נושים ויבקשו לעצור את תשלומי החוב הקרובים עד אשר יובטחו התשלומים עבורם", כותבים ב-S&P מעלות.

"האמור לעיל מחזק את הערכתנו כי צפוי כשל פירעון (דירוג D) של החברה ושל איגרות החוב המדורגות שלה", מציינים האנליסטים בחברת הדירוג. לדבריהם, בחודשי האחרונים נשחק שווי השוק של החברות בתיק ההשקעות של אי.די.בי, ומגמה זו הלכה והתעצמה בחודש האחרון עם קריסת שוקי המניות בשל התפרצות מגפת הקורונה בעולם.

"כתוצאה מכך המשיך יחס המינוף (LTV) של החברה לעלות וכיום הוא גבוה מ-200%, שיעור המצביע על ערך שלילי עבור בעלי מניות החברה (חברת דולפין שבשליטת אדוארדו אלשטיין, ע"כ)", כותבים ב-S&P מעלות. תחזית הדירוג השלילית שצירפה חברת הדירוג משקפת כאמור את הערכתה לפיה קיימת ודאות כמעט מוחלטת לכשל פירעון בטווח המיידי, וזאת כתוצאה מאי תשלום של חוב פיננסי במלואו ובמועדו המקורי, או כתוצאה מהגעה להסדר חוב או פריסה מחדש של חוב קיים.

"מצוקת הנזילות של החברה באה לידי ביטוי בתלות מוחלטת של החברה בהזרמות הון או במימושים מהירים של נכסים לא סחירים בטווח המידי. על כן, להערכתנו, ישנה חשיפה מהותית מאוד לסיכוני אי-ביצוע בזמן של מהלכים שמטבעם אינם תלויים רק בהנהלת החברה ומושפעים מתנאי השוק הנוכחיים", מדגישים ב-S&P מעלות. 

בתוך כך דיווחה היום אי.די.בי, כי פנתה לחברה הבת אי.די.בי תיירות (בעלת חברת התעופה ישראייר), והציעה לה כי תשקול למשוך את דרישתה לפירעון של 3 מיליון דולר מסך החוב כלפיה, ותחת זאת להמשיך לדון במציאת פתרונות חלופיים אפשריים. אלא שהפנייה הובילה לדרישה של בנק לאומי כי ישראייר תפרע באופן מיידי 5 מיליון דולר מתוך סך חובותיה כלפיו .

מדובר בחלק מהלוואות שהעמיד לאומי לישראייר לטובת רכישת המטוסים שבשימושה. לדברי ישראייר, הנזק התזרימי העלול להיגרם לה לאור דרישת הבנק, יתבטא במחיקת כמחצית מתזרים המזומנים שעמד לישראייר ערב הכניסה למשבר הקורונה .  לאור הדברים הודיעה אי.די.בי תיירות כי היא עומדת בכל תוקף על דרישתה לקבלת ההחזר בסך של 3 מיליון דולר מאי.די.בי, וציינה כי ככל שהכספים לא יתקבלו אצלה עד ל-25 במארס, היא תיאלץ לאמץ הליך משפטי מתבקש. זאת, נוכח אי עמידה בתנאי החזר ההלוואה, המעמידות בסיכון את תכנית ההתמודדות של ישראיר עם משבר הקורונה .

צרו איתנו קשר *5988