הראל הרוויחה 760 מיליון שקל ב-2019, אבל "2020 נפתחה בסערה המשפיעה לשלילה על כל תחומי הפעילות בקבוצה"

היקף הנכסים המנוהלים על-ידי החברה הצטמק ברבעון הראשון ב-2020 בכ-11%, לכ-252 מיליארד שקל • סך הפרמיות ודמי הגמולים שרשמה החברה חצה את הרף של 30 מיליארד שקל

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".
מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".

קבוצת הביטוח הראל , שבשליטת משפחת המבורגר ושבניהול מישל סיבוני, סיכמה את 2019 עם גידול של כ-40% ברווח הנקי, שהסתכם ב-760 מיליון שקל, כשברבעון הרביעי בשנה החולפת נסקו רווחי החברה מ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018 ל-309 מיליון שקל ברבעון האחרון ב-2019.

עם זאת, הראל כבר נמצאת בסביבה עסקית שונה לגמרי מזו שהייתה בשלהי 2019 ולמעשה עד תחילת פברואר השנה, כמו יתר חברות הביטוח וסקטורים אחרים רבים במשק. בדוחותיה מגלה הראל כי משבר הקורונה שינה במידה ניכרת את מצבה ביחס למה שהיה בסוף 2019. "בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בעולם, נרשמו ירידות חריגות במדדי המניות, הסחורות והאג"ח המובילים בעולם ובישראל, אשר משפיעות לרעה על תוצאות הפעילות של הקבוצה", היא כותבת בדוחות.

במסגרת זו היא מפרטת כי "בסמוך לתאריך פרסום הדוחות הכספיים, השפעת הירידות החדות בשוקי ההון בגין התיק הסחיר שאינו מוחזק כנגד התחייבויות תלויות תשואה, מוערכת בהפסדי השקעות ברוטו בסך של כ-870 מיליון שקל לפני מס. כמו כן, חל קיטון המוערך בכ-11% בשווי הנכסים המנוהלים על-ידי הקבוצה (כך שהיקף הנכסים כנראה קטן בכ-30 מיליארד שקל ל-252 מיליארד שקל, ר' ש') אשר צפוי להשפיע על היקף דמי הניהול שהקבוצה תגבה". עוד מפרטת החברה, כי נוצר לה "בור" בהיקף 320 מיליון שקל שעליה לסגור ברווחים בפוליסות המשתתפות בטרם תוכל לשוב ולגבות דמי ניהול משתנים.

כמו כן, בהראל מספרים כי בשל משבר הקורונה "קיימת עלייה בבקשות לפדיון כספים פנסיוניים מקרנות הפנסיה ומקופות הגמל, וכן בקשות להעברות בין מסלולי ההשקעה השונים, אולם ניתן לומר כי באופן כללי ציבור החוסכים מגלה איפוק ביחס לאמור, והיקף הבקשות כאמור אינו משמעותי. בתחום קרנות ההשתלמות, המאופיין בטווח יעד קצר משמעותית לחיסכון, ניכרת עלייה של פדיון החסכונות הנזילים. בתחום קרנות הנאמנות, המאופיין אף הוא בטווח יעד קצר משמעותית לחיסכון, ניכרת עלייה משמעותית מאוד של פדיונות. כמו כן, המשבר עשוי להביא לעלייה בחשיפה לכשלי אשראי במסגרת פעילות ביטוח אשראי של הקבוצה. בנוסף, עשויות להיות למצב הכלכלי בארץ ובעולם השפעות על תחומי הביטוח השונים שבהן פועלת הקבוצה", ציינו.

לדברי המנכ"ל סיבוני, "התוצאות הכספיות של הקבוצה בשנת 2019 היו מצוינות, ונבעו הן משיפור בהכנסות מתחומי פעילות מרכזיים, והן מהתשואות הגבוהות שנרשמו באפיקי ההשקעה השונים בשוק ההון", ואולם, "שנת 2020 נפתחה, לצערנו הרב, בסערה, בשל התפרצות נגיף הקורונה בעולם, המשפיעה לשלילה על כל תחומי הפעילות של הקבוצה".

עוד התפתחות שרלוונטית לגבי כל ענף הביטוח, ושבאה לידי ביטוי בדוחות הראל בהסתכלות קדימה לרבעון הראשון השנה, היא שעד כה ב-2020 "עקום הריבית חסרת הסיכון עלה מעבר לרמתו בסוף 2019 ,דבר העשוי לגרום לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות". עם זאת, בהראל פירטו כי למציאות זו גם יש השפעה צולבת: "מנגד, עלייה של עקום הריבית עלולה להשפיע לשלילה על שוויים של הנכסים הפיננסיים ונכסים אחרים של החברה באופן שעשוי להפחית את ההשפעה האמורה לעיל".

פעילות מגזרי הביטוח

בבחינת פעילויות מגזרי הביטוח עולה כי במגזר החיסכון לטווח ארוך קטן הרווח לפני מס בכ-37% בשל ירידה ברווח בתחומי ביטוח החיים והפנסיה. במגזר ביטוחי הבריאות שהראל היא מובילת השוק בו, חל ב-2019 מעבר להפסד של 262 מיליון שקל. ביחס למגזר זה מפרטים בהראל כי בשנה החולפת היה גידול בהתחייבויות הביטוחיות בענף סיעוד פרט כתוצאה מהירידה החדה של עקום הריבית ומהרעה בתוצאות החיתומיות בענף בריאות פרט בשל גידול בכמות התביעות בכיסוי תאונות. מגמה שלילית זו במונחי הרווח לפני מס עמדה על 926 מיליון שקל והיא קיזזה מגמה הפוכה של קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בהיקף 112 מיליון שקל, כתוצאה מ"עדכון הנחות בקשר עם עלות התביעות בכיסויי תרופות, אמבולטורי וניתוחים" כשבנוסף נהנתה החברה מתוספת של 70 מיליון שקל לפני מס בבריאות בשל שינוי לוחות התמותה.

מנגד, במגזר הביטוח הכללי חל שיפור ניכר ברווח לפני מס, ובעיקר ברכב חובה שעבר מהפסד לרווח ניכר. בהקשר זה נציין כי בשנה החולפת נהנתה הראל, כמו יתר הענף, מהחלטת בית המשפט העליון שביטל את השלכות המלצות ועדת וינוגרד לגבי ריבית ההיוון בביטוחי החבויות בענף הביטוח, דבר ששיחרר לחברה כ-260 מיליון שקל לפני מס.

בסך הכול, דוחות הראל ל-2019 הושפעו בעיקר מירידה חדה של עקום הריבית חסרת הסיכון שהביאה לגידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-1.55 מיליארד שקל לפני מס (ולכן להקטנה ברווח, בדומה למה שקורה ביתר החברות הגדולות בענף), וזאת לעומת עלייה של עקום הריבית חסרת הסיכון ב-2018 שהביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-59 מיליוני שקל ב-2018. מנגד, הראל נהנתה מתשואות חיוביות שהביאו לגידול בהכנסות מהשקעות ומגידול בדמי הניהול שגבתה וגם מהשפעת החלטת בית המשפט העליון כאמור.

לגבי הפעילות בחו"ל מפרטת הראל כי לחברה שלה ביוון נתח שוק של 1.45% בעוד שלחברה שלה בטורקיה נתח שוק של 1.33%.

בתחום השירותים הפיננסיים, דרך בית ההשקעות הראל פיננסים שבניהולו של טל קדם, רשמה הקבוצה רווח לפני מס של 29 מיליון שקל לעומת רווח של 34 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2018 ו-2017, כשההכנסות של בית ההשקעות עמדו של 207 מיליון שקל, בדומה למה שהיו ב-2018. ככלל, 2019 היטיבה עם הראל פיננסים שצמחה בקצב חד של יותר מ-27% בנכסים המנוהלים על-ידיה מ-46.4 מיליארד שקל בסוף 2018 ל-59 מיליארד שקל בסוף 2019.

נכון לסוף 2019 ניהלה הראל נכסים בהיקף כולל של 282.9 מיליארד שקל, שמתוכן כ-247 מיליארד שקל בכספי עמיתים, כשסך הפרמיות ודמי הגמולים שרשמה החברה חצו את רף 30 מיליארד שקל - והסתכמו ב-30.8 מיליארד שקל.

צרו איתנו קשר *5988