בעקבות הפרסום בגלובס: המדינה תהפוך את המענק לעצמאים לקצת יותר משתלם

האפשרות להגשת הבקשות למענק באתר רשות המסים יוצאת לדרך • מוקדם יותר השבוע פרסמנו כאן כי המענק כפוף לתשלום מס • בעקבות הביקורת ב"גלובס" ניתנו הקלות שונות למקבלי המענק ובוטלה החובה לשלם ביטוח לאומי עליו

מנהל רשות המסים ערן יעקב./ צילום:  כדיה לוי
מנהל רשות המסים ערן יעקב./ צילום: כדיה לוי

מענק הסיוע לעצמאיים יוצא לדרך: האפשרות להגשת הבקשות למענק באתר רשות המסים תפתח בשעה הקרובה, לאחר שהממשלה אישרה היום את תקנות שעת החירום (מענק סיוע לעצמאיים בשל התפשטות נגיף הקורונה), המאשרות את מתן המענק לעצמאים. זאת, במסגרת תוכנית הסיוע הכלכלית עליה הודיעו ראש הממשלה ושר האוצר וכחלק מצעדי הממשלה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים ולאוכלוסיית העצמאים שהכנסתם ירדה בצורה משמעותית בתקופה זו.

התוכנית הסופית שאושרה היום כוללת שינויים קלים ביחס לתוכנית עליה הצהירו שר האוצר וראש הממשלה, ובין היתר, בעקבות הביקורת ב"גלובס", בוטל תשלום הביטוח הלאומי על המענק.

המענק עדיין כפוף לתשלום מס הכנסה, אך בוטל תשלום הביטוח לאומי, שהיה נוגס אחוזים משמעותיים מהמענק. הסכומים שצפויים המפוצים לקבל נמוכים מהסכום שישולם להם בפועל עקב תשלום מס ההכנסה,ואולם המדינה כבר לא תנגוס 30%-40% מהמענק כפי שתוכנן בהתחלה, כאשר חל גם תשלום הביטוח הלאומי.

בנוסף,לא יחול מע"מ על המענק.

כן, בוטל סף הגיל שנקבע לפיצוי. במקור התוכנית הגבילה את מקבלי הפיצוי לבעלי עסקים בני 28 ומעלה, וכעת נקבע כי כל בעל עסק שהיה בן 20 ומעלה בשנת 2019 יהיה זכאי לפיצוי. בנוסף, הוכנסו לתוכנית בעלי עסקים שנפתחו בשנת 2019, אשר במקור היו מחוץ לתוכנית הסיוע.

בתקנות שאושרו נקבע, כי מענק הסיוע יינתן באמצעות רשות המסים לאוכלוסיית העצמאים הזכאים לכך, בכפוף לתנאי הסף שנקבעו. לצורך קבלת המענק, תוגש תביעה בהליך פשוט, באמצעות טופס מקוון, באזור האישי באתר רשות המסים.

את התביעות לקבלת המענק ניתן להגיש בתוך 60 ימים מהיום. בדיקת הזכאות וחישוב סכום המענק יבוצעו על ידי רשות המסים ויוצגו באזור האישי. המענק ישולם לעצמאי לאחר קביעת הזכאות, באמצעות זיכוי חשבון הבנק.

מענק הסיוע יעמוד על 65% מהכנסתו מעסק הממוצעת לחודש של העצמאי לשנת 2018, ואם העסק נפתח בשנת 2019 בהתאם לנתוני שנת 2019 אך, סכומן לא יעלה על 6,000 שקל.

החל מהכנסה חודשית ממוצעת של 16,000 שקל סכום המענק יפחת בהדרגה עד לסך של 3,000 שקל.

הממשלה אישרה גם פיצוי לעצמאים "חדשים", שפתחו את עסקם אשתקד. לעצמאי אשר החל לפעול מ-1.1.19 ועד ל - 1.9.19, הותאמו התנאים הנדרשים כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום נתוני שנת 2018. עצמאים אלה יוכלו להגיש תביעה לאחר הגשת הדוח לשנת 2019 . ככל שהדוח כבר הוגש, ניתן להגיש תביעה אך היא תיבחן מיד לאחר חג הפסח.

תנאי הסף לקבלת מענק הסיוע:
• מענק הסיוע יינתן לעצמאי אשר מלאו לו בשנת 2019, 20 שנים ושהוא בעל עסק פעיל לכל הפחות בכל תקופה שבין ה- 1.9.19 ל- 29.2.20.
• הכנסתו החייבת של העצמאי לשנת המס 2018 אינה עולה על 240,000 שקל. מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו.
• הכנסתו החייבת, החודשית, הממוצעת, מעסק של העצמאי, לשנת המס 2018, עולה על 2,000 שקל.
• צירוף הכנסתם החייבת של העצמאי ובן זוגו לשנת המס 2018 אינה עולה על 340,000 שקל.
• מחזור עסקאותיו של העצמאי בחודשים מרץ-אפריל 2020, ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25%. ככל שהעסק החל את פעילותו לאחר יום 1.3.19 יבחן התנאי באשר לתקופה המקבילה ביחס לממוצע מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.20.
• העצמאי הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018, ולגבי עסק שנפתח בשנת 2019 , דוח כאמור לשנת המס 2019 (ככול שהיה חייב בהגשת דוח) וכן , דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים.
• לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה, כאמור בסעיף 17א לחוק מענק עבודה.
• המענק יחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע"מ.

*** גילוי מלא: בניגוד לנכתב במקור, מס ההכנסה על המענק עדיין עומד בעינו ותשלום הביטוח הלאומי הוא שבוטל. נקווה שגם זה ישתנה בקרוב

צרו איתנו קשר *5988