בדרך למציאות חדשה: כל מה שצריך לדעת על הרגע שבו החל"ת נגמר והעובד (חלילה) מפוטר

המשק לקראת חזרה הדרגתית לפעילות, אך לפי הנתונים יש פחות עובדים בחל"ת ויותר מפוטרים • האם ניתן לפטר ללא נימוק, מתי צריך להחזיר אביזרים שקיבלתם מהעבודה, מה החובות של המעסיקים, וכיצד מנהלים שימוע תחת המגבלות • "גלובס" עושה סדר

מחאת העצמאים / צילום: להב
מחאת העצמאים / צילום: להב

שיעורי היציאה הגבוהים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) בשל משבר הקורונה מתחילים בהדרגה להתחלף בפיטורים, כך עולה מנתוני סוף חודש מרץ ומחצית אפריל. מה קורה בתום תקופת החל"ת? האם השלב הבא הוא פיטורים? את התשובות סיפקו עו"ד נעמה שבתאי בכר, מומחית בייצוג מעסיקים, מנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד בכר שבתאי עורכי דין, ועוה"ד אוהד גלעדי ורוני איטח-גנט, שותפים בנ. פינברג ושות' ומומחים בדיני עבודה.

האם העובד שעובר מסטטוס של חל"ת לפיטורים יצטרך להירשם מחדש בשירות התעסוקה?

כן, העובד יידרש להתחיל את כל התהליך מחדש אלא אם ייקבעו הוראות אחרות.

האם תקופת החל"ת תיספר כחלק מתקופת הזכאות המרבית לדמי אבטלה?

עוד לא ברור. תקופת הזכאות המרבית לדמי אבטלה נעה בין 50 ימים ל-175 ימים, (ראו גרף). כמו כן, עובד שהגיש תביעה לדמי אבטלה מנוע מלהגיש תביעה נוספת בפרק זמן של 12 חודשים. הרגולטור יידרש לדון במגוון סוגיות שאם לא כן - החל"ת יתברר כסוג של "גול עצמי" בעבור העובדים שימצאו עצמם כעת מפוטרים ללא כל מקור של הכנסה חלופית.

האם מעסיקים יכולים להחליט על הפיטורים ללא נימוק?

הדרישה לפרט את הנסיבות הספציפיות לפיטורי עובד ספציפי תקפות גם בימי קורונה. עם זאת, אם המעסיק לא ישכור עובד במקום שזה שפוטר, ובאותו תפקיד, זו הצדקה מספקת לפיטורים.

האם העובד זכאי לשימוע גם במקרה שהוחלט לפטרו לאחר ששהה בחל"ת?

כן, המעסיק נדרש להציג לעובד את הסיבה שבגינה נשקלים פיטוריו, ולעובד עומדת הזכות להשמיע את עמדתו בטרם תתקבל ההחלטה הסופית. על המעסיק לשקול את טענות העובד, ולתת החלטה בכתב.

איך מקיימים שימוע בימים שבהם אסור להיפגש?

מבחינה חוקית אין מניעה לקיים את הליך השימוע שלא במסגרת פגישה בין הצדדים, אולם צריך למלא אחר העיקרון שלפיו עמדת העובד תישמע ותישקל בכובד ראש.

האם העובד יכול לבקש דחייה של השימוע, כמו בשימוע בימים רגילים?

ספק אם מעסיקים יסכימו להיעתר ברוחב לב לדרישה של דחיית מועד השימוע, שכן דחייה שכזו מאריכה את יחסי העבודה בין הצדדים, ולפיכך מגדילה את עלויות המעסיק. גם באותם מקרים שבהם מעסיק ייעתר בחיוב לבקשה של העובד לדחות את מועד השימוע, סביר שהוא יתנה זאת בכך שימי הדחייה יהיו על חשבון העובד - אם במסגרת של ניצול ימי חופשה, ואם במסגרת של חופשה ללא תשלום.

האם העובד זכאי להודעה מוקדמת אף שהוא כבר נמצא בחל"ת?

הזכות להודעה מוקדמת, בת 30 יום לפחות, נקבעה במסגרת החוק ולכן עובד שפוטר זכאי לקבלה. בשגרה מעסיקים רבים נטו לוותר על עבודתו של העובד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת ושילמו לעובד את הפיצוי בעדה. כעת  ספק אם מעסיק יעדיף לשלם שכר מבלי לקבל כל תמורה בעדו.

ומה עם ימי החופשה של העובד?

ימי החופשה שנצברו ייפדו כחלק מגמר חשבון. מעסיקים לא יוכלו לבצע "חפיפה" בין הזכות של עובד לחופשה בתשלום ובין הזכות של עובד ל"הודעה מוקדמת", וזאת בהתאם לחוק ולפסיקה של בית הדין לעבודה אשר אינה מתירה חפיפה שכזו. מנגד, אם העובד יעדיף שלא לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת ולוותר על זכותו לשכר בתקופה זו - יהא רשאי המעסיק שלא לשלם בעדה. כך גם במקרה שבו העובד יבקש מיוזמתו לשהות בחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת - בקשה שמותר להיעתר לה ובלבד שייוותרו לעובד 14 ימי הודעה מוקדמת "נקיים", ללא חפיפה לחופשה.

ומה עם ימי מחלה?

ימים שלא נוצלו טרם החל"ת, אינם ניתנים לפדיון ואין זכאות לפיצוי בגין ימי מחלה צבורים לא מנוצלים. זאת, אלא אם יש הסכם במקום העבודה הקובע אחרת. 

ברשותי רכב, נייד, לפטופ ומכשיר כביש 6 ולפי ההסכם ניתנים לי לתקופת ההודעה המוקדמת, האם החל"ת נחשב הודעה מוקדמת לצורך השבת האביזרים?

למעסיק זכות לנתק את יחסי העבודה מיד עם ההחלטה על סיום ההעסקה ולשלם לעובד תשלום "פדיון" הודעה מוקדמת. במקרה כזה, יהיה על העובד להשיב את רכוש המעסיק מיד.

האם הזכויות לעובדים במסגרת הסכמים קיבוציים שונות?

בהסכמים קיבוציים נכלל מנגנון של סיום יחסי עבודה במקום העבודה, אולם לדברי עו"ד שבתאי בכר, קיים ספק אם המנגנונים מתאימים במלואם לעידן של קורונה, ולכן מצופה כי נציגות העובדים תגלה גמישות ורגישות כדי להקל ולפשט את ההליך לכל הנוגעים בדבר.

האם  צעדים שהמעסיק נקט לשם עמידה בהוראות התקנות לשעת חירום המטילות מגבלות על ההעסקה יכולים להיחשב הרעת תנאים לצורך קבלת פיצויים? 

לא בטוח שהדבר חל על סיטואציה בה על פי חוק (תקנות לשעת חירום) יש מגבלות על פעילות מקום העבודה. לדברי עוה"ד גלעדי ואיטח-גנט, "יש לנהוג משנה זהירות בהחלת האפשרות להתפטר ב'דין מפוטר' על הסיטואציה הנוכחית והחריגה של הקורונה". 

צרו איתנו קשר *5988