ערב השבעת הממשלה החדשה: היועמ"ש מזכיר למשרדי הממשלה את חובת הייצוג ההולם לנשים

במציאות בה רק בשני משרדי ממשלה מתוך 29 עומדות בראש נשים, מצא לנכון המשנה ליועמ"ש רז נזרי להתרות ביועצים המשפטיים של המשרדים: "הדבר אינו עולה בקנה אחד עם חובתה של הממשלה למתן ייצוג הולם לנשים בשירות המדינה"

המשנה ליועמ"ש, עו"ד רז נזרי / צילום: איל יצהר
המשנה ליועמ"ש, עו"ד רז נזרי / צילום: איל יצהר

"בממשלה היוצאת כיהנו עד לאחרונה שתי נשים בלבד מבין 29 משרדי ממשלה (אחת מהן ממלאת-מקום), והדבר אינו עולה בקנה אחד עם חובתה של הממשלה לקיים את הוראות החקיקה שעניינן מתן ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים בכלל, ובשירות המדינה בפרט" - כך כותב המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי), עו"ד רז נזרי, במכתב ששיגר היום (ד') אל היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה בעניין הגברת הייצוג ההולם לנשים בהליכי מינוי מנכ"לים למשרדי הממשלה השונים.

במכתב, שנכתב על דעת היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, התבקשו היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה להביא לתשומת-ליבם של השרים שאמורים להישבע מחר את חשיבות הנושא של קידום הייצוג השוויוני ואת הצורך במתן משקל ראוי לסוגיית הייצוג ההולם, ובכלל זה ייצוג הולם לנשים במסגרת המינויים הבכירים במשרדיהם, ובאופן קונקרטי לגבי דרג מנכ"לים.

במכתבו הדגיש נזרי כי החובה לייצוג הולם לנשים בדרג מנכ"לים מעוגנת במספר רב של עוגנים: חוק שיווי זכויות האישה וחוק שירות המדינה, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, החלטות ממשלה מהעת האחרונה ופסקי דין מחייבים של בית המשפט העליון.

החובה לייצוג הולם, הסביר נזרי במכתבו, חלה הן על השר הממנה והן על הממשלה. לכן, הנחה נזרי את היועצים המשפטיים לכלול במסגרת חוות-דעתם המשפטיות הנלוות להליך המינוי גם התייחסויות לסוגיית הייצוג ההולם, "ובכלל זה לשאלת האמצעים הסבירים שננקטו על-מנת לאתר מועמדות מתאימות למשרה".

עוד ציין נזרי במכתבו כי החובה לפעול לקידום הייצוג ההולם בקרב העובדים בשירות המדינה קיימת גם ביחס לאוכלוסיות נוספות הזכאיות לייצוג הולם - בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית; אנשים עם מוגבלות; מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה; בני האוכלוסייה החרדית; ועולים חדשים.

מ-24% ל-3% מנכ"ליות

מכתבו של המשנה ליועמ"ש ערב השבעת הממשלה החדשה מצטרף לפניות שהפנו לאחרונה ארגונים אזרחיים לראש הממשלה, היועמ"ש ונציב שירות המדינה, ביחס לחובת הייצוג ההולם לנשים בדרג מנכ"לים של משרדי הממשלה.

כך למשל, לפני כחודש שלחו 43 ארגוני חברה אזרחית ו-76 אנשי אקדמיה פנייה בה דרשו "לתקן את הפגיעה החמורה שחלה בחובת הייצוג ההולם בדרג מנכ"ל משרדי הממשלה"

גם מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, רו"ח אוה מדז'יבוז', התייחסה לסוגיה במענה לפניית ארגונים אזרחיים, כשכתבה כי "על ממשלת ישראל הבאה לפעול למינוי מספר זהה של מנכ"ליות ומנכ"לי משרדי ממשלה, ולכל הפחות לדאוג לייצוג שוויוני בקרב נושאי התפקידים הבכירים וראשי הגופים והחברות הממשלתיות". בנוסף, מדז'יבוז' התחייבה "להוציא פנייה ברוח זו לכלל השרים והשרות בממשלה החדשה לכשתורכב ובטרם יוכרע מינוי המנהלים הכללים במשרדים השונים".

בספטמבר 2019, עם פיטוריה של מנכ"לית משרד המשפטים הקודמת, עו"ד אמי פלמור, ובטרם מונתה עו"ד סיגל יעקבי לשמש כממלאת-מקום מנכ"ל המשרד, הגיע מספר הנשים בדרג מנכ"לים במשרדי ממשלה לשפל חסר תקדים. כך, בעוד שבשנת 2016 כיהנו שש נשים בתפקיד הבכיר, ובתחילת 2019 ארבע נשים, הגיע מספרן של המנכ"ליות לשתיים בלבד (מתוכן אחת ממלאת-מקום). במסגרת עתירה לבג"ץ שהגישה עמותת "איתך-מעכי" נגד פיטורי פלמור, הוצגו נתונים המלמדים כי כיום מספר המנכ"ליות במשרדי הממשלה עומד על 3%, בעוד שבשנת 2014 הוא הגיע ל-24%, עם 7 מנכ"ליות מכהנות.

צרו איתנו קשר *5988