מבנה פרסמה דוחות טובים לרבעון הראשון והמניה מזנקת

ה-FFO (רווח נקי תזרימי) מנכסים מניבים עלה ברבעון הראשון ב-11% לכ-103 מיליון שקל • הרווח נקי עמד על 135 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 81 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

דודו זבידה / צילום: איל יצהר
דודו זבידה / צילום: איל יצהר

חברת מבנה נדל"ן (לשעבר מבני תעשיה) מסכמת את הרבעון הראשון של 2020 עם צמיחה חדה ברווח הנקי, וצופה פגיעה לא מהותית בביצועיה ב-2020 כתוצאה ממשבר הקורונה. החברה, שפועלת בעיקר תחומי התעשייה, המסחר והמשרדים, מעריכה כי היקף ההקלות שתעניק לשוכרים בישראל ובחו"ל ב-2020 כולה יעמוד על 18-25 מיליון שקל בלבד.

מבנה  רשמה ברבעון הראשון של 2020 רווח נקי המיוחס לבעלים של 135 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 81 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל אשתקד. לרווח הנקי הגבוה ברבעון הראשון תרמו הכנסות אחרות (נטו) בהיקף של 55 מיליון שקל, שנרשמו בגין מכירת ההחזקה (50%) בפרויקט הנדל"ן פארק יקום.

"אנו מסכמים רבעון במגמה חיובית", אמר דודו זבידה, מנכ"ל מבנה נדל"ן. "נכנסנו למשבר הקורונה עם איתנות פיננסית ונזילות גבוהה הבאה לידי ביטוי בקופת מזומנים שגדלה לכ-1.2 מיליארד שקל והושפעה לחיוב ממימוש נכסים שביצענו ערב משבר הקורונה, כמו מכירת מלוא האחזקה בפרויקט פארק יקום ומכירת קרקע בפורטוגל".

עוד ציין זבידה, כי "במהלך המשבר היינו קשובים לשטח וביצענו הקלות לשוכרים באופן נקודתי. עם זאת מרבית הנכסים, בשל אופיים, המשיכו לעבוד גם בחירום ועל כן אנו לא רואים פגיעה מהותית במצב הפיננסי של החברה ברבעון הראשון".

לדברי זבידה, מבנה נדל"ן נהנית מיתרון הכמות והפיזור של נכסיה בכל רחבי הארץ. יש לנו כיום כ- 562 נכסים מניבים מצפון הארץ ועד ליישובי הדרום וללא תלות בשוכר מהותי. להערכתי הפיזור הגדול, ימתן בצורה משמעותית את השלכות משבר הקורונה על פעילות החברה".

את הרבעון הראשון סיימה מבנה עם ירידה של 15% בהכנסות ל-259 מיליון שקל ועם ירידה של 10% ברווח הגולמי ל-185 מיליון שקל. עם זאת, בפרמטרים התפעוליים נרשם שיפור, כאשר ה-NOI (הכנסות נטו מהשכרת נכסים) גדל ב-1.8% ל-173 מיליון שקל ואילו ה-NOI מנכסים זהים טיפס ב-2.7% ל-146 מיליון שקל בזכות עלייה בשיעורי התפוסה, עלייה בשכ"ד והתייעלות תפעולית בנכסים.

עוד ציינה החברה כי ה-FFO (רווח נקי תזרימי) מנכסים מניבים עלה ברבעון הראשון ב-11% לכ-103 מיליון שקל, וזאת כתוצאה מחיסכון בהוצאות הריבית, הקטנת החוב הפיננסי ברוטו ועלייה ב-NOI הכולל. על רקע משבר הקורונה ובניסיון לצמצם את חוסר הוודאות בנוגע להמשך, פרסמה החברה תחזיות לביצועיה ב-2020.

להערכת החברה, יסתכם ה-NOI ב-2020 בטווח של 641-654 מיליון שקל, וזאת בהתחשב הקיטון ב-NOI ממימוש נכסים והשפעות הקורונה בישראל ובחו"ל. ה-FFO מנכסים מניבים צפוי להערתה לעמוד ב-2020 על 381-401 מיליון שקל.

ברבעון הראשון של 2020 גבתה החברה את מלוא דמי השכירות בדומה לרבעונים קודמים ואילו נכון למועד זה היא בוחנת את אופן הגבייה של כ-12 מיליון שקל בישראל ושל כ-6 מיליון שקל בחו"ל. לפי שעה ממשיכה החברה ממשיכה בתוכניות ייזום הפרויקטים כמתוכנן, אולם בכוונתה לבחון אותם מעת לעת ובהתאם לתמורות בענף הנדל"ן המניב.

"נכון להיום אנו ממשיכים בייזום כמתוכנן, הצפוי להניב בטווח הקצר תוספת NOI בטווח של 130-150 מיליון שקל, כל זאת תוך מעקב ובחינה של המצב במשק", הדגיש זבידה. עם זאת, הוא גם ציין כי בכוונת החברה לבחון במהלך החודשים הקרובים האם נדרשים שינויים כלשהם באסטרטגיה העסקית שלה.

מניית מבנה מגיבה היום לתוצאות בזינוק של כ-6.5%, אולם היא עדיין מציגה תשואה שלילית של כ-20% מתחילת 2020. בעקבות הזינוק נסחרת כעת החברה לפי שווי שוק כ-5.6 מיליארד שקל (בנטרול מניות רדומות שבבעלות החברה הבת דרבן), כאשר הונה העצמי מסתכם ב-5.7 מיליארד שקל.  

צרו איתנו קשר *5988