ביטול הנפקה, מעבר להפסד וצפי לעלייה בכשלי אשראי: האתגרים שיצר משבר הקורונה למימון ישיר

חברת האשראי הצרכני של משפחת שנידמן גנזה הנפקה לפי שווי של יותר מ-1.5 מיליארד שקל והוציאה עובדים רבים לחל"ת • רשמה הפסד של 28 מיליון שקל ברבעון ומדווחת על ירידה של 50% במתן ההלוואות בחודש מאי

מוקי שניידמן / צילום: תמר מצפי, גלובס
מוקי שניידמן / צילום: תמר מצפי, גלובס

התפרצות משבר הקורונה פגעה פעמיים בחברת האשראי החוץ-בנקאי מימון ישיר, שנמצאת בשליטת קבוצת צור שמיר של משפחת שנידמן - בעסקיה ובתוכניות ההנפקה של החברה בבורסת תל אביב.

מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למגוון מטרות, ובראשן הלוואות לרכישת כלי רכב, ולצדן הלוואות צרכניות לכל מטרה. נכון לסוף מרץ הסתכם תיק האשראי של מימון ישיר, "שלא הומחה לצדדים שלישיים", בכ-2.4 מיליארד שקל. באמצע פברואר, רגע לפני ששוקי ההון שינו כיוון ורשמו ירידות עזות, שנבעו מהמשבר הגלובלי החריף, נמצאו מימון ישיר ומנהליה בשלביו הסופיים של מהלך הנפקה הראשונית של מניות החברה לציבור, לפי שווי חברה של יותר מ-1.5 מיליארד שקל. ההנפקה המתוכננת רכבה על הגאות במניות חברות האשראי החוץ-בנקאי הנסחרות בתל אביב, ועל הצמיחה העקבית בפעילותה וברווחיה של מימון ישיר.

משבר הקורונה לא רק שגרם לביטול ההנפקה המתוכננת, אלא גם השפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של מימון ישיר, שנפגעו באופן מהותי מהמשבר הכלכלי שפרץ בעקבות המגפה. הפגיעה המהותית לא רק הניבה לחברה הפסד גבוה ברבעון הראשון של 2020, לאחר רבעונים רצופים של רווחים גדלים והולכים, אלא מלמדת גם על צפי להמשך פגיעה בתוצאותיה של מימון ישיר ברבעונים הבאים.

כפי שהחברה עצמה מעידה בדוחותיה, היא תידרש עוד במהלך השנה הנוכחית לתוכנית התייעלות וחיסכון בהוצאות, כשבמהלך המשבר היא הוציאה "חלק משמעותי מעובדיה" לחופשה ללא תשלום (חל"ת), ואת היקף המשרה של העובדים שנותרו חתכה ל-70% משרה.

המשבר הוביל לשינוי משמעותי בהתנהלותה של מימון ישיר, המנוהלת על ידי מייסדה, ערן וולף. בשל הגידול באבטלה במשק והוצאת עובדים רבים לחל"ת, "מעריכה מימון ישיר כי ההסתברות של לווים לאי-תשלום הלוואות עולה משמעותית". בשל הערכה זו, "חדלה מימון ישיר להעמיד או לשווק הלוואות ללא בטוחה", כשגם כיום, לאחר שיא משבר הקורונה וסגירת המשק, "אין ביכולתה להעריך מתי היא תשוב להעמיד הלוואות ללא בטוחה". מימון ישיר גם הפסיקה את שיווק ההלוואות במסגרת הסכם עם חברת כרטיסי האשראי כאל.

ביחס לפעילות העיקרית שנותרה לה כיום, מצוין בדוחות צור שמיר כי ברבעון הראשון השנה נרשמה "ירידה במכירות רכבים ובהעמדת הלוואות לרכישת רכבים", ש"פגעה גם בהיקף העמדת ההלוואות של מימון ישיר לרכישת רכבים".

במימון ישיר מזהים כי "החל בתחילת מאי, עם היציאה ההדרגתית מתקופת הסגר, ניכרת התאוששות משמעותית בביקושים להלוואות רכב ועלייה משמעותית בהיקף הפעילות של מימון ישיר בהשוואה לתקופת הסגר". אבל, גם ההתעוררות הזו אינה מלמדת על כך שהמשבר מאחורי מימון ישיר, מכיוון ש"היקף העמדת ההלוואות בחודש מאי נמוך בכ-50% לעומת מאי אשתקד".

הפסד רבעוני של 28 מיליון שקל

מדובר בתוצאות של רבעון אחד בלבד שלא ניתן לגזור ממנו בהחלטיות לגבי השנה כולה, מה גם שמדובר בחברה טובה שהחמירה את תנאי החיתום בהלוואותיה מאז פרוץ המשבר ושמחזיקה בתיק אשראי חזק שברובו המכריע יש בטוחות בשווי הגבוה בהרבה מיתרת ההלוואה. בכלל, לפי שעה מימון ישיר ממשיכה לקבל הכנסות מהלוואות שהעמידה ללא הרעה מהותית בתיק האשראי עצמו כשרוב הגידול בהוצאות בחובות מסופקים נעשה על סמך הערכות חיצוניות ולא בגלל הרעה גורפת במצב התיק.

נראה כי בסביבת הקבוצה צופים כי מימון ישיר תשוב לעסקים "כרגיל" עוד השנה, בתלות במצב המשק, כשבינתיים הם לקחו כמה החלטות חיתומיות ותפעוליות מקדימות כהיערכות להימשכות המצב המאתגר בשוק כולו.

מימון ישיר היא חברה פרטית, ונראה כי משבר הקורונה יותיר אותה כזו לתקופה משמעותית נוספת, כשחלום ההנפקה התרחק מאוד. עם זאת, תוצאותיה העסקיות מפורסמות במסגרת דוחות החברה האם צור שמיר, שמפרטת כי ברבעון הראשון של 2020 "מימון ישיר רשמה בדוחותיה הכספיים הפסד כולל בסך 28.1 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שבה נרשם רווח כולל בסך 34.8 מיליון שקל".

בדוחות צור מסבירים כי השינוי בתוצאות מימון ישיר קרה בשל "ירידה חדה בשווי תיק ההלוואות המיועדות למימוש, עקב ירידות שערי אג"ח ועלייה בתשואה לפדיון בשוק ההון", כאשר "השינויים בשווי ההוגן של תיק ההלוואות מול התקופה המקבילה אשתקד פגעו בתוצאות מימון ישיר בכ-93 מיליון שקל לפני מס".

ואולם מלבד זאת, התוצאות של מימון ישיר נפגעו מהותית, גם בגלל "הגדלת ההפרשה לחובות מסופקים, עקב החשש לעלייה בהוצאות להפסדי האשראי עקב משבר הקורונה". ההוצאות בגין חובות מסופקים ואבודים גדלה ב-93% ל-33.8 מיליון שקל ברבעון הראשון, בשל "תחזית לעלייה בכשלי האשראי ברבעונים הבאים". עוד הושפעו תוצאות מימון ישיר מכך שברבעון הראשון היתה "ירידה גדולה יותר של מדד המחירים לצרכן מול התקופה המקבילה אשתקד".

היקף ההלוואות יקטן בעתיד

הפגיעה במימון ישיר לא תמוצה ברבעון אחד, כשבחברה צופים המשך התכווצות בהכנסותיה ברבעונים הקרובים. "ברבעונים הבאים היקף ההלוואות המועמדות על ידי מימון ישיר יקטן לעומת הרבעון הנוכחי, לאור ירידה בהיצע מקורות המימון והביקוש לעסקאות המחאת תיקי הלוואות על ידי תאגידים בנקאיים וגופים מוסדיים", נכתב בדוח. ולכן, "ברבעונים הקרובים תירשם ירידה בתוצאות מימון ישיר ביחס ל-2019".

עם זאת, "מימון ישיר מעריכה שבהמשך השנה, עם הגדלת זמינות מקורות המימון, וכן חזרה לביצוע עסקאות המחאת תיקי ההלוואות, לצד תוכנית התייעלות וחיסכון בהוצאות, היקף העמדת ההלוואות על ידי מימון ישיר ישוב לגדול, ובהתאם לכך יירשם שיפור בתוצאות".

אלא שהחזרה לעסקים כרגיל עדיין רחוקה. זאת, בין השאר, מכיוון שבמימון ישיר מעריכים כי "מקורות האשראי הזמינים לחברה, ובמסגרתם פעולות איגוח תיקים, יצומצמו". במהלך הרבעון, "בוצעו פירעונות מוקדמים של חלק מסדרת ניירות הערך המסחריים של מימון ישיר", שביצעה ברבעון רכישה עצמית של אג"ח בהיקף כולל של 9.7 מיליון שקל, ולאחר תום הרבעון רכשה עוד אג"ח של עצמה בעוד 8.3 מיליון שקל.

ההפסד של מימון ישיר הצטרף לתוצאות חלשות של חברה אחרת שנמצאת בשליטת צור שמיר  - איי.די.איי ביטוח, המוכרת לציבור כ"ביטוח ישיר", ושהציגה תוצאות חלשות ביחס לעצמה רק בשל משבר הקורונה ובדומה למה שמאפיין את כל ענף הביטוח (ואף נפגעה במידה פחותה מאשר כמה ממתחרותיה שלהן תיק ביטוח חיים גדול בהרבה). בשל הפסדי השקעה וירידה בפרמיות בצל משבר הקורונה, וגם בגלל נזקי הצפות בינואר, עברה החברה מרווח של 51.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2019 להפסד של 9.4 מיליון שקל ברבעון הראשון השנה.

מציאות זו מאפיינת גם את תוצאות צור שמיר, שעברה מרווח של 31.9 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד להפסד של 36.3 מיליון שקל ברבעון הראשון השנה. על רקע ההרעה בתוצאות, התכווצה מניית צור שמיר בכמעט 50%, לשווי חברה של חצי מיליארד שקל.

נפגעת נוספת מההרעה בתוצאות מימון ישיר וביטול הנפקתה היא חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה, שמחזיקה 19% ממניות החברה דרך כספי העמיתים שלה. המכה במימון ישיר מתלווה למכה נוספת שאלטשולר שחם גמל ופנסיה קיבלה בחודשים האחרונים, מהשקעה שביצעה בחברת מימון חוץ-בנקאי אחרת - אחים נאוי (גם בה היא מחזיקה 19% מההון). מניות אחים נאוי צנחו בכ-50% מתחילת השנה, על רקע הרעה בתוצאות החברה ומהלכים שעליהם הכריזו בעלי השליטה בה. 

צרו איתנו קשר *5988