לאחר שיווק "אגרסיבי": ברקת מגדיר מחדש את ביטוחי התאונות האישיות

רשות שוק ההון קובעת רובד בסיסי לפוליסה שיכלול את הכיסויים מוות, נכות, אשפוז, שברים וכוויות וימי החלמה, תוך שימוש בהגדרה "אחידה ורחבה" למהו מקרה תאונה

משה ברקת / צילום: רפי קוץ
משה ברקת / צילום: רפי קוץ

לאחר תלונות רבות על מכירות מוגזמות ומרובות מדי ביטוחי תאונות אישיות שמספקות כיסוי ביטוחי בדמות פיצוי בקרות תאונה או נכות, הוציאה היום (א') רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שבראשות הממונה ד"ר משה ברקת, חוזר שמגדיר מחדש את התנאים בביטוחים אלה ואת הדרכים שבהן חברות הביטוח יורשו למכור את הביטוחים הללו, וזאת החל מפברואר 2021.

"בשנים האחרונות שווקו ביטוחי תאונות אישיות בהיקפים נרחבים על ידי חברות הביטוח בשיטות שיווק אגרסיביות ולעתים אף מטעות", ציינו היום אנשי הרשות, שהסבירו כי "ההוראות החדשות, שמטרתן להבטיח הליך מכירה הוגן לצד כיסוי ביטוחי ראוי, נוגעות באופן מקיף במכלול ההיבטים בתחום, החל מצירוף מועמד לביטוח וכלה ביישוב התביעה".

במסגרת זו החוזר החדש קובע רובד בסיסי לפוליסה שיכלול את הכיסויים מוות, נכות, אשפוז, שברים וכוויות וימי החלמה, תוך שימוש בהגדרה "אחידה ורחבה" למהו מקרה תאונה, וזאת משום שלתפיסת הרגולטור האחראי "הפוליסות כיום כוללות חריגים רבים ו"אותיות קטנות" שמובילות לכך שתביעות רבות נדחות או לא משולמות במלואן". עוד מבהירים ברשות כי כיום כל חברת ביטוח משווקת פוליסת תאונות אישיות בהיקף שונה" ועל כן, "במסגרת ההוראות נקבע כי הפוליסות שישווקו מעתה תכלולנה לכל הפחות כיסוי למוות, נכות, אשפוז, שברים וכוויות וימי החלמה כתוצאה מתאונה. כיסויים אלו יבטיחו מענה הולם בקרות מקרה ביטוח למבוטח המחזיק בביטוח".

בנוסף, החוזר החדש יגדיר "קביעת תקופת ביטוח דו שנתית (כלומר שהמבוטח ייתן את הסכמתו למוצר מדי שנתיים, ולא ימשיך לשלם את הפוליסה גם אם שכח ממנה, ר"ש); קביעת הוראות ייחודיות לצירוף מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות וקביעת מנגנון ליישוב תביעות נכות בפוליסה". ההוראות החדשות יחולו על כל ביטוחי התאונות האישיות, הפרטיות והקבוצתיות, להוציא כמה מיוחדות, לתלמידים וכאלה שהמבוטח אינו משלם על הביטוח, למשל.

עוד מציינים ברשות שוק ההון כי "במקרים רבים כיום מציעה חברת הביטוח אחוזי נכות נמוכים מאלו שנתבעו על ידי המבוטח מבלי שהוא נבדק על ידיה. במסגרת ההוראות נקבע, כי קביעת אחוזי הנכות תתבסס על חוות דעת רפואית בלבד. בנוסף ניתן משקל רב למקרים בהם המבוטח מגיש חוות דעת מטעם המוסד לביטוח לאומי הקובעת לו אחוזי נכות".

כאמור, לאחר שנים רבות בהן שוק הביטוח בכללותו, סוכנים וחברות ביטוח בעצמן, הרבו במכירת מוצרי ביטוח תאונות אישיות - בדגש על אנשי מכירות שעובדים בתוך החברות עצמן ומטעמן - מורה עתה הממונה כי בשנתיים הראשונות שעד פברואר 2023, המכירה של ביטוחים אלה תתאפשר רק לאחר אישור של הלקוח, שלא באותה שיחה שבה נעשה המאמץ המכירתי. זאת משום שעל פי החוזר, "בסיום הליך מכירה טלפוני, ובטרם יצורף המועמד לביטוח, תשלח חברת ביטוח למועמד לביטוח מסרון" אשר "יכלול הסבר על הביטוח" וש"רק לאחר קריאת ההסבר יוכל הלקוח לאשר את הצטרפותו לביטוח". עוד מדגיש החוזר כי "יובהר כי משלוח המסרון ואישור המבוטח יהיו לאחר ניתוק שיחת הטלפון".

אך לא רק זאת, בצל הביקורת האדירה שהושמעה על מכירה עודפת ומוגזמת של ביטוחים מסוג זה קובע הרגולטור כי כל חברת ביטוח "תקיים מנגנון בקרה פנימי בראשות סמנכ"ל שייבחן אחת לחצי שנה את אופן הצירוף לביטוח תאונות אישיות פרט, בדגש על אוכלוסיות מסוימות". מדובר במבוטחים שרכשו את הביטוח דרך גורם שיש אצלו שיעור ביטולים גבוה מאוד, (של יותר מ-40%), במבוטחים בני 65 ומעלה ובמבוטחים שיש להם יותר מביטוח תאונות אישיות אחד באותה חברה. בנוסף לאלה, חברות הביטוח יידרשו לבדוק הצטרפות של מבוטחים גם כשאלה צורפו על ידי עובד חברה או על ידי סוכן ביטוח שלא פעלו כייאות בהקשרים אלה.

בהקשר זה נציין כי ברשות אומרים היום כי "הסיבה המרכזית למודעות הצרכנית הנמוכה כיום היא כשלים בהליך מכירת הביטוח. במסגרת ההוראות נדרשות החברות לבצע שינויים בהליך המכירה, שיהיו ייחודיים למכירת ביטוח תאונות אישיות בנוסף על ההוראות הכלליות שהוגדרו בחוזר צירוף לביטוח. הוראות אלה יבטיחו שקיפות ועסקה מרצון, בין היתר נקבע כי חברת ביטוח תידרש למכור את הפוליסה בהליך צירוף נפרד, ולא בעת מכירת ביטוח אחר. בנוסף חברת הביטוח תידרש לציין בפני המועמד לביטוח בתחילת השיחה בצורה ברורה שמדובר בשיחת מכירה של ביטוח תאונות אישיות ולהסביר באופן מפורט ומדויק מה כוללת הפוליסה ולקבל את הסכמתו לאחר שניתן לו זמן לשקול את ההצעה".

כמו כן, חברות הביטוח תידרשנה לפנות מיוזמתן למבוטחים בעלי ביטוחי תאונות אישיות ולהודיע להם כי באפשרותם לעבור לפוליסות החדשות שהכתיב הממונה.

הממונה על הרשות ברקת מסר היום כי "ההוראות מתפרסמות על רקע צמיחת הענף בשנים האחרונות והכשלים שליוו צמיחה זו" וש אנו מאמינים שהסדרת ענף תאונות אישיות תבטיח מוצר ביטוחי טוב יותר למבוטח".