המנהל המיוחד של "קרן אור" תובע 12.5 מיליון שקל מהכלכלן והפרשן שלמה מעוז

לטענת המנהל המיוחד, "שלמה מעוז הפר ביודעין ובמודע את החובות המוטלות עליו מכוח תפקידו ככלכלן ראשי של קרן אור, על-מנת לגרום לציבור הרחב להשקיע את כספו בחברה מחד, וליצור לחברה חבויות והתחייבויות שאין כל סיכוי כי תעמוד בהן מאידך"

שלמה מעוז / צילום: שלומי יוסף
שלמה מעוז / צילום: שלומי יוסף

"שלמה מעוז הפר ביודעין ובמודע את החובות המוטלות עליו מכוח תפקידו כ'כלכלן ראשי' של קרן אור, על-מנת לגרום לציבור הרחב להשקיע את כספו בחברה מחד, וליצור לחברה חבויות והתחייבויות שאין כל סיכוי כי תעמוד בהן מאידך. מעוז נקט מהלכים אלה ביודעו היטב כי שיטת הפעולה של גיוס כספים מהציבור הרחב מנוגדת לכאורה לדיני ניירות ערך האוסרים זאת, ומבלי שנורמות חוקיות או מוסריות נגעו לו - ובלבד שפעילות לקיחת הכספים מהציבור תגדל, וכך גם התגמול הכספי המובטח לו בגין הגדלת כמות המשקיעים שישקיעו את כספם בחברה שלאחר מכן נותב אל מחוץ לחברה, מבלי שוב" - כך נטען בתביעה נגד מעוז על סך 12.5 מיליון שקל שהגישו הבוקר (ד') למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בחיפה המנהל המיוחד של "קרן אור", עו"ד ליאור מזור, ו-22 משקיעים בחברה.

בתביעה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין ענבל בית הלחמי ויואב הריס, נטען כי החברה והמשקיעים בה סבלו נזקים כספיים עצומים כתולדה מכך שמעוז - ששימש בנוסף להיותו הכלכלן הראשי של החברה, גם כפרזנטור של החברה בקמפיינים שיווקיים שנוהלו על-ידה - הפר את ההתחייבויות החוזיות שנטל כלפי החברה, ולא מילא את החובות המוטלים עליו על-פי דין. בין היתר, נטען, מעוז לא ביצע את הבדיקות והפיקוח הנדרש בכל הנוגע לפעילותה של החברה, ופעל ברשלנות ותוך הפרת חובות חקוקות כלפי החברה והמשקיעים בה.

"קרן אור" - שפעלה בעיקר באמצעות גיוס כספים מהציבור על-פי הסכמי הלוואה בתנאים אטרקטיביים מאוד, כשהבטיחה ריביות שהגיעו לעתים גם ל-11.5% לשנה - נקלעה לפני כ- 6 שנים להליכי פירוק. הסיבה המרכזית לכך הייתה האיסור שהטילה עליה רשות ניירות ערך להוסיף ולגייס הון מהציבור, מכיוון שגיוסי הכספים על-ידי החברה נעשו שלא כדין וללא פרסום תשקיף כנדרש.

במסגרת הליכי הפירוק המנוהלים נגד החברה, שהיוותה חלק מאשכול חברות שהפעיל יחיאל טפירו ועסקה בתחום החיסכון הפנסיוני ושוק ההון, הוגשו כ-496 תביעות חוב, רובן של משקיעים בחברה, ואושרו חובות בהיקף של כ-57 מיליון שקל.

לאחר הפסקת פעילות החברה, הוגש כתב אישום נגד בעל השליטה בחברה, יחיאל שמעון טפירו, נגד בעל מניות נוסף בה, אמיר בירמן, ונגד החברה בגין עבירות על חוק ניירות ערך, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וגניבה בידי מורשה.

בעוד שהחברה הגיעה להסדר טיעון במסגרתו הודתה בעבירות המיוחסות לה, והושת עליה קנס בסך 70 אלף שקל - ההליך נגד בירמן וטפירו המשיך להתנהל במלואו, והכרעת הדין בו צפויה להתקבל בקרוב.

לפי כתב התביעה, הן במסגרת חקירות שבוצעו על-ידי המנהל המיוחד בגדר הליך הפירוק והן במסגרת ההליכים הפליליים, עלה כי למעוז הייתה תרומה מכרעת להחלטתם של משקיעים להשקיע מיטב כספם בחברה. כך, טוען המנהל המיוחד, לאחר שבמסגרת קמפיין תקשורתי רחב-היקף הצהיר מעוז על כדאיות ההשקעה בחברה, כמו גם על היותה השקעה מובטחת ובטוחה, גייסה החברה בתוך 4 חודשים 35 מיליון שקל.

עוד לפי התביעה, מעוז הפר את חובתו לקיים את הבדיקות ואת הביקורת שחייב היה לקיים מתוקף תפקידו לגבי פעילות החברה והשימושים שעשתה בכספי המשקיעים, ולמעשה, למרות שהיה מחויב לשמש ככלכלן ראשי של החברה, ולמרות שהחברה שימשה זרוע הגיוסים עבור הקבוצה כולה בראשה עמד טפירו - טען בדיעבד כי כלל לא היה מודע לעצם היותה חלק מקבוצת טפירו.

התמריץ של מעוז, לפי התביעה, היה ברור: הסכם ההתקשרות עם מעוז מעגן את זכותו של מעוז לקבלת בונוס באחוזים מגיוסי כספים, ולא מרווחים מהפעילות. לטענת המנהל המיוחד, מתכונת התקשרות זו מצביעה על כך שכל תכלית ההתקשרות, הן מצד החברה והן מצד מעוז, הייתה להשיא גיוסים, בה-בעת שלמעוז היה אינטרס כספי מובהק להביא - באמצעות מצגים שהציג בפני המשקיעים, אשר בדיעבד התבררו כחסרי בסיס - להגדלת היקף ההשקעות בקרן.

עוד לפי כתב התביעה, מעוז לא ביצע את תפקידו כשומר סף ולא התריע בשום שלב, לא בפני הציבור ולא בפני החברה או בעלי התפקידים בה, כי החברה נוטלת על עצמה התחייבויות שהיא אינה יכולה לעמוד בהן. בכך, נטען, הפר מעוד את חובת הזהירות החלה עליו כלפי החברה והמשקיעים, וגרם נזקים ממשיים לחברה ולמשקיעיה.

בנוסף, המנהל המיוחד מתאר בכתב התביעה כי הקרן לא פעלה על-פי תוכנית עסקית מסודרת, וכי על תוכניתה העסקית הסתכמה בגיליון אקסל שבו נתוני מספריים בדבר היקף הגיוסים מהציבור. לכך מוסיפים התובעים את הטענה כי החברה השקיעה את כספי המשקיעים בהשקעות בעלות סיכון לא מבוטל או בהשקעות ארוכות-טווח, למשל בפרויקטי נדל"ן והתחדשות עירונית, באופן שמלמד על פניו על קושי מהותי ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי המשקיעים. כלומר, התובעים טוענים כי לחברה מלכתחילה לא היה כל סיכוי לעמוד בהבטחת התשואה שהבטיחה למשקיעים ברמה שנתית.

מעוז מסר בתגובה: "דבריכם על הגשת תביעה נגדי מפתיעה אותי. לא ידוע לי על כך דבר, שכן לא הגיעה אליי תביעה כזו. העובדה כי התביעה הגיעה לעיתונות ולא אליי, מלמדת על כך שכל מטרתה לקבל פרסום ויחסי ציבור. כל הגורמים המוסמכים כבר קבעו כי לא היה לי חלק ב'פרשת קרן אור', וכי בהתנהלותי לא נפל כל דופי. כשאקבל את כתב התביעה, אגיב בהתאם להוראות בית המשפט". 

*** חזקת החפות: נגד יחיאל טפירו ואמיר בירמן הוגש כתב אישום. הם מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות. 

צרו איתנו קשר *5988