משרד התקשורת שיחרר את הוט מחובת האוניברסליות בפריסת סיבים

משרד התקשורת ממליץ כי לא תוטל כל חובת פרישה על הוט עבור רשת סיבים אופטיים, אך לא יהיה כל שינוי בחובת הפרישה הקיימת של הוט בנוגע לשירותים הניתנים על רשת הכבלים הקיימת שלה

פריסת סיבים אופטיים ותשתיות תקשורת / צילום: shutterstock
פריסת סיבים אופטיים ותשתיות תקשורת / צילום: shutterstock

משרד התקשורת הודיע היום כי לא תחול חובת פריסה אוניברסלית על חברת הוט בכל הקשור לסיבים אופטיים. חובת האוניברסליות לגבי הוט תהיה שרירה וקיימת לגבי רשת כבלים הנוכחיים שלה. כך הודיע היום הצוות הבין-משרדי לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות-פס נייחות. ההחלטה תעמוד להערות הציבור במסגרת שימוע. הודעה על כך מסר המשרד כבר ב-2018 במסגרת נייר עמדה, אך כעת מדובר בהודעה רשמית.

משרד התקשורת מסר היום את ההמלצה של צוות בינמשרדי שדן בסוגיית הפריסה האוניברסלית בבזק ובהוט. הצוות ממליץ כי לא תוטל כל חובת פרישה על הוט עבור רשת סיבים אופטיים, אך לא יהיה כל שינוי בחובת הפרישה הקיימת של הוט בנוגע לשירותים הניתנים על רשת הכבלים הקיימת שלה.

לדברי המשרד משמעות ההמלצה: הוט יכולה להפוך לשחקן נוסף בתחום של פרישת הסיבים, תוכל להתמודד על פרישה באזורי התמרוץ, אך חובת האוניברסליות על גבי רשת הכבלים הקיימת נשמרת. הצוות הבין משרדי הכולל נציגים ממשרדי התקשורת והאוצר ורשות התחרות, בראשות סמנכ"ל כלכלה ד"ר עופר רז-דרור, מונה על מנת לבחון ולהגיש המלצות בדבר עדכון חובות הפרישה ו/או חובות אספקת השירות שיחולו על בעלי התשתית ביחס לתשתיות אולטרה רחבות פס נייחות, ובדבר בחינת הצורך בכלים לעידוד פרישת תשתיות אולטרה רחבות פס נייחות באזורים שבהם הומלץ לקבוע, כי אין בהם חובת פרישה, והכל בשים לב לטובת הציבור ולפיתוח התחרות בתחום.

לדברי המשרד מדובר בצעד משמעותי נוסף במתווה האסדרה המאפשר ומעודד פרישת סיבים ושדרוג רשתות תוך שמירה על מבנה שוק תחרותי בר קיימא. הצוות סבור כי צעד זה יאפשר להוט להיות שחקן משמעותי בעולם הסיבים, ולכן מקדם את היעד של פרישת תשתיות מתקדמות בהיקף כלל ארצי, לטובת כלל הציבור בישראל.

צרו איתנו קשר *5988