כלל ביטוח: הממונה מעכב הדיון בהדחת המנכ"ל והיו"ר דני נוה יפרוש

נוה הסביר כי ""אין בכוונתי לחדש את כהונתי באסיפות הבאות של החברות" • זאת משום ש"גם כעת לאחר הגשת דוח דנציגר עדיין נמנע ממני לזמן דירקטוריון לשם דיון על החלפת המנכ"ל. לטעמי, הדבר עומד בניגוד לחובתי כדירקטור" • הדירטוריון: "אין בהחלטת היו"ר כדי לייתר את הדיון בממצאי הדוח על כל המשתמע מהם"

יורם נוה ודני נוה / צילום: כדיה לוי ושלומי יוסף, גלובס
יורם נוה ודני נוה / צילום: כדיה לוי ושלומי יוסף, גלובס

 לאחר שהבודק החיצוני שנשכר על ידי ועדת הביקורת של כלל חברה לביטוח מצא כי "נפל פגם בהתנהלותו" הגם ש"הפעיל שיקול דעת עצמאי", ובצל תרעומת שהובעה בסביבת דירקטוריון כלל ביטוח בנוגע לפועלו, מודיע הערב יו"ר כלל ביטוח, דני נוה, כי יעזוב את הקבוצה עד סוף השנה הנוכחית. זאת, כפי שהוא מסביר, משום שהממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, לא מאפשר לקיים דיון בעניין החלפת המנכ"ל בזמן הנראה לעין, עד שהוא יחליט בנושא, וזאת למרות שלדעת היו"ר החלפת המנכ"ל נדרשת בהקדם.

מנגד, בסביבת הממונה מסבירים כי הממונה מעוניין בעוד זמן על מנת ללמוד את הנסיבות ולא מדובר בחסימה וגם לא בדחייה. עם זאת, בפיקוח לא מעוניינים בכפיית החלטה של גורם כלשהו, כולל של החלפת מנכ"ל, בטרם יילמדו לעומק המסקנות של הבודק החיצוני והנסיבות מסביב. בכל מקרה, מדגישים אותם גורמים, מי שיקדם את המהלך לגבי היו"ר והמנכ"ל, את הדיון בנושא, היא ועדת הביקורת בכלל חברה לביטוח, ולא היו"ר ולא המנכ"ל.

בהקשר זה העלו גורמים בסביבת החברה ביקורת על כך שלממונה משה ברקת היכרות רבת השנים עם המנכ"ל יורם נוה, עוד מהימים בהם עבדו יחדיו ברשות ניירות ערך, וקשרי הידידות ביניהם. בסביבת הרשות הכחישו לאחרונה טענות מעין אלה מכל וכל וציינו כי מבחינת הממונה אין לכל כל קשר ובראש מעייניו סוגיות של ממשל תאגידי. מנגד, נראה כי הדחייה בדיון כאמור לא תייתר דיון ביחס להתנהלות המנכ"ל, גם בימי הסערה כאמור. כך, מטעם הדירקטוריון בכלל ביטוח נמסר הערב כי "מודה ליו"ר על שהחליט לשים את טובת החברה מעל לכל שיקול אישי. אין בהחלטתו כדי לייתר את הדיון בממצאי הדוח על כל המשתמע מהם, הליך שכבר החל".

לדברי היו"ר מהערב הוא פורש מתפקידו בחודשים הקרובים, כאשר לדבריו "אין בכוונתי לחדש את כהונתי באסיפות הבאות של החברות", וזאת משום ש"ביקשתי עוד לפני כחודש וחצי, ביום ה-4 במאי 2020, לזמן ישיבת דירקטוריון לדיון בהחלפת המנכ״ל והדבר נמנע ממני. גם כעת לאחר הגשת דוח דנציגר עדיין נמנע ממני לזמן דירקטוריון לשם דיון על כך.  לטעמי, הדבר עומד בניגוד לחובתי כדירקטור וחובתי כיו״ר בכלל ביטוח. משסברתי שצריך להחליף מנכ״ל והדבר נמנע ממני, נכון שלא אשא באחריות לתוצאות החלטה זו".

על פי הודעת החברה היו"ר פירט את השתלשלות האירועים בחברה לאחרונה באופן הבא: "לפני כחודש וחצי, לאור ביצועיה העסקיים של החברה, ביקשתי לקדם מהלך של החלפת מנכ״ל כלל ביטוח. סברתי כי החלפת המנכ״ל בעיתוי הזה נחוצה כדי להשיג תפנית עסקית משמעותית לכלל ביטוח כבר בשנת 2021, לטובת החברה".

עוד הוא ממשיך ומסביר ביחס לסערה הגדולה שנוצרה בעקבות יוזמתו להדיח את המנכ"ל יורם נוה, שהובילה להתקפה עזה מצד האחרון כנגד היו"ר שלו בעניין זה, כי "השופט דנציגר קבע בדו״ח שפרסם השבוע שפעלתי להחלפת המנכ״ל, בשיקול דעת עצמאי ומתוך הבנתי את טובת החברה, לאחר שלא חלה התפנית העסקית המהותית שכלל זקוקה לה". עוד הוסיף כי "עד למועד סיום כהונתי אמשיך ואפעל בזהירות, באחריות, בשיקול דעת וללא משוא פנים לטובת החברה".

זמן קצר לאחר שפרצה סערת היוזמה להדיח את המנכ"ל, בצל טענות של האחרון כי הדחתו נעשית בשליחות בעלי מניות שהוא לא יישר איתם קו, מונה הבודק החיצוני. התפיסה הייתה כי בכך הלך המנכ"ל יורם נוה על ראשו של היו"ר שביקש להדיחו. בהמשך הבודק דנציגר, ושותפו לצוות ד"ר איל גבע, ציינו בדוח הבדיקה כי לא מצאו ראיה שתחזק את טענות המנכ"ל. עם זאת, הממונה כבר יצא כנגד שני בעלי מניות וביקר אותם על כוונתם להכווין לכאורה את פעילות החברה.

צרו איתנו קשר *5988