ברקת מטרפד מינוי דירקטורים של כלל החזקות בכלל ביטוח

הממונה על שוק ההון: "אני סבור כי קיימת עילת התנגדות סבירה למינוי דירקטורים בכלל ביטוח, אשר מכהנים כדירקטורים במקביל בכלל החזקות, וזאת בשל חשש ממשי לקיומו של ניגוד עניינים..."

משה ברקת / צילום: רפי קוץ
משה ברקת / צילום: רפי קוץ

הממונה על שוק ההון, משה ברקת, אוסר על חברת כלל החזקות, למנות דירקטורים חדשים בחברת כלל ביטוח.

במכתב ששלח ברקת לדירקטוריון כלל ביטוח בסוף השבוע הוא מציין כי "נכון למועז זה טרם מונתה ועדה למינוי דירקטורים במבטח ללא שולט בהתאם להוראות חוק הפיקוח על הביטוח, וכן טרם כונן מנגנון אחר.. לנוכח האמור לעיל, הפעלת אמצעי שליטה ביחס להרכב דירקטוריון כלל ביטוח.. וזאת טרם הענרת היתר שליטה לכלל החזקות.. תהווה פעולה בניגוד להודעתי..

עוד מציין ברקת כי "אני סבור כי קיימת עילת התנגדות סבירה למינוי דירקטורים בכלל ביטוח, אשר מכהנים כדירקטורים במקביל בכלל החזקות, וזאת בשל חשש ממשי לקיומו של ניגוד עניינים...". 

לבסוף מזכיר ברקת כי כלל החזקות גייסה בדצמבר 2019 כ-660 מיליון שקל, כשחלק מהכסף היה אמור לעבור לכלל ביטוח לצורך "חיזוק ההון של כלל ביטוח.. והענקת גמישות בניהול מבנה ההון שלה" ומבקש לקבל תשובה בתוך מספר ימים (עד ל-10 ביולי) מדוע טרם הוזרם הכסף לכלל ביטוח. 

צרו איתנו קשר *5988