באופן מפתיע ובניגוד לנתוני ביטוח לאומי: הלמ"ס מדווח על צניחה של 50% בשיעור האבטלה בחודש יוני

כ-450 אלף עובדים שהיו בחופשה ללא תשלום חזרו לעבודתם בשבועיים הראשונים של חודש יוני • על-פי סקר כח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המתייחס למחצית הראשונה של חודש יוני, עמד שיעור המובטלים במשק באמצע החודש על 5.2%

חנות סגורה. הצריכה הפרטית לא תחזור להיות כמו שהייתה גם אחרי שיוסרו המגבלות / צילום: Oded Balilty, Associated Press
חנות סגורה. הצריכה הפרטית לא תחזור להיות כמו שהייתה גם אחרי שיוסרו המגבלות / צילום: Oded Balilty, Associated Press

כ-450 אלף עובדים שהיו בחופשה ללא תשלום חזרו לעבודתם בשבועיים הראשונים של חודש יוני, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). מדובר בנתון דרמטי שאינו עולה בקנה אחד עם הנתונים שמפרסמים גופים נוספים ובהם המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה - שם לא מדווחים על ירידה כזו בשיעורי האבטלה. 

באוצר מייחסים את הירידה הדרמטית באבטלה לתוכנית המענקים להחזרת עובדים של שר האוצר ישראל כ"ץ שמתגמלת מעסיקים על כל עובד שהוחזר מחל"ת החל מה-1 ליוני. מצד שני, יש לזכור שהנתונים משקפים את המצב במשק לפני תחילתו של גל התחלואה הנוכחי. בנוסף לקבוצת היוצאים לחל"ת והמפוטרים קיימת להערכת הלמ"ס קבוצה נוספת המונה כ-83 אלף איש (להערכת הלמ"ס) שפוטרו מעבודתם אך אינם מחפשים עבודה - בצירוף קבוצה זו שיעור האבטלה מגיע לכ-12%.

על-פי סקר כח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המתייחס למחצית הראשונה של חודש יוני, עמד שיעור המובטלים במשק באמצע החודש על 5.2%, מדובר בעלייה משמעותית לעומת הנתון לסוף חודש מאי שעמד על 4.2%. ואולם השינוי הדרמטי בסקר מתייחס למספר העובדים הנמצאים בחל"ת בשל הקורונה. על-פי הסקר הקודם היו בישראל 684.2 אלף עובדים שנעדרו מעבודתם באופן מלא מסיבות הקשורות לקורונה. מדובר בכ-16.8% מהעובדים בישראל. בסקר הנוכחי צנח מספר העובדים האלה ל-213,600 שהם 5.5% בלבד מכוח העבודה. המשמעות היא כי שיעור האבטלה הכולל עובדים בחל"ת צנח על-פי הלמ"ס מ-21% בסוף מאי ל-10.7% באמצע יוני.

נציין כי מדובר בפעם ראשונה שהלמ"ס מפרסמת סקרי כוח אדם המתייחסים לאמצע החודש כחלק מהחלטה לעבור לפרסום דו-שבועי של סקרים במקום פרסום חודשי.

בסוף יוני פרסם הביטוח הלאומי דוח לפיו לא חזרו לשוק העבודה 673,567 אזרחים מתוך מבקשי דמי אבטלה. מספר גבוה בהרבה מנתונים הלמ"ס. גם שירות התעסוקה דיווח בשבוע האחרון של יוני על 861 אלף דורשי עבודה, מהם 605 אלף בחל"ת. שיעור האבטלה לפי נתוני השירות עמד אז על 21.2%.