דווקא עכשיו: תוספות שכר ותקנים משודרגים לבכירים בעיריית ירושלים

שורת בכירים בעירייה יזכו להגדלת שכרם בסכום מצטבר של מליוני שקלים לשנה בעקבות שדרוג בהגדרות המשרה שלהם

בניין עיריית ירושלים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק
בניין עיריית ירושלים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

המשרה של תפקיד היועץ המשפטי לעיריית ירושלים שודרגה מדרגת ראש אגף לדרגת ראש מינהל. ביחידת היועץ המשפטי מועסקים כ-100 עובדים. בעקבות כך שודרגו גם הגדרות המשרה של המשנה ליועץ המשפטי ושל שניים מסגניו של היועץ המשפטי - שיוגדרו מעתה ראשי אגפים. בנוסף שודרגו הגדרות המשרה של מזכיר העירייה, מנהל מטה המחשוב העירוני ומנהל אגף התפעול. חלק מבעלי התפקידים אחראים על מספר של פחות מ-10 עובדים ועלות שכרם השנתית תגיע בעקבות השדרוג ל-600 אלף שקל. עיריית ירושלים כבר פרסמה מכרזים לאיוש המשרות החדשות בדרג המשודרג - מכרזים שבהם צפויים לזכות בעלי התפקידים המכהנים.

באוצר לא ניסו למנוע את העלאות השכר - למרות הנחייתו של שר האוצר ישראל כ"ץ שלא לאשר תוספות שכר בהסכמים קיבוציים.

בעיריית ירושלים מעריכים כי תוספת השכר הכוללת שיקבלו הבכירים תגיע לשני מיליון שקל לשנה, אולם לפי הערכות אחרות, המביאות בחשבון גם רכיבים אקטואריים, מדובר בתוספת שכר גדולה הרבה יותר. לפי דוח הממונה על השכר באוצר לשנת 2018 הועסקו בעיריית ירושלים 36 בעלי תפקידים בכירים ושכרם הממוצע (ברוטו) עמד בסוף 2018 על 36,626 שקלים. שכרם הממוצע של 9,419 העובדים בעיריית ירושלים עמד נכון לסוף 2018 על 11,148 שקלים לחודש.

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה כי "ההחלטה בדבר שדרוג רוב התפקידים התקבלה לפני למעלה משנה. ברשויות אחרות, רוב התפקידים המדוברים הם ברמת מנהל אגף מזה שנים רבות. בכל מקרה מדובר בתקנים קיימים ועלות השדרוג לא עולה על שני מיליון שקל, שמשולמים בין היתר מהתייעלות בעירייה".

בשלטון המקומי בישראל מועסקים כ-200 אלף עובדים אך השכר של רובם נמוך בהרבה מהשכר הממוצע במשק. העובדה שחלק קטן מהעובדים בעיריות וברשויות המקומיות משתכרים שכר גבוה אחראית לכך שממוצע השכר של העובדים במגזר הזה גבוה בכ-14% מהשכר הממוצע במשק ועומד נכון לסוף 2018 על 11,154 שקל, לעומת 9,802 שקלים השכר הממוצע במשר באותה שנה. מבדיקת הממונה על השכר עולה כי 60% מהעובדים בעלי השכר הנמוך בשלטון המקומי השתכרו ב-2018 שכר ממוצע של 7,074 שקלים למשרה מלאה בלבד. על-פי דוח השכר ל-2018 בעשור האחרון חלה עלייה של כ-67% במספר העובדים בשלטון המקומי ומספרם מגיע כיום לכ-200 אלף. הוצאות שכרם הגיעו ב-2018 לכ-26 מיליארד שקל.

ממשרד האוצר נמסר כי "ככלל, ברירת המחדל להעסקת עובדים ברשויות מקומיות היא לפי הסכמים קיבוציים. עם זאת, רשות יכולה להעסיק לפי חוזים אישיים בהתאם לרמת השכר שאושרו לתפקיד ע"י הממונה על השכר, ועל פי הכללים שנקבעו בהסכם קיבוצי מיום 14.7.2016 שנחתם עם ההסתדרות ואפשר לרשויות העסקה בחוזה אישיים. אישור המבנה הארגוני של כל רשות מקומית אינו מצוי בתחום סמכותו של הממונה על השכר.

"לרוב הרשויות ישנה פררוגטיבה לגבי המבנה הארגוני של הרשות, בשים לב ליכולת התקציבית. לעיתים הרשות נדרשת לקבלת אישור למשרות ורמת המשרה ע"י משרד הפנים, על פי כללי משרד הפנים והנחיותיו. ביחס לרמות השכר של התפקידים בלשכה המשפטית - הדברים הוצגו במסגרת דיון שהתקיים בנושא במשרד האוצר. בשים לב למכלול הדברים, היקף הלשכה וגודל הרשות, לא נמצאה מניעה לאשר את רמות השכר המבוקשות". 

צרו איתנו קשר *5988