השליטה של תשובה בסכנה? מבקש ממחזיקי האג"ח לדחות בחודשיים את גיוס הון השני של קבוצת דלק

ברקע: תשובה טרם השלים עסקאות למימוש עסקי נדל"ן פרטיים שבבעלותו • בשווי הנוכחי של קבוצת דלק - פחות ממיליארד שקל - וללא השתתפות מצדו בגיוס,  עלול תשובה להיות מדולל לפחות מ-50% מהמניות

יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס
יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס

איש העסקים יצחק תשובה מבקש דחייה של חודשיים במועד השלמת גיוס ההון של קבוצת דלק, לאחר שטרם השלים את עסקאות מימוש עסקי הנדל"ן הפרטיים שבבעלותו. אמש שלחה קבוצת דלק מכתב לנאמני האג"ח שלה ובו בקשה לדחות את מועד הגיוס השני מסוף יולי לסוף ספטמבר השנה.

בעקבות הפנייה צפויים מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק  להתכנס לאסיפת התייעצות מיוחדת בימים הקרובים, בה תידון בקשתם של תשובה וקבוצת דלק. לאחר האסיפה תתקיים אסיפת הצבעה על בקשתה של קבוצת דלק, כאשר לאישור ההצעה יידרש רוב רגיל של לפחות 50% מקרב כלל מחזיקי האג"ח.

כתב ההסכמות שנחתם לאחרונה בין קבוצת דלק למחזיקי האג"ח שלה, ושעוגן בשינוי שטרי הנאמנות של שבע סדרות האג"ח, קובע כי על החברה להשלים גיוס של 300 מיליון שקל עד סוף יולי 2020. בסוף מאי גייסה החברה סכום של 137 מיליון שקל, כך שלצורך השלמת הסכום היא נדרשת לצאת לגייס כעת עוד 163 מיליון שקל.

במסגרת הגיוס הראשן, הזרים תשובה 37 מיליון שקל לקבוצת דלק, ובעקבותיו דוללה החזקתו במניות החברה מ-64.3% ל-60.3%. עם זאת, בעוד הגיוס הראשון בוצע לפי מחיר של 100 שקלים למניה, הרי שמאז המשיכה מניית קבוצת דלק להידרדר והיום היא נסחרה סביב מחיר של 72 שקל למניה.

מחיר מניה זה משקף לקבוצת דלק שווי של כ-960 מיליון שקל בלבד (ירידה של כ-80% מתחילת השנה). כך, שגיוס של 163 מיליון שקל לפי שווי השוק הנוכחי וללא השתתפות מצדו של תשובה בגיוס, תביא לדילול נוסף ומשמעותי יותר בהחזקתו לשיעור של 49%-50% בלבד בקבוצת דלק.

דלק: מדובר בהארכת מועד קצרה בלבד

קבוצת דלק התחייבה בפני מחזיקי האג"ח שלה להשלים כאמור גיוס של 300 מיליון שקל עד סוף יולי, ובנוסף לכך לגייס עוד 150 מיליון שקל עד ל-15 בדצמבר השנה וכן עוד 50 מיליון שקל עד ל-8 באפריל 2021. תשובה עצמו מעוניין להמשיך ולתמוך בקבוצת דלק ולקחת חלק בגיוסי ההון שלה לצורך שמירה על שליטתו בה.

לשם כך ולצורך הצטיידות במזומנים, חתם בשובה בחודשים האחרונים על עסקאות למכירת חלק מפעילות הנדל"ן הפרטית שלו בישראל, אולם עסקאות אלו טרם הושלמו עדיין. כך למשל חתם תשובה בתחילת מאי על הסכם למכירת 71% ממניות יזמית הבניה למגורים אלעד מגורים בתמורה לסכום של כ-195 מיליון שקל.

בנוסף לכך, חתם תשובה בתחילת מאי גם על הסכמים למכירת שני מגרשים (3 ו-4) בפרויקט בבלי לקבוצת חג'ג' ולחברת דמרי בתמורה לסכום של 361 מיליון שקל. 90 מיליון שקל מתוך סך התמורה שולמו לתשובה במועד חתימת ההסכמים, כאשר יתרת הסכום תשולם בעת השלמת העסקה שתוכננה במקור להתבצע עד היום (15 ביולי).

בקבוצת דלק טענו היום כי לא מדובר דחייה אלא בהערכת מועד קצרה בלבד, שנועדה לאפשר לחברה לבצע את גיוס ההון בתנאי שוק טובים יותר. כמו-כן, הדגישו שם את הקדמת פירעונות החוב לבנקים בהיקף של כ-450 מיליון שקל, כסיבה נוספת המאפשרת את דחיית גיוס ההון לסוף ספטמבר.

בשבוע שעבר השלימה קבוצת דלק את העסקה למכירת זכויותיה בתמלוגי העל שישלמו מאגרי הגז כריש ותנין. הזכויות לתמלוגי העל נמכרו לקרן התשתיות נוי, ששילמה תמורתן סכום של 318 מיליון שקל במזומן לקבוצת דלק.

יום קודם לכן הושלמה עסקה נוספת, במסגרתה מכרה דלק ישראל, שהיא חברה בת של קבוצת דלק, את שותפות פי גלילות והקרקעות שבעלותה לידי הקבלן יחיאל אבו, בתמורה לסכום של 720 מיליון שקל במזומן. בתקופה הקרובה אמורה דלק ישראל להשלים גם את מכירת שתי תחנות הכוח שלה לחברת רפק אנרגיה, בתמורה ל-367.5 מיליון שקל במזומן.

מכירת תמלוגי כריש ותנין וגיוס ההון שבוצע במאי, אפשרו לקבוצת דלק לבצע פירעון מוקדם של כ-450 מיליון שקל לבנקים המובטחים. מדובר על פירעון של יותר ממחצית מכלל החובות של קבוצת דלק לבנקים המובטחים.

פירעון החוב התבצע בהתאם לכתב ההסכמה, עליו חתמה קבוצת דלק מול הבנקים, ובהתאם להסכם עם מחזיקי האג"ח שבמסגרתו תוקנו שטרי הנאמנות של שבע סדרות האג"ח השונות של החברה. על-פי ההסכמות מול הבנקים ומחזיקי האג"ח, נדרשת קבוצת דלק להשלים את פירעון התחייבויותיה לבנקים, באופן שישחרר את יחידות ההשתתפות של שותפות דלק קידוחים, המשועבדות לטובתם.

לקבוצת דלק חוב של כ-6 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח משבע הסדרות שלה. סדרה ל"א, שמהווה יותר ממחצית החוב למחזיקי האג"ח, נסחרה היום במחיר של 33 אגורות ולפי תשואה שנתית לפדיון של 72%, המלמדת על החשש הכבד של המשקיעים מפני יכולתה של החברה לשרת את חובותיה במועדם.

הפסד כבד ברבעון הראשון השנה

קבוצת  דלק חתמה את הרבעון הראשון של 2020 עם הפסד עתק של 2.77 מיליארד שקל לבעלי המניות, בעקבות קריסת מחירי האנרגיה בעולם והצורך להפחית בשיעור חד את שווי נכסיה בתחום הגז והנפט בים הצפוני. ההפסד הכבד הוביל לירידה של 45% בהון העצמי של החברה בתוך שלושה חודשים, ל-2.26 מיליארד שקל בסוף מרץ.

לעיקר ההפסד העצום של דלק  גרמה הפרשה של 2.38 מיליארד שקל  בגין ירידת ערך של נכסי גז ונפט, מוניטין ואחרים, בתחום הגז והנפט. מדובר בעיקר בשדות קידוחי הנפט והגז שרכשה קבוצת דלק (באמצעות החברה הבת איתקה) בים הצפוני מידיה של חברת שברון האמריקאית. הנכסים נרכשו בנובמבר 2019 תמורת כ-1.7 מיליארד דולר - ובתוך זמן קצר גרמו לאסון הפיננסי של קבוצת דלק.  רואי החשבון של החברה הותירו על כנה הערת "עסק חי" בדוחות. 

צרו איתנו קשר *5988