היו"ר הוותיק פרש ומלי מרגליות היא היו"רית הזמנית בכלל החזקות ביטוח

לפי שעה לא הוחלט מי יחליף את דני נוה כיו"ר החברה הבת כלל חברה לביטוח • כלל ביטוח שבניהול יורם נוה הרוויחה 139 מיליון שקל ברבעון השני ב-2020 הודות לעליות בשוקי ההון ולתזוזות בעתודות

יורם נוה ודני נוה / צילום: כדיה לוי ושלומי יוסף, גלובס
יורם נוה ודני נוה / צילום: כדיה לוי ושלומי יוסף, גלובס

מלי מרגליות היא היו"רית הזמנית של החברה האם הציבורית של חברת כלל ביטוח במקומו של יו"ר החברה היוצא דני נוה, שפרש מהחברה בעקבות הסערה שפרצה בשל רצונו להדיח את המנכ"ל יורם נוה. עם זאת, מרגליות מחליפה זמנית את דני נוה רק בכלל החזקות ביטוח הציבורית ולא בכלל חברה לביטוח הפרטית. לא התקבלה החלטה בשלב זה לגבי שאלת יו"ר חליפי, וזאת בהתאם לדרישותיו של הממונה על רשות שוק ההון להפרדה מלאה בין הדירקטוריונים של כלל החזקות הציבורית וכלל חברה לביטוח.

כלל ביטוח, שפרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השני ב-2020, דיווחה על פרישתו של יו"ר כלל החזקות ויו"ר כלל חברה לביטוח עם הגעת מועד הפרישה המוקדמת שלו, לבקשתו ובעקבות הסערה שפרצה בתחילת מאי האחרון ושהובילה להתערבותו הפעילה של הממונה על רשות שוק ההון שדחף למינוי בודק חיצוני - שבעקבות מסקנותיו אמר היו"ר כי לא יאריך את כהונתו שמסתיימת בסוף השנה, ושאותה החל לפני כשבע שנים. לאחר שהרגולטור האחראי שמר על המנכ"ל ומנע דיון בעניין החלפתו גם לאחר פרסום דוח הבודק החיצוני - הודיע היו"ר על התפטרותו במועד מוקדם מסוף השנה, משום שלדבריו חש כי אינו יכול לפעול כפי שנדרש ממנו.

כך או כך, האסיפה הכללית של בעלי המניות בכלל ביטוח תתכנס בהמשך השנה, ובה יידון נושא היו"ר הקבוע. כלל ביטוח היא חברה שונה מיתר חברות הביטוח בישראל וזאת משום שהיא חברה ללא גרעין שליטה. לאחרונה הבהיר הרגולטור, באמצעות התערבותו החריגה בכלל ביטוח וגם במגדל, כי הוא רוצה ליצור הפרדה בדירקטוריונים בין חברות הביטוח לבין חברות האם שלהן, הגם שהן בעלות הזכות הקניינית בחברות הביטוח, והאחרונות מהוות את עיקר פעילותן והן המקור המשמעותי ביותר לשווי שלהן.

חנה מזל (מלי) מרגליות היא אקטוארית וחברה באגודת האקטוארים בישראל. היא בעלים של משרד ייעוץ אקטוארי עצמאי, מופת, שמספק שירותי יעוץ לבתי השקעות, גופים מוסדיים וממשלתיים הנוגעים לתמחור מוצרים, שווי הוגן, ערוך נכסים לא סחירים וניתוח הסיכונים הטמונים במגוון מוצרים פיננסיים. היא חברה בדירקטוריון כלל החזקות ביטוח מאז תחילת 2016 והיא אינה חברה בדירקטוריון של כלל חברה לביטוח.

היא מכהנת כחברת ועדת אישור דוחות כספיים, ועדת ניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע וועדת השקעות נוסטרו של של כלל החזקות וכחברת ועדת השקעות נוסטרו של כלל חברה לביטוח. עוד היא מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה במפעלים פטרוכימיים בישראל.

ירידה משמעותית בפרמיות בחיסכון הפנסיוני

נכון לסוף יוני ניהלה קבוצת כלל ביטוח נכסים בהיקף כולל של כ-214 מיליארד שקל. ברבעון השני ב-2020 רשמה החברה רווח כולל של 138.6 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-44.4 מיליון שקל ברבעון השני ב-2019. בשקלול תוצאות הרבעון הראשון השנה עולה כי החברה רשמה במחצית הראשונה של 2020 הפסד כולל של כ-344.7 מיליון שקל לעומת רווח של כ-215 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.

בחברה מסבירים ביחס להרעה בתוצאות במחצית הראשונה כי "הקיטון ברווח והמעבר להפסד בתקופת הדוח נובע בעיקר מתשואות שליליות בשווקי ההון, בשל משבר הקורונה, אשר הביאו להפסדים מהשקעות ברבעון הראשון שהתמתנו חלקית ברבעון השני לשנת 2020, וזאת לעומת תשואות חיוביות בתקופה המקבילה אשתקד", כשהחברה נהנתה כאמור משינוי כיוון בתשואות ברבעון השני - דבר שסייע לה להציג רווח ברבעון השני ולצמק את ההפסד מתחילת השנה. ואולם, השיפור בתשואות לא מסביר את כל השינוי בתוצאות החברה. במחצית הראשונה השנה החברה נהנית משינויים בעתודות שהטיבו עמה השנה ביחס לאשתקד.

מדובר בעיקר בכך שב-2020 נהנית כלל ביטוח מקיטון של 204 מיליון שקל בעתודות בביטוח סיעוד (והגדלת הרווח לפני מס) לעומת הגדלת עתודות (והפחתת הרווח) של 24 מיליון שקל במחצית המקבילה ב-2019, כשהגידול בעתודות והפגיעה ברווח לפני מס בביטוחי החיים הצטמקו בכ-201 מיליון שקל ביחס לתקופה המקבילה, כשהשינויים בעתודות בביטוח הכללי קיזזו כ-128 מיליון שקל בהשפעה מנוגדת.

גם ברמת הרבעון הנוכחי, עם מעבר מהפסד ברבעון השני אשתקד לרבעון שני רווחי השנה, החברה נהנית מגידול בהכנסות מהשקעות בשל הגאות בשוקי ההון וגם ממהלכים שקרו ברבעון המקביל והשנה בכל הנוגע לעתודות. כך, החברה מסבירה בדוחותיה כי "המעבר לרווח ברבעון הנוכחי נובע בעיקר מהפסד בסך של כ־353 מיליון שקל אשתקד בשל שינוי בהנחות תמותה, ללא השפעה על הרבעון הנוכחי וכן מהקטנת עתודות לקיצבה ולגמלאות בתשלום בסך של כ־43 מיליון שקל ברבעון הנוכחי לעומת הגדלת עתודות בסך של כ־76 מיליון שקל אשתקד".

כמו כן, כלל מדווחת היום בדוחותיה כי "ברבעון הראשון של 2020 נרשמו הפסדי השקעות בתיקי הנוסטרו בסך של כ־550 מיליון שקל ואילו ברבעון השני של 2020 חלה עליה בשווקי ההון אשר מיתנה את ההפסדים, ונרשמו הכנסות מהשקעות בסך של כ־500 מיליון שקל. בנוסף בתקופה שלאחר תאריך המאזן ועד סמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, חלה עליה נוספת בשווקי ההון, ונרשמו הכנסות מהשקעות בתיקי הנוסטרו בסך של כ־350 מיליון שקל לפני מס".

עוד מציינת החברה כי במחצית הראשונה של 2020 היא רשמה ירידת ערך של כ-54 מיליון שקל לפני מס בגין "הנדל"ן להשקעה והשקעות פיננסיות לא סחירות". בחברה מפרטים עוד ביחס לתחום החיסכון הפנסיוני כי "במהלך הרבעון השני של שנת 2020 חלה ירידה משמעותית של גביית הפרמיות השוטפות, כתוצאה מהמשבר".

צרו איתנו קשר *5988