דרך החתחתים של אלשטיין: בזמן שכל העיניים נשואות להצבעות מחזיקי האג"ח, אי.די.בי תובעת אותו

אי.די.בי דורשת מהחברות שבשליטת אלשטיין לעמוד בהתחייבותן להזרים לה 70 מיליון שקל, שחסרים לתשלומי החוב של ספטמבר • בינתיים, מצביעים היום מחזיקי אג"ח ט' על העמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי, לקראת הצבעות מחזיקי הסדרות י"ד ו-ט"ו ביום ה'

אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי  / צילום: שלומי יוסף, גלובס
אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי / צילום: שלומי יוסף, גלובס

קצת פחות משבע שנים מאז הפך לבעל שליטה בקונצרן אי.די.בי, ויותר מחמש שנים מאז שהפך לבעל שליטה יחידי, נמשכת דרך החתחתים של אדוארדו אלשטיין. חברת אי.די.בי פתוח הגישה אתמול (א') כתב תביעה נגד בעלת השליטה, חברת דולפין, ונגד החברה האם שלה אירסה, שבו ביקשה לחייבן, ביחד ולחוד, לשלם לה 70 מיליון שקל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. אירסה היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בארה"ב, ובאמצעותה שולט אלשטיין בקבוצת אי.די.בי ובדולפין.

את התביעה הגישה אי.די.בי לאחר שדולפין ואלשטיין לא עמדו בהתחייבותם להזרים לה סכום של 70 מיליון שקל עד 2 בספטמבר, שעליו התחייבו לפני יותר משנה. לדברי אי.די.בי, בד בבד היא הגישה לביהמ"ש גם בקשה דחופה להטלת עיקולים זמניים (במעמד צד אחד) על דולפין הולנד ועל אירסה. עם זאת, ביהמ"ש לא קיבל את הבקשה במעמד צד אחד, ובמקום זאת החליט להעבירה לתגובתן של דולפין ואירסה.

להגשת התביעה קדם לחץ כבד מצד מחזיקי איגרות החוב של אי.די.בי, שדרשו מהחברה פעולה אמיתית למימוש ההתחייבות. סכום זה דרוש לאי.די.בי לצורך פירעון התחייבויותיה למחזיקי האג"ח בסוף ספטמבר, ובלעדיו היא תהפוך כנראה באופן רשמי לחדלת פירעון.

כבר ב-3 בספטמבר הודיעה אי.די.בי כי היא שומרת על זכותה לנקוט את כל ההליכים המשפטיים העומדים לרשותה כדי לאכוף את התחייבות דולפין ואירסה. עם זאת, רק כעת הוגשה כאמור התביעה בפועל, וזאת לאחר דרישה נחרצת שנשמעה מקרב מחזיקי אג"ח ט' של החברה, באסיפת מחזיקים שהתקיימה בשבוע שעבר.

מאז, התכנסו גם מחזיקי אג"ח י"ד לאסיפת התייעצות, קודם להצבעות של מחזיקי שלוש סדרות האג"ח על העמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי ועל הצעת הסדר החוב שהגישו להם דולפין ואלשטיין. באסיפה הציגו נציגיהם של אלשטיין ואי.די.בי את הצעת ההסדר המעודכנת של בעל השליטה.

עבור מחזיקי אג"ח י"ד כוללת הצעה זו פירעון מוקדם של קרן האג"ח בהיקף של 320 מיליון שקל, וכן תשלומי ריבית בהיקף של 26 מיליון שקל בגין 2020 במועד השלמת ההסדר. יתרת קרן האג"ח, בהיקף של 560 מיליון שקל, תידחה ברובה לסוף 2026, והסדרה תמשיך להיות מובטחת בשעבוד על 70% ממניות חברת דיסקונט השקעות (דסק"ש).

מצד מחזיקי האג"ח דיברו באסיפה רק כמה מחזיקים קטנים, בעוד שנציגי הגופים המוסדיים ומחזיקים גדולים אחרים לא דיברו כלל. לדברי גורם המקורב למחזיקים, התרעמו אותם מחזיקים קטנים על כך שאלשטיין הגיש להם למעשה ניירות לא מחייבים, שמהווים סוג של אופציה בשבילו להמשיך ולשלוט בדסק"ש עד תום חיי האג"ח, וזאת מבלי להבטיח בסופם את פירעון החוב.

אלשטיין אומנם הציע ערבות לתשלומי הריבית של אג"ח י"ד בסך של 44 מיליון שקל, אולם לדעת אותם מחזיקים מדובר בסכום נמוך מדי. הם דרשו מנציגי אלשטיין לקבל ערבות של כמה מאות מיליוני שקלים לחוב כלפיהם (קרן וריבית), כדי שיידעו שיש בכוונתו למלא אחר התחייבויותיו.

מחזיקי אג"ח י"ד מחזיקים כאמור בשעבוד ראשון על 70% ממניות דסק"ש, ולאי.די.בי עוד 12% ממניות דסק"ש, המשועבדות בשעבוד שני לאג"ח י"ד ולאג"ח ט'. שעבוד שני זה אמור להתבטל במסגרת הסדר החוב, ובאסיפה טענו אותם מחזיקים נגד סעיף זה בהצעת ההסדר, מאחר שלאחר ההסדר ייוותר חוב של 560 מיליון שקל של אי.די.בי למחזיקי אג"ח י"ד, כאשר ערך הבטוחה שתיוותר להם (70% מדסק"ש) עומד על 475 מיליון שקל בלבד במונחי שווי שוק נוכחי.

הצבעה ביום חמישי הקרוב

ביום חמישי תקיים כאמור סדרה י"ד הצבעה על פירעון מיידי של מלוא החוב, ועוד לפני כן צפוי אלשטיין לתת הצעה משודרגת, ייתכן שאפילו היום. סכומי הפירעון לא צפויים כנראה להשתנות באופן מהותי, אולם ההצעה המשודרגת עשויה לכלול התחייבויות וערבויות נוספות במטרה להשיג את תמיכת מחזיקי האג"ח, שכרגע לא ששים להשאיר בידיו את החברה.

לדברי אותו מקורב למחזיקים, המספרים שמציע אלשטיין הם סבירים, אבל הבעיה היא בהיעדר התחייבויות לביצוע וערבויות מספקות שיבטיחו את פירעון החוב בתום חיי האג"ח. לדבריו, הניירות שהגיש אלשטיין הם לא מחייבים מבחינה משפטית, ולכן דורשים המחזיקים הצעה מלאה ומחייבת.

"אני חושב שאם הייתה הצעה מחייבת אז הרבה מקרב מחזיקי אג"ח י"ד היו הולכים איתה, כי בסך הכול הם מקבלים בהצעת ההסדר של אלשטיין גם פירעון של 346 מיליון שקל (קרן וריביות) ובמקביל נשארים עם אותה בטוחה על החוב. כלומר המצב שלהם לא מורע בהסדר, למעט דחיית יתרת ההחזר ל-2026", הוסיף הגורם.

אותם מחזיקים טענו באסיפה שתקופת חיי האג"ח צריכה להיות קצרה יותר, כי המחזיקים לא ממש סומכים על אלשטיין שישמור על ערך הבטוחה עד תום חיי האג"ח. בשוק חוששים למשל מהאפשרות שאלשטיין יוביל גיוס הון גדול לדסק"ש באמצעות חברה אחרת שבשליטתו, באופן שידלל את ההחזקה הנוכחית של אי.די.בי ויותיר את מחזיקי האג"ח עם שעבוד על מניות מיעוט, במקום על מניות שליטה.

לאי.די.בי חוב של כ-2.03 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח משלוש הסדרות. כבר היום יצביעו מחזיקי אג"ח ט' הלא מובטחת על הצעת ההסדר שקיבלו מאלשטיין, כאשר מנגד יעמדו בפני המחזיקים הצעות החלטה להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי.

ביום ה' הקרוב יצביעו גם מחזיקי אג"ח ט"ו על העמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי. מחזיקים אלו אמורים לקבל מאלשטיין סכום של 124 מיליון שקל כבר בסוף ספטמבר, אלא שהוא מציע להם כעת סכום של 77 מיליון שקל בלבד, תמורות ביטחונות וערבויות לתשלום של עוד 45 מיליון שקל בדצמבר 2022 ודחיית המחצית השנייה של הקרן (שאמורה להיות משולמת ביוני 2022) לשנים 2023-2026. 

צרו איתנו קשר *5988