רשות ני"ע לבנקים: גלו ללקוחות את התשואות שמניבים שירותי יעוץ ההשקעות

הרשות פרסמה חוזר שבו קוראים לבנקים להציג "תשואה ללקוח המקבל שירותי ייעוץ השקעות", וזאת משום ש"תשואה ללקוח היא מידע בסיסי וחשוב לגבי כל תיק ניירות ערך"

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה  / צילום: ענבל מרמרי
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי

רשות ניירות ערך פועלת להסרת העמימות סביב התוצאות שמניבים מערכי יעוץ ההשקעות בבנקים ללקוחותיהם, תוך מתן כלים למדידת התשואות שרשמו לקוחות הייעוץ בבנקים. היום הודיעה הרשות ניירות ערך כי היא מתניעה מהלך שייצור לראשונה שקיפות בנושא, ובמסגרתו פרסמה חוזר לתאגידים הבנקאיים העוסקים בייעוץ השקעות "בדבר הצגת תשואה ללקוח המקבל שירותי ייעוץ השקעות".

החוזר החדש אמור לייצר לראשונה כלי לבחינת ביצועים שישמש להערכת הרשות כ-400 אלף איש שצורכים ייעוץ השקעות מהבנקים והם בעלי "חשבונות מיועצים עם למעלה מ-300 מיליארד שקל". המהלך נעשה על ידי רשות ניירות ערך ועל דעת הפיקוח על הבנקים, שאחראי על המערכת הבנקאית, ובמטרה "לאפשר השוואות ביצועים בין מכשירי השקעה שונים".

על פי החוזר של הרשות שבראשות היו"רית ענת גואטה, "קיימת חשיבות רבה לשקיפותם של נתונים מהותיים הנוגעים לפעילות ואיכות הביצועים בחשבון המיועץ אשר יאפשרו ללקוח לבחון את אלטרנטיבות ההשקעה השונות". ברשות ערים לכך ש"אין חובה חוקית המורה על העברת המידע ללקוח", אך מציינים בחוזר כי "ראוי שהתאגידים הבנקאיים יפעלו כאמור תוך הצגת המידע על בסיס נתונים השוואתיים ברורים הכוללים את התשואה שתחושב לפי שיטת TWR וכן הצגתו בניכוי דמי ניהול חשבון ועמלות עסקה ביחס לתקופות זמן של השנה האחרונה ושל כל אחת משתי השנים שלפניה". נציין כי שיטת TWR מודדת את שיעור התשואה שמחשב ממוצע של שיעורי התשואה ומנטרל הפקדות ומשיכות בתיק.

אם וככל שהמהלך יקרה יהיה מדובר בצעד משמעותי קדימה בכל הנוגע לבחינת איכות יעוץ ההשקעות בבנקים - דבר שלא נמדד כיום. זאת, בין הבנקים לבין עצמם ובינם לבין מכשירי ניהול אחרים כגון תיקים מנוהלים. עם זאת, נציין, מדובר בתשואה מורכבת כי לא תמיד הלקוח פועל על סמך הייעוץ שניתן לו, הגם שמבחינת רבים מהלקוחות יש ליועץ מהבנק מעמד משמעותי בקבלת ההחלטות שלהם. כך, מבחינת רשות ניירות ערך, "שיקוף הנתונים יאפשר לצרכנים לשפר את תיקי ניירות הערך שלהם, כמו גם לאפשר ניידות של לקוחות בין מכשירי השקעה וגופי השקעה הקיימים בשוק", כדברי גורם מעורה.

ברשות ניירות ערך ממשיכים וכותבים לבנקים כי "בשולי הדברים נבקש לציין שאמנם מכתבנו זה נוגע לתיקי ניירות ערך מיועצים המצויים בתחום פיקוח הרשות בלבד, אך גישתנו היא שפרסום תשואה ללקוח היא מידע בסיסי וחשוב לגבי כל תיק ניירות ערך. לעמדתנו זו שותף גם המפקח על הבנקים, אשר פועל בימים אלה לעיגון החובה האמורה בנב"ת (נוהל בנקאי תקין - כלי מרכזי שדרכו מסדיר הפיקוח על הבנקים את התנהלות הבנקים וקובע את הוראותיהם, ר"ש) שיסדיר את הנושא ביחס לכלל לקוחות הבנקים". ברשות ניירות ערך ממשיכים ואומרים כי "אין מניעה מבחינתנו, שבתקופת הביניים, עד לפרסום הנב"ת כאמור, ההסדר שייושם על ידכם ביחס ללקוחות המיועצים יחול לגבי כלל חשבונות ניירות הערך של לקוחותיכם".

נציין כי למול ה-300 מיליארד שקל שמיועצים על ידי מערכי הייעוץ השקעות של הבנקים, בפעילויות תיקי ההשקעה המנוהלים בבתי ההשקעות היו בסוף מרץ השנה נכסים בשווי כולל של כ-260 מיליארד שקל. אצל לקוחות התיקים המנוהלים יש גילוי מפורט ואישי לגבי התשואות שהושגו.

עוד קודם לחוזר של גואטה, כבר באוגוסט הוגשה במליאת הכנסת הצעת חוק פרטית בעניין "הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון - דיווח יועץ השקעות ללקוח)". ההצעה הוגשה על ידי הח"כים מיכל שיר (יוזמת הצעת החוק), קרן ברק, קטי שטרית, מיקי לוי, ינון אזולאי ועאידה תומא סלימאן, ועל-פיה בנק שעוסק בייעוץ השקעות ייתן ללקוחותיו "דין וחשבון מפורט על הרכב תיק ההשקעות שלו ועל חיובו, במישרין או בעקיפין, בשל שכר והוצאות, לרבות התשואות שהושגו בגין תיק ההשקעות שלו בכל רבעון, בהתאם להוראות שתקבע הרשות; דיווח כאמור יינתן ללקוח באופן ברור ומובן".

צרו איתנו קשר *5988