בגלל סעיף שהוסר: מועצת העיתונות דחתה את הבקשה להשעיית מוזס

בית הדין לאתיקה לא קיבל את תביעת עמותת הצלחה להשעות את מו"ל "ידיעות אחרונות" מתפקידו • הנימוק המרכזי היה טכני: הסעיף על בסיסו הוגשה התביעה נמחק מהנוסח המעודכן של תקנון מועצת העיתונות • עמותת הצלחה תערער בטענה כי הסעיף רק שובץ במסמך אחר

נוני מוזס / צילום: אביב חופי
נוני מוזס / צילום: אביב חופי

בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות והתקשורת דחה את תביעתה של עמותת הצלחה שדרשה את השעייתו של מו"ל "ידיעות אחרונות" ארנון (נוני) מוזס מכל תפקידיו לאלתר, וקבע כי יש להמתין עד להכרעה משפטית סופית בתיקו. הנימוק המרכזי לדחיית הבקשה היה טכני: בית הדין קבע שהסעיף על בסיסו הוגשה התביעה נמחק מנוסח המעודכן של התקנון מועצת העיתונות ועל כן אי אפשר לקבל על בסיסו את התביעה.

עמותת הצלחה תערער לבית הדין בטענה כי הסעיף לא בוטל אלא שובץ במסמך אחר.

נגד מוזס הוגש על ידי המדינה כתב אישום בעבירה של הצעת שוחד בתיק 2000. מכתב האישום עולה כי מוזס הציע לרוה"מ בנימין נתניהו שוחד בכך שיביא לשינוי ניכר לטובה בקו ובאופן הסיקור ב"ידיעות אחרונות" של נתניהו ובני משפחתו ולשינוי לרעה באופן הסיקור של יריביו הפוליטיים, באופן שיבטיח את המשך כהונתו של נתניהו כראש הממשלה. זאת בתמורה לכך, שנתניהו ינצל את השפעתו כראש הממשלה, לקדם חקיקה, שתטיל מגבלות על העיתון "ישראל היום" ותביא להטבות משמעותיות למוזס ולעסקיו.

למועצת העיתונות והחלטות בית הדין שלה אמנם 'אין שיניים' לכפות את החלטותיה, אך בכל זאת מדובר בגוף שהצהרותיו אמורות לייצר נורמות של אתיקה מקצועית. למרות זאת מוזס לא נענה לזימון להגיע ולהציג את עמדתו.

"מעשיו של מוזס מגלמים קלון למקצוע העיתונות"

"מן המפורסמות הוא" נאמר, בין היתר, בהחלטת בית הדין, "כי בצד ייצוג העיתונות והציבור במאבק לקיומם של הערכים, פועלת מועצת העיתונות להבטחת נאמנות לעקרונות האתיקה העיתונאית מצד כל העוסקים בעיתונות, גם לאכיפתן של אמות מידה מקצועיות, המושתתות על מחויבות מוחלטת לאמת, לדיוק, להגינות, ולא פחות מכך, להגנה על כבוד האדם ולכיבוד צנעת הפרט. לשון אחרת: 'הבית הזה (קרי: מועצת העיתונות) נועד, מעצם טיבו, לשמור על ערכי עיתונות חופשית וטובה, כזו האמורה לשרת את החברה באופן אמין, אחראי והוגן. העתירה שבפנינו, התבססה, על שנכתב בסעיף 25א' לתקנון מועצת העיתונות והתקשורת. בנוסחו, עניין לנו בסעיף נוקשה והחלטי משהו. ברור בעליל, כי אם ארנון מוזס היה מורשע בפס"ד סופי, בעבירה החמורה שיוחסה לו, לא היה ספק בעינינו, לעניין קיומו המובהק של הקלון, אותו יסוד מוסרי שבעבירה".

עוד נקבע כי "אף שלא היה בקרבנו ספק במטרה, שגלומה הייתה בסעיף 25א' שבתקנון, כזו אשר נועדה לשמור על צביון של אמינות וכבוד למקצוע העיתונות, הרי משהוסר סעיף זה מתקנון מועצת העיתונות, הביעה בכך המועצה את דעתה לעניין עצם החלתו. לאור כל האמור לעיל, הוחלט, פה אחד, לדחות את עתירת העותרת".

אלא שבעמותת הצלחה מתכוונים לערער על ההחלטה ומצרפים גילוי דעת החתום בידי ד"ר תהילה אלטשולר-שוורץ ופרופ' יחיאל לימור המשמש גם כנשיא בית הדין לאתיקה.

בגילוי דעת מובהר כי לא הייתה כל כוונה לבטל את הוראות סעיף 25א' לתקנון האתיקה בנוסחו הקודם, אלא רק לשבץ הוראה זו במסמך מחייב אחר ולכן הוא שריר ותקף וקיים גם מבחינה נורמטיבית וגם מבחינה אופרטיבית. "המתלוננת מצרה צער רב על כך שבית הדין אינו מקבל הודעות ואינו מודע ככל הנראה לכללים הדיוניים העדכניים לפיהם הוא יושב בדין ומפעיל את סמכותו כבית דין לאתיקה של מועצת העיתונות", נכתב בערעור.

בערעור טוען היועמ"ש של עמותת הצלחה כי שגה בית הדין כשלא איפשר להצלחה לטעון בפניו טרם קיבל החלטתו בעניין תחולת הסעיף. לטענתו, "שגו חלק מחברי בית הדין בכך שקבעו כי יש להמתין לתוצאות ההליך המשפטי בעניינו של מר מוזס כדי לקבל החלטה בעניין השעייתו. אמנם, דעת הרוב (אב בית הדין עו"ד קינן, השופט בדימ. גולדין והגב' ז'זק) סברו כי אין להמתין להרשעה וקבעו כי היו מקבלים את התלונה לולא סברו כי בוטל הסעיף טרם כתיבת פסק הדין".

עוד טוען מן כי "שגה בית הדין גם ככל שלא הרשיע את מר מוזס בעבירות חילופיות בהתאם לתקנון האתיקה, כפי שנטען בפניו בדיון, בשים לב למעשים ולראיות שהובאו בפני בית הדין ולקביעה של בית הדין כי מעשיו של מר מוזס מגלמים קלון למקצוע העיתונות. גם אם בחר בית הדין הנכבד שלא להורות על השעייתו של מר מוזס בהתאם לסעיף 25א' הרי שהיה עליו להרשיע את מר מוזס בהפרה של סעיפים שונים לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות כפי שעודכן בספטמבר 2020". לטענתו בית הדין צריך היה להורות על סעד חילופי - בדרגת החומרה הגבוהה ביותר האפשרית על פי נוהל בית הדין גם ככל שמצא שלא ניתן להורות על השעיית מוזס.

*** חזקת החפות: ההליכים המשפטיים בעניינו של ארנון (נוני) מוזס הם בעיצומם. מוזס הוא בגדר נאשם, מכחיש בתוקף את המיוחס לו, ועומדת לו חזקת החפות.

*** גילוי מלא: ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר חיברה את הקוד האתי של "גלובס"

צרו איתנו קשר *5988