איגוד חברות האשראי מבקש להצטרף להליך חדלות הפירעון של אלדד פרי

זאת לאור החשש שלו, כי באם בית המשפט יכריע שקרן אקספו, שליוותה את הפרויקטים של פרי בסכום כולל של כ-200 מיליון שקל, אינה נושה מובטח - הדבר עלול להשפיע על כלל הענף

מארגן קבוצות הרכישה אלדד פרי  / צילום: איל יצהר, גלובס
מארגן קבוצות הרכישה אלדד פרי / צילום: איל יצהר, גלובס

איגוד חברות האשראי שבלשכת המסחר, המאגד תחתיו את מרבית חברות האשראי החוץ בנקאיות, הגיש היום (ב') בקשה לבית המשפט המחוזי בלוד, להצטרך להליך חדלות הפירעון שמתנהל בעניין קבוצת אלדד פרי כידיד בית המשפט, וזאת בעקבות חששו, שהחלטות שיתקבלו בבית המשפט, בעניינה של קרן אקספו, עלולות להשפיע על חברות האשראי גם במקרים אחרים.

בימים אלה מנהלת אקספו, שהעניקה לפרי ולקבוצות הרכישה שארגן, ליווי בסך כולל של כ-200 מיליון שקל, מאבק נגד הנאמנים בתיק, עורכי הדין אוהד גינדס וגונן קסטנבאום. אקספו טוענת כי מעמדה בתיק זה הוא כשל נושה מובטח, והיא מבקשת להחריג חלק מהפרויקטים מטיפול הנאמנים, שהודיעו לבית המשפט, כי בדעתם לבדוק את מעמד החברה. זאת בין היתר על רקע ביקורת של הממונה על חוק המכר בדבר תפקודה של אקספו, אל מול חברי קבוצות הרכישה.

האיגוד, המיוצג על ידי עוה"ד עודד אופק וגל לוזובר ממשרד מ. פירון ושות' מסביר בבקשה, כי "נקודת המוצא לדיון היא כי בהליכי חדלות פירעון, נושה מובטח שמחזיק בידו שעבוד קנייני להבטחת חובו רשאי להיפרע מהחייב במישרין באמצעות מימוש הנכס המשועבד, והוא אינו תלוי בנושים אחרים או בהליכים אחרים.
"דיני חדלות הפירעון קובעים במפורש כי נושה מובטח המבקש לממש בטוחתו מוחרג מהאיסור העקרוני בדבר ניהול הליכים נגד החייב חדל הפירעון שניתן לגביו צו פשיטת רגל או צו פירוק... ובכך מעניקים דינים אלו מעמד מיוחד לנושה המובטח ביחס ליתר הנושים בהליכי חדלות הפירעון".

באיגוד מסבירים, כי להחלטות בית המשפט בנושא יהיו משמעויות מרחיקות לכת בעלות השלכות רוחב על חברות אשראי נוספות, בכללם גם תאגידים בנקאיים שמעמידים אשראי לנושה מובטח, כאשר אין האיגוד נוקט עמדה בכל הנוגע להליך חדלות הפירעון שמנהל נגד אלדד פרי.

יו"ר איגוד חברות האשראי מיכה אבני אמר, כי "קביעה כי נושה מובטח אינו רשאי לממש את השעבוד שניתן לטובתו ולהיפרע באמצעות הבטוחה את ההלוואה שהעמיד לטובת הלווה, תוביל לכך שנותני אשראי יחששו להעמיד אשראי בהעדר בטוחה שממנה הם יכולים להיפרע.
"יתרה מכך, קביעה לפיה נושה מובטח נדרש להמתין במסגרת הליך חדלות פירעון לשלבים מאוחרים יותר של ההליך, שעשוי להימשך שנים רבות, משמעה פגיעה בהליך החיתום של המלווה מיסודו, שכן, הסבירות בקשר עם יכולתו להיפרע את ההלוואה מהבטוחה המועמדת לו, תוטל בספק.
"כל אלה יובילו למחנק אשראי משקי, ונותני אשראי (בנקאיים, מוסדיים וממוסדים) לא יעמידו אשראי אלא בנסיבות שיבטיחו את יכולתם להיפרע את ההלוואה, גם בקרות אירוע כשל של היזם בפרויקט מקרקעין, ובאופן שעשוי לפגוע בכלכליות של פרויקטים או בצורת עבודה תקינה של כל הנוגעים בדבר".

צרו איתנו קשר *5988