גב ים מדווחת על צמיחה ברבעון השלישי למרות הקורונה

בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמחו ההכנסות ב-6.6% ל-401 מיליון שקל • בעקבות השפעת משבר הקורונה על הירידה בפעילות הנדל"ן המסחרי שלה מחלה החברה על 7 מיליון שקל על דמי שכירות בתשעת החודשים הראשונים

אבי יעקובוביץ, מנכל גב ים / צילום: סיוון פרג
אבי יעקובוביץ, מנכל גב ים / צילום: סיוון פרג

חברת הנדל"ן המניב גב ים  דיווחה היום על המשך הצמיחה בפעילותה ברבעון השלישי של 2020, וזאת למרות השפעות משבר הקורונה על הכלכלה העולמית. הכנסות החברה מהשכרת מבנים גדלו ברבעון השלישי ב-3.1% ל-134 מיליון שקל ואילו בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמחו ההכנסות ב-6.6% ל-401 מיליון שקל.

לדברי החברה, נובעת הצמיחה בהכנסות מתוספת הכנסות בגין שטחים שהחלו להניב בפרויקטים שהושלמו בשנת 2019, והן מעלייה ריאלית בדמי השכירות בנכסים קיימים. לדברי החברה, בתשעת החודשים הראשונים של השנה היא מחלה על דמי שיכרות בסך כולל של כ-7 מיליון שקל (מתוכם כ-2 מיליון שקל ברבעון השלישי) בעקבות השפעת משבר הקורונה על הירידה בפעילות הנדל"ן המסחרי שלה.

עוד ציינה החברה כי הקיטון בהכנסות שנבע מאובד דמי שכירות אלו, נפרס על ידה על-פני תקופת חוזה השכירות הרלבנטי. בניכוי הוצאות תפעול הנכסים, הציגה גב-ים עלייה של 4% ברבעון השלישי בהכנסות מהפעלת הנכסים נטו (NOI) ל-130 מיליון שקל וב-7.5% בתשעת החודשים הראשונים של השנה ל-388 מיליון שקל.

ה-FFO (תזרים מזומנים נקי מנכסים מניבים) המיוחס לבעלי המניות ירד ברבעון השלישי ב-3.3% ל-59 מיליון שקל בשל עלייה בהוצאות המימון. עם זאת, בסיכום של שלושת הרבעונים הראשונים של השנה גדל ה-FFO המיוחס לבעלי המניות ב-8.4% ל-181 מיליון שקל.

הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות של החברה, צנח ברבעון השלישי ב-53% ל-47 מיליון שקל וב-40% בתשעת החודשים הראשונים של 2020 ל-172 מיליון שקל, עקב קיטון בהכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2020 בסך של כ-47 מיליון ₪, בהשוואה ל-109 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקרו מקיטון בהכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. את הרבעון השלישי סיימה גב-ים עם הון עצמי של 2.69 מיליארד שקל, כאשר שווי החברה בבורסה עמד היום על כ-4.82 מיליארד שקל, לאחר ירידה של כ-12% שרשמה מניית החברה מתחילת 2020

בדוח הדירקטוריון מציינת החברה, כי אף שלא ניתן לצפות את משך המשבר ואת מלוא השפעתו על הפעילות העסקית בישראל, הרי שהיא ממשיכה בפעילותה השוטפת, לרבות המשך הייזום, ההקמה, השיווק וההחזקה. רוב הכנסות החברה, בשיעור של כ- 74%מהכנסותיה השנתיות, נובע מנכסים המשמשים להייטק ומשרדים, המושכרים לחברות ענק בינלאומיות ומבוססות.

תחום זה לא נפגע עד כה מהמשבר הכלכלי שהביאה עמו מגיפת הקורונה ועניין זה ניכר בדוחותיה של גב-ים. כ-19% מהיקף הכנסות החברה נובעים מנכסים מניבים המיועדים ללוגיסטיקה ותעשייה, והיתר (7%) נובע משטחים מסחריים הנמצאים בשטחים פתוחים ולא בקניונים.

נכון לסוף ספטמבר, לגב-ים נכסים מניבים בשטח כולל של -1.034 מיליון מ"ר, באתרים שונים ברחבי הארץ. שיעור התפוסה בנכסיה המניבים של החברה, נכון לתום הרבעון השלישי של השנה, עומד על כ-96%.

לדברי החברה, בתשעת החודשים הראשונים של השנה היא חתמה על 110 הסכמי שכירות בנכסים קיימים, ביחס לשטח של כ-90 אלף מ"ר, המניבים כ-67 מיליון שקל בשנה, ומשקפים עלייה ריאלית ממוצעת של כ-6.4% בדמי השכירות. גב ים מתגאה בכך שמרבית לקוחותיה הן חברות בינלאומיות וישראליות גדולות, איכותיות ומבוססות, בקדמת הטכנולוגיה, שהמשיכו להרחיב את פעילותן ואת שטחי המשרדים שלהן גם בתקופת המשבר.

במהלך החודשים האחרונים השלימה החברה הקמתם של 3 פרויקטים בשטח כולל של כ-45 אלף מ"ר (כ-39 אלף מ"ר חלק החברה), הכוללים את הבניין הרביעי בפארק גב-ים נגב, הבניין השני בפארק גב-ים חולון והמרלו"ג השני בפארק גב-ים מפרץ חיפה.

בסך הכול, השקיעה גב-ים בתשעת החודשים הראשונים של 2020 סכום של 330 מיליון שקל בפרויקטים שנמצאים בתכנון, רישוי והקמה, וכן בפרויקטים שהקמתם הושלמה אשתקד. על רשימת הפרויקטים שנמצאים כיום בייזום נמנים מגדלי מתם מזרח בחיפה, גב-ים פארק העברית בירושלים, פארק גב-ים רעננה, חניון ToHa2 בת"א, פארק גב-ים גדרות ופארק גב-ים מפרץ חיפה.

בהתייחסו למשבר הקורנה, אמר היום מנכ"ל גב-ים יעקובוביץ, כי "אנו נמצאים בעיצומו של אירוע מתגלגל, אשר נוכח אי הוודאות, ההערכה היא כי הוא צפוי להימשך גם בשנה-שנתיים הקרובות, שתהיינה מאתגרות". להערכתו, "יהיה מעבר מדורג מהתנהלות בצל הקורונה להתנהלות בצד הקורונה.

יעקובוביץ' הוסיף, כי "הסיטואציה הנוכחית בה חלק מהעובדים עובדים מהבית בצורה חלקית או היברידית, אינה פרמננטית ולא תייתר את הדבר האמיתי - העבודה מהמשרד. גם אם בסוף התהליך, שיהיה מדורג, 10%-20% מהעובדים יעבדו מהבית, השינוי בנדל"ן המניב ככל הנראה, לא יהיה משמעותי.

"ההייטק בישראל מראה על המשך צמיחה, ומהווה סוג של קטר בעולם המשרדים, המאיץ את המגמות בשוק הנדל"ן המניב. חשוב לציין, שפארקי ההייטק המובילים והמטרופולין נשארו בליבת חברות הטכנולוגיה הגדולות והם מספקים את הכמות והאיכות של ההון האנושי הנחוץ".

עוד ציין המנכ"ל יעקובוביץ', כי "החברה מנהלת בתקופה זו מספר משאים ומתנים מתקדמים עם חברות בינלאומיות וישראליות גדולות, לשכירות עשרות אלפי מ"ר חדשים. הגביה מתנהלת בקצב רגיל וזהה לתקופה המקבילה אשתקד. כל החוזים עם לקוחות החברה מכובדים. שיעורי התפוסה נותרו גבוהים ולא רואים שינוי מגמה. אין ויתור על שכר דירה, למעט הקלות נקודתיות למסחר.

"החברה מובילה צבר פרויקטים משמעותי, בראיה ארוכת טווח, בהיקף של כ-265 אלף מ"ר (חלק החברה - 210 אלף מ"ר), בהשקעה של כ-1.6 מיליארד שקל (חלק החברה), הכוללים 6 פרויקטים, ביניהם מגדלי מתם מזרח, פארק גב-ים רעננה, פארק גב-ים העברית, מרלו"ג נוסף בפארק גב-ים מפרץ חיפה, מרלו"ג בפארק גב-ים גדרות וחניון חלקי בתוה"א2. לאחר השלמת פרויקטים אלו ואכלוסם, תעמוד מצבת הנכסים של החברה על כ-1.244 מיליון מ"ר, המניבים הכנסות שנתיות בסך של כ-705 מיליון שקל (החל משנת 2024)".

צרו איתנו קשר *5988