פונדקאות ותרומות ביציות בבורסה: דנאל רוכשת שליטה במנור מדיקל לפי שווי חברה של 80 מיליון שקל

דנאל תרכוש 51% ממניות מנור מדיקל, בעיקר מידי ליאורה מנור • עמי מנור ימשיך להחזיק 49% מההון ולנהל את החברה, שייצרה עד לאחרונה הכנסות של מעל 70 מיליון שקל בשנה, אך בעקבות הקורונה פעילותה צומצמה

אילן ישראלי, מנכ"ל דנאל / צילום: Moment הפקות צילום
אילן ישראלי, מנכ"ל דנאל / צילום: Moment הפקות צילום

חברת דנאל, הפועלת  באספקת שירותי סיעוד בעיקר לזכאים לפי חוק הביטוח הלאומי, כוח אדם בתחום משאבי אנוש והפעלת מוסדות לחוסים, מרחיבה את פעילותה בתחום הרפואה הפרטית, עם רכישת השליטה (51%) בחברת מנור מדיקל תמורת  כ-40 מיליון שקל .

טרם העסקה מוחזקת מנור מדיקל, הפועלת בתחומי פונדקאות, תרומת ביציות ותיירות מרפא ,    בידי  בני הזוג עמי וליאורה מנור, בחלקים שווים. במסגרת העסקה תמכור ליאורה את כל החזקותיה (50% ממניות מנור מדיקל) ואילו עמי מנור ימכור 1% ויישאר עם החזקה של 49% מהון החברה .

מהעדכון של דנאל בנושא עולה, כי בשנים הבאות ייבדק שוויה של מנור מדיקל לפי ביצועיה בשנים 2021-2022. במקרה בו "סכום שווי הביצועים" יהיה גדול או קטן משוויה בעסקה הנוכחית, סכום התמורה בעסקה יוכל לגדול עד לכ-70 מיליון שקל, או להצטמצם עד לכ-33 מיליון שקל - מקרה בו המוכרים יידרשו להשיב לדנאל כ-8 מיליון שקל, ולצורך כך ישועבדו מניותיו של עמי מנור בחברה לטובת דנאל .

יתרת המניות בחברה הנרכשת (49%) תישאר כאמור בידי עמי מנור, אולם לצדדים אפשרות לבצע עסקה על החלק שיוותר בידי מנור, החל מחודש מאי 2023, בשווי שייקבע בהתאם לתוצאותיה הכספיות של מנור. עוד נקבע בין הצדדים כי מנור יייכהן כמנכ"ל החברה הנמכרת לפחות עד תחילת שנת 2023 . השלמת העסקה כפופה לכמה תנאים ולשני הצדדים אפשרות לבטל אותה במקרה ולא תושלם עד סוף חודש ינואר הקרוב .


"תחומי הפעילות מושפעים מהיכולת לטוס"

מנור מדיקל, לפי תיאורה של דנאל, הוקמה בשנת 2008 ועוסקת בשלושה תחומים - פונדקאות, בהליך המתבצע בגיאורגיה על-ידי אימהות נשאיות מקומיות, בתמיכת צוות רפואי ישראלי; תרומת ביציות, המתקבלת מתורמות בקליניקה בקייב בירת אוקראינה, בהליך רפואי המתבצע על-ידי צוות רפואי ישראלי; ובתיווך לתיירות מרפא - בין מטופלים זרים לרופאים ישראלים. בסוף שנת 2019 העסיקה מנור כ-50 עובדים, נוסף לשירותים שהיא מקבלת מנותני שירותים שונים "הנוגעים לתחומי פעילותה".

עוד עולה מהנתונים שמציגה דנאל, כי בשנתיים הקודמות (2018-2019) הכנסותיה השנתיות של מנור נטו בטווח של כ-72-75 מיליון שקל, והרווח הנקי שלה התקרב בכל שנה לכ-6 מיליון שקל .

בדנאל התייחסו גם לגורמי סיכון לפעילות הנרכשת, שחלקם נגזרו מהשפעות הקורונה, וציינו, כי תחומי פעילותה של מנור "מושפעים מאוד מן היכולת לטוס אל ומהארץ". כך, הגבלות התנועה שהוטלו בעקבות התפשטות הוירוס הובילו "לצמצום משמעותי של הפעילויות", אולם, לפי דנאל, "הנהלת מנור פעלה למציאת מודלים חלופיים וכן, ביצעה פעולות משמעותיות לצורך קיצוץ בעלויותיה".

עוד הוסיפו בדנאל, כי "בכל הקשור לתחומי הפונדקאות ותרומת הביציות - מדובר בשוק קשיח, כך שההגבלות שהוטלו עקב התפשטות נגיף הקורונה לא פגעו בביקושים שבתחומים אלו, ולכן, פתיחת האפשרות לטוס אל ומהארץ אמורה להביא להשבה מלאה של הפעילות בתחומים האמורים".

עוד לגבי איומים פוטנציאליים על הפעילות מציינים בדנאל, כי "לאחרונה ניתנו בגאורגיה צווים, אשר עלולים להקשות על זוגות זרים ביצוע הליכי פונדקאות בגיאורגיה. מנור ביצעה מספר התאמות, אשר לטענתה יש בהן כדי לצמצם את החשיפה".

את הרכישה מתכננת לממן דנאל ממקורותיה העצמיים, ובמבט קדימה היא מציינת כי הרכישה "נעשית כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה, במסגרתה נכנסה החברה לתחום הרפואה, ורצונה להגדיל את מגוון השירותים הרפואיים הניתנים על-ידה".

את קבוצת דנאל ייצגו בעסקה עוה"ד מיקי ברנע, אילן בלומנפלד ומשה מינסטר ממשרד ברנע ג'פה לנדה. לדברי אילן ישראלי, מנכ"ל  דנאל: "רכישה זו הינה שלב נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה של קבוצת דנאל וביסוס חטיבת הרפואה שלה כגורם משמעותי בענף הרפואה הפרטית בישראל. מנור מדיקל היא חברה מצוינת שהצליחה לייצר מודל ייחודי שמשלב רפואה ישראלית מקצועית במדינות מזרח אירופה". 

הרכישה המתוכננת של מנור מגיעה לאחר שבשנה שעברה השקיעה דנאל כ-75 מיליון שקל ברכישת חברת "עיניים המרכז הפרטי להסרת משקפיים", העוסקת בהסרת משקפיים באמצעות ניתוחי לייזר, במסגרתה שילמה כ-25 מיליון שקל לבני הזוג ד"ר שמואל לוינגר וד"ר רונית לוינגר, בעוד היתרה הושקעה בחברה הנרכשת תמורת הקצאת מניות .

לפי דוחות דנאל ל-2019, תרומתה של חברת עיניים לרווחיה בשנה שעברה, ממועד השלמת העסקה בסוף חודש מאי, הגיעה לקצת יותר מ-6 מיליון שקל, והתרומה להכנסות הצטברה בשבעה חודשים ל-76 מיליון שקל .

איחוד תוצאות עיניים, ובעיקר עלייה בהכנסות מתחום הסיעוד וכן בתחום אוכלוסיות מיוחדות, תמכו יחד בעלייה של 18% בהכנסותיה של דנאל בסיכום המחצית הראשונה של השנה, שהגיעו ל-932 מיליון שקל, והרווח הנקי שלה לתקופה זו קפץ ב-45% והגיע ל-55 מיליון שקל .

תשואה פנומנלית של כ-2,900% בעשור

מניית דנאל אמנם סבלה מוקדם יותר השנה מירידות משמעותיות, כחלק מכיוון השוק הכללי, שקרס בהשפעת התפשטות וירוס הקורונה בעולם, אולם התאוששה מאז, ובסך הכול מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-36% השולחת אותה להיסחר ברמות שיא, המשקפות לחברה שווי נוכחי של כ-2.3 מיליארד שקל .  בעלי המניות הגדולים בדנאל הם כמה גופים מוסדיים, בהם מגדל, הראל, מנורה והפניקס וכן קרן נוקד קפיטל .

בעשור האחרון סיפקה מניית דנאל תשואה פנומנלית של כ-2,900% לבעלי מניותיה, תוך שהשליטה בה החליפה ידיים כמה פעמים - מהמייסדים ממשפחת אדיר, דרך קבוצת הפרייבט אקוויטי KCPS ועד לחברת ההשקעות DBSI - שכולם נהנו בה מרווחים משמעותיים .

בימים האחרונים עדכנה דנאל על החלטת ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי "להאריך את ההתקשרות עם נותני השירותים בתחום הסיעוד, ובכללם החברה" עד לסוף שנת 2021 בתנאים "זהים לתנאי ההתקשרות הנוכחיים ".

ת.ז מנור מדיקל :

תחום פעילות: הליכי פונדקאות, תרומת ביציות ותיווך לתיירות מרפא

בעלים: עמי וליאורה מנור

מספר עובדים: כ-50

תוצאות 2019 :

הכנסות: כ-72 מיליון שקל

רווח נקי: כ-6 מיליון שקל

צרו איתנו קשר *5988