עכשיו זה סופי: חופשת לידה לא תפגע בזכאות למענק

ועדת הכספים אישרה את התקנות המסדירות תשלום מענקי סיוע לעצמאיות שהיו בחופשת לידה ולמשרתי מילואים • בעקבות התיקון יוכלו עצמאיות להשוות את ההכנסות לתקופה שקדמה לחופשת הלידה או לממוצע בתקופת פעילותה במהלך 2019, ללא תקופת החופשה

בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר
בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

ועדת הכספים אישרה היום (ב') את התקנות המסדירות את זכאותן לקבלת מענקי סיוע לעצמאים של נשים שהיו בשנת 2019 בחופשת לידה ולא יכלו להצביע על ירידה במחזור העסקי בתקופה זו. עוד מסדירות התקנות את זכאותם של עצמאים שיצאו בשנה שעברה לשירות מילואים והתמודדו עם בעיה דומה בגין תקופת השירות.

את התקנות יזמו שר האוצר ישראל כ"ץ ורשות המסים, לאחר שאל רשות המסים הגיעו תלונות רבות מקרב מייצגים ועצמאיות על כך שבעקבות נוסחת החישוב שנקבעה לזכאות למענק, רבות מהעצמאיות (והעצמאים) שהיו בחופשת לידה במהלך שנת 2019 אינן זכאיות למענק. זאת מכיוון שאינן יכולות להצביע על ירידה במחזור בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים אשתקד - תקופת חופשת הלידה שבמהלכה ירדה הכנסתן. בעקבות התיקון יוכלו אותן עצמאיות להשוות את ההכנסות לתקופה שקדמה לחופשת הלידה או לממוצע בתקופת פעילותה במהלך 2019, ללא תקופת החופשה.

"לא אשאיר אף אחד מאחור"

הזכאות למענקי הסיוע לעצמאים מותנית בכך שמחזור עסקאותיו של העצמאי בתקופת הזכאות (לאחר התפרצות נגיף הקורונה) נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס (החודשים המקבילים בשנת 2019, לפני התפרצות הנגיף) בסכום העולה על 40% או 25% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס - בהתאם לקבוע בחוק.

המנגנון שנקבע בחוק יוצר קושי במקרים שבהם מחזורי העסקאות של עוסקים היו נמוכים בתקופת הבסיס בשל שירות מילואים או בשל תקופת לידה והורות, מכיוון שמחזורי העסקאות בחודשים אלה לא משקפים את מחזורי העסקאות הרגילים של אותם עצמאים. לפיכך, ייתכן שמנגנון החישוב הרגיל, לא יראה ירידה במחזורי העסקאות בשל נגיף הקורונה, למרות שמבחינה מהותית הקורונה פגעה בהכנסת אותם עוסקים בשיעור העולה על סף הזכאות שנקבע בחוק, והם אמורים להיות זכאים למענק הסיוע.

התקנות החדשות קובעות הוראות לגבי אופן ביצוע הגשת הבקשה למענק במקרים אלה ואת אופן ביצוע החישוב. המנגנון שנקבע בתקנות המוצעות הוא שיחשבו את תקופת הבסיס לאותם עוסקים באופן הבא: לגבי עוסקת עצמאית שהיה לה בתקופת הבסיס חודש של פעילות מופחתת, בה לא עבדה 7 ימים או יותר, בשל חופשת לידה או שמירת הריון נקבע שתוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים בחודשים בתקופה של 12 חודשים רצופים הקודמים לחודש הראשון שבו היה לה חודש של פעילות מופחתת, או בתקופת פעילותה מיום 1 בינואר 2019 עד יום 31 בדצמבר 2019, למעט החודשים בתקופה האמורה שבהם היתה לה פעילות מופחתת לפי בחירת העוסקת.

לגבי עוסק עצמאי שהיה לו בתקופת הבסיס חודש של פעילות מופחתת שבה לא עבד 7 ימים או יותר בשל ימי שירות מילואים בצה״ל, נקבע שיוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים בחודשים תקופת פעילותו מיום 1 בינואר 2019 עד יום 31 בדצמבר 2019 למעט החודשים בתקופה האמורה שבהם שירת במילואים כאמור. התקנות יחולו על גברים ונשים כאחד.

על רקע אישור התקנות אמר שר האוצר, ישראל כ"ץ : "כמו שהבטחתי - לא אשאיר אף אחד מאחור. אושר כעת בוועדת כספים תיקון חשוב לנשים עצמאיות שילדו בשנת 2019 והיו בחופשת לידה וגם לאנשי המילואים שהיו בשירות, תנאיהם יהיו שווים לכלל העצמאיים והעצמאיות ויהיו זכאים לפיצויים שברשת הבטחון הכלכלית, כמו כולם".

צרו איתנו קשר *5988