משרד השיכון משחרר 300 מיליון שקל לפרויקטים בחברה הערבית

ל"גלובס" נודע כי משרד הבינוי והשיכון בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי קיבלו בשבוע שעבר את אישור ועדת חריגים במשרד האוצר להקצאת 316 מיליון שקל עבור המשך יישום החלטות ממשלה לפיתוח מגזרי המיעוטים בתחום השיכון

אישי ציבור ערבים וראשי רשויות מפגינים מול משרד האוצר / צילום: דוברות הרשימה המשותפת
אישי ציבור ערבים וראשי רשויות מפגינים מול משרד האוצר / צילום: דוברות הרשימה המשותפת

אחת מההשלכות הבעייתיות יותר של המשבר הפוליטי ושלוש מערכות הבחירות בישראל הוא היעדר תקציב מאושר ומכאן גם עצירה של פרויקטים ורפורמות. בין הנפגעים תוכניות החומש של המגזר הערבי והבדואי, שחלק ניכר מהתקציבים שלהם נתקעו בצנרת בשל היותם נזקקים לאישור בכל שלב הוצאה. המשרד לשוויון חברתי ניסה משך זמן רב לשחרר את הפלונטר, והחלטה אחת שהביא לממשלה היה המשך תוכניות החומש לעוד שנה כדי לאפשר את מיצוי היישום של התקציבים. ועם זה הבעיה העקרונית של תקציבים תקועים מתוך התוכנית עדיין תלויה בועדת החריגים.

ל"גלובס" נודע כי משרד הבינוי והשיכון בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי קיבלו בשבוע שעבר את אישור ועדת חריגים במשרד האוצר להקצאת 316 מיליון שקל עבור המשך יישום החלטות ממשלה לפיתוח מגזרי המיעוטים בתחום השיכון. מדובר בהמשך יישום תוכניות החומש של החברה הערבית והבדואית.

לפי הפירוט שהגיע לידי "גלובס", 275 מיליון שקל יופנו לטובת עידוד בנייה רוויה במגזר הערבי, 22 מיליון שקל להחלטה 1480 להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואים ו-19 מיליון להחלטה 2397 לפיתוח כלכלי-חברתי בחברה הבדואית בנגב.

אדהם דראושה, היועץ לענייני החברה הערבית במשרד לשוויון חברתי, מסביר כי בשל היעדר תקציב ממשלה מאושר, חלק נכבד מהתקציבים של 922 נתקעו, ובהם 318 מיליון שקל לפרויקטים של שיכון. נעשתה פניה לוועדת החריגים של משרד האוצר, לאשר את ההעברה כדי למנוע קטיעה של תהליכים הנמצאים בעיצומם, הועדה אישרה 316 מהם.

לדבריו המטרה של המהלך היא הסרת חסמים בתהליכי בנייה בישובים הערביים, לרבות התכנון המהווה מכשול מרכזי בבנייה לדיור בישובים הערביים. הכסף שוחרר כעת מיועד לפיתוח שכונות ותיקות, בניית מוסדות ציבור, הסרת חסמי תכנון ופיתוח לרבות השלמת מתן פיצויים לבעלי אדמות בבעלות פרטית שאדמתם מיועדת לבניית שכונות חדשות. הכסף יחולק ככל שהישובים יצליחו לעמוד בתנאים, ובהם יכולת של ראשי הרשויות להשלים את תכנון התב"ע. משרד השיכון והמשרד לשוויון חברתי הקלו מעט בתנאים אלה, וכך למשל הוחלט כי השלמת תכנון של שכונה של 200 יח"ד במקום 500 יח"ד שהיה התנאי הקודם, תזכה במתן תקציב.

במשרד השיכון מסבירים כי על אף תקופה כלכלית קשה במדינת ישראל בצל משבר הקורונה, זוכה המגזר הערבי לקבלת תקציבים לא מבוטלים אשר יאפשרו את קידומם של משימות חשובות בהן, תכנון בקרקע פרטית וקרקע מדינה, מענקי ראש שטח שמטרתן ליווי אישי וצמוד ליישובים ולראשי המועצות, וגם פרסום קול קורא בסך 70 מיליון שקל ברשויות הערביות לקידום בניית מוסדות ציבור.

בנוסף התוכנית מציעה פתרונות דיור והקמת מבני ציבור עבור המגזר הערבי, בין היתר עבור בנייה רוויה (צפופה) ובנייה צמודת קרקע במגוון טיפוסי מגורים בקרקעות מדינה, לצד הסרת חסמים ותכנון לעוד אלפי יחידות דיור בקרקע פרטית, וכן תשתיות ומוסדות ציבור במגזר הבדואי.

שר הבינוי והשיכון, איציק כהן אמר לגלובס כי זוהי הקצאת תקציבים ההכרחיים עבור המשך הפעלת התוכניות הקריטיות עבור המגזר הערבי. ישנה חשיבות מכרעת להסדרת הבנייה, קידום תכנון ופיתוח במגזר הערבי. מדובר בהצלחה משמעותית הן למגזר והן למדינת ישראל בכלל."

הסכום הזה מצטרף ל170 מיליון שקל שאושרו גם הם לפני שבועיים והם מיועדים לתשתיות בתחבורה בישובים הערבים הנחשבת רעועה במיוחד, משמע, סלילת כבישים ומדרכות, כיכרות תנועה, רימזור, מחלפים ביציאות לכבישים הבינעירוניים ועוד.

בימים אלה נמצא בעיצומו תהליך בחירת ראש הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית, תפקיד חיוני במיוחד ליישום תוכניות הפיתוח, אך מאז פרישתו של אימן סייף מהתפקיד לא אוייש באופן קבוע, למעט שלושה חודשים שמילאה את התפקיד לירון הנץ בכירה במשרד לשוויון חברתי. התהליך יסתיים בקרוב, והראש החדש, אמור להשלים את יישום 922 כמו גם להכין את תוכנית החומש הבאה שאמורה לקבל אישור במהלך 2021.