הופץ תזכיר לתיקון חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות

התיקונים לחוק נועדו לסייע לנציבות השוויון לאכוף את החוק ולקדם את ההגנה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בתחומי החיים השונים • בין השינויים: החלת חובת הייצוג ההולם גם בקרב עובדי חברות ממשלתיות גדולות והסמכת הנציבות לייצג אדם המגיש תביעה תחת חוק זה

שר המשפטים אבי ניסנקורן / צילום: יוסי זמיר
שר המשפטים אבי ניסנקורן / צילום: יוסי זמיר

משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק להערות הציבור המציע תיקונים בחוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות, שנועדו לסייע לנציבות לאכוף את החוק ולקדם את ההגנה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בתחומי החיים השונים.

שר המשפטים אבי ניסנקורן אישר להפיץ את ההצעה לתיקון החוק והצוותים של רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט חוקתי ציבורי), ושל נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אברמי טורם, גיבשו את ההסדר המשפטי.

בין התיקונים המוצעים, החלת חובת הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות גם בקרב עובדי חברות ממשלתיות גדולות. כיום ההגדרה כוללת גופים כמו משרדי ממשלה או רשויות מקומיות וההצעה היא להרחיב את התחולה כדי להניע את החברות הממשלתיות הגדולות לקבל עובדים עם מוגבלות.

תיקון נוסף מוצע הוא הסמכת נציבות השוויון לייצג אדם בשל בתביעות שעניינן איסור אפליה או נגישות בקשר למקום ציבורי או שירות ציבורי כשהשירותים והמקומות הם באחריות של גוף ממשלתי. במצב הקיים, אדם המעוניין לתבוע בנושאים אלו נדרש לשכור את שירותיו של עורך דין פרטי.

עוד כולל התזכיר הארכה של המועדים להשלמת חובת הנגישות בבניינים קיימים של משרדי הממשלה ויחידותיה. נכון להיום, חובת הנגישות החלה על בנייני הממשלה ויחידותיה נקבעה בחוק לסוף שנת 2019 לצד אפשרות להארכת המועד בשנה נוספת באמצעות צו של שר המשפטים ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת עד לסוף שנת 2020.

בשל קשיים וחסמים שונים ובשל השפעות משבר הקורונה, לא הצליחו משרדי הממשלה להשלים את ההנגשה עד לסוף 2020. לאחר שהובהר כי הממשלה עומדת להשלים עד סוף שנת 2020 כ-62% מהבניינים החייבים בהנגשה, מוצע להאריך בשנה נוספת את מועד ההנגשה.

חידוש נוסף הוא מתן אפשרות לנציבות להטיל קנסות באמצעות מנגנון מסודר. נכון להיום, האכיפה של חוק השוויון נעשית באמצעות הליך מנהלי פלילי הכרוך בהוצאת צווים ורק הפרת הצו מהווה עבירה פלילית בגינה רשאית הנציבות להגיש כתב אישום. ההליך לא מייצר הרתעה מספקת ומאפשר למפרים לא לעמוד בחובתם החוקית לאורך זמן. נתון זה מקשה מאוד על הנציבות בהטמעת ההוראות והשגת התוצאה של ייצוג הולם ומנגנון של הטלת קנסות יהיה יעיל יותר לאכיפה מרתיעה.

לדברי ניסנקורן, "הזכות היסודית לשוויון מקימה לנו את החובה לאפשר לכל אדם, ולאנשים עם מוגבלויות בפרט, למצות את יכולתו ואת כישוריו בכל תחומי החיים ללא אפליה. התיקון לחוק יחזק את מעמדה של נציבות השוויון, יקנה לה כלי אכיפה ויגן על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות".

צרו איתנו קשר *5988