תקדים: ביהמ"ש ביטל כתב אישום נגד רמי לוי תקשורת ובכיריה בשל איחור בהגשה

התביעה לא עמדה בפרק זמן שהקציב היועמ"ש להגשת כתב אישום מרגע קבלת הטיפול בתיק • במקרה זה הוגש כתב האישום באיחור של יומיים וללא קבלת היתר מהיועץ, ולכן ביהמ"ש החליט לבטלו • בכוונת הפרקליטות להגיש את כתב האישום מחדש לאחר אישור היועץ

רמי לוי / צילום: יח"צ
רמי לוי / צילום: יח"צ

בית משפט השלום בירושלים ביטל היום (ד')  כתב אישום נגד חברת רמי לוי תקשורת, חתנו של רמי לוי, אופיר אטיאס דירקטור ומנהל פיתוח עסקי בחברה ושלמה גוליאן מנהל אבטחה בשל איחור ביומיים בהגשת כתב אישום מהמועדים הקבועים בהנחיה של היועץ המשפטי לממשלה. בכוונת הפרקליטות להגיש את כתב האישום מחדש לאחר קבלת אישור היועץ. 

ההחלטה תקדימית מאחר ומדובר בהחלטה הראשונה שניתנה לאור סעיף חוק חדש שנכנס לתוקף לפני שנה, הקובע כי אם התביעה לא עמדה בזמנים שנקבעו בהנחיות היועץ המשפטי לטיפול בתיק, לא יוגש כתב אישום אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. אישור היועץ לא התקבל וכתב האישום הוגש חרף זאת.

השופטת ג'ויה סקפה שפירא קבעה כי "משך הטיפול בפועל של הפרקליטות בתיק היה 30 חודשים ויומיים. לפיכך, המסקנה היא כי כתב האישום הוגש יומיים לאחר תום התקופה שנקבעה בהנחיית היועץ כתקופה המרבית ביחס למשך הטיפול של רשויות התביעה בתיק. אף אם מדובר באיחור של יומיים בלבד, בהתאם להנחיה, נדרש אישור היועץ להגשת כתב האישום".

האישום: פגיעה בפרטיות והפרת חובת סודיות

כתב אישום ייחס לרמי לוי שיווק ובכיריה עבירות חמורות של פגיעה בפרטיות, הפרת חובת סודיות ושימוש במאגר מידע בניגוד לחוק בנוגע לעבירות שבוצעו בין השנים 2006-2011. התיק הועבר לפרקליטות בשנת 2016 וכתב האישום הוגש בחלוף ארבע שנים.

עורכי הדין ירון קוסטליץ ושמחה אלבחרי, שייצגו את חברת רמי לוי שיווק ואת אטיאס ועורכי הדין אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין ומשה וייס שייצגו את עובד החברה, טענו כי הפרקליטות לא עמדה בהנחיות היועץ המשפטי והגישה את כתב האישום מבלי שניתן אישור כנדרש מהיועץ המשפטי.

עו"ד ירון קוסטליץ / צילום: רובי קסטרו
 עו"ד ירון קוסטליץ / צילום: רובי קסטרו

השופטת סקפה שפירא חישבה את משך זמן הטיפול בתיק על ידי פרקליטות מחוז ירושלים אל מול משך הזמן הקבוע בהנחיות, ולאחר הפחתת משך הזמן שהתיק היה בהשלמת חקירה במשטרה ובהליכי שימוע (מועדים שלא נספרים במניין הימים לטיפול - נ.ש.), מצאה כי הטיפול ארך 30 חודשים ויומיים ואילו משך הזמן שניתן היה להגיש את כתב האישום הוא 30 חודשים בהתאם להנחיה של היועץ המשפטי.

לפרקליטות עמדה האפשרות לקבל את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה לאישור הגשת כתב אישום כנדרש בחוק אך היא לא קיבלה את האישור והגישה את כתב האישום.

"כתב האישום הוגש מבלי שהתקבל אישור היועץ המשפטי לממשלה הנדרש לצורך הגשתו ובכך נפל בו פגם", קבעה השופטת סקפה שפירא והוסיפה - "אומנם, בהתאם לדוקטרינת הבטלות היחסית, הפגם האמור בכתב האישום אינו מחייב את המסקנה כי כתב האישום בטל מעיקרו. עם זאת, בשים לב למשך הטיפול של הפרקליטות בתיק ומורכבותו (שיש בהן כדי ללמד על מורכבות ומשך הטיפול הצפוי בבקשה לאישור היועץ המשפטי לממשלה להגשת כתב האישום) והעובדה כי המשפט טרם החל ומנגד, העובדה כי העבירות אינן עומדות על סף ההתיישנות, מצאתי להורות על ביטול כתב האישום בשל הפגם שנפל בו". 

מפרקליטות מחוז ירושלים נמסר בתגובה: "הפרקליטות טענה כי נוכח השלמות חקירה שבוצעו בתיק לא חרגה מהתקופות המותרות בהנחיה. עוד טענה כי בשים לב לאורכות שביקשו החשודים וקיבלו במסגרת השימועים, ובשים לב למורכבות התיק והצורך לשקול את טענות ההגנה בשימוע ביסודיות ובאחריות, הרי שאף אם מועד הגשת כתב האישום חרג ביומיים, אין כל הצדקה לבטל את כתב האישום המגולל פרשה חמורה של פגיעה בפרטיותם של לקוחות חברת תקשורת באמצעות שימוש במאגרי מידע של החברה. בכוונת הפרקליטות לפעול להגשתו מחדש של כתב האישום שבוטל בהקדם". 

צרו איתנו קשר *5988