נייר חדרה: ירידה של 75% ברווחים על רקע משבר הקורונה

בחברה מסיברים כי הקיטון ברווח הנקי נבע כתוצאה מהכנסות חד פעמיות, אשר נרשמו אשתקד בסעיפי הוצאות המימון והוצאות המס, ולא מהפעילות השוטפת • עם זאת, החברה גם הציגה ירידה של 9% בהכנסות ל-350 מיליון שקל

ישי דוידי, על רקע מפעל נייר חדרה / צילומים: איל יצהר
ישי דוידי, על רקע מפעל נייר חדרה / צילומים: איל יצהר

חברת נייר חדרה  מסכמת את הרבעון השלישי של 2020 ואת תשעת החודשים הראשונים של השנה עם נפילה חדה ברווחים, על רקע ירידה בהכנסות כתוצאה מהשפעות משבר הקורונה ועלייה בהוצאות השיווק, המימון והמס. החברה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי המיוחס לבעלים של 558 אלף שקל בלבד, המשקף ירידה של 75% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

לדברי החברה, הקיטון ברווח הנקי נבע כתוצאה מהכנסות חד פעמיות, אשר נרשמו אשתקד בסעיפי הוצאות המימון והוצאות המס, ולא מהפעילות השוטפת. עם זאת, החברה גם הציגה ברבעון השלישי ירידה של 9% בהכנסות ל-350 מיליון שקל שנבעה ברובה מירידה של 38 מיליון שקל במכירות ניירות הכתיבה וההדפסה.

הרווח הגולמי צמח ברבעון השלישי ב-20% ל-51 מיליון שקל (כ-15% מההכנסות) הודות ליעילות תפעולית וגידול בתפוקה, ואילו ה-EBITDA (רווח תפעולי בניכוי פחת והפחתות) צמח ברבעון השלישי ב-16% ל-44 מיליון שקל (כ-13% מההכנסות). החברה גם הצליחה להגדיל את שיעורי הרווחיות ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה נייר חדרה רווח נקי המיוחס לבעלים של 2.5 מיליון שקל בלבד, לעומת 21.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (ירידה של 88%). לדברי החברה, קיטון זה נבע מירידה ברווח התפעולי ומגידול בהוצאות המימון והמס.

הכנסות החברה ירדו בתשעת חודשים הראשונים ב-10% ל-1.12 מיליארד שקל בעיקר על רקע נפילה של 128 מיליון שקל במכירות ניירות הכתיבה וההדפסה. הרווח הגולמי דווקא גדל בתקופה זו ב-2% ל-172 מיליון שקל אולם הרווח התפעולי לפני הוצאות או הכנסות אחרות ירד ב-10% ל-36 מיליון שקל עקב עלייה בהוצאות המכירה, השיווק וההנהלה.

לדברי החברה, הביקוש בארץ ובעולם לניירות כתיבה והדפסה, ירד באופן חסר תקדים במהלך 2020 עקב משבר הקורונה. "עלות התאית, חומר הגלם המרכזי לייצור ניירות כתיבה והדפסה, הייתה נמוכה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, וזאת לאחר ירידה הדרגתית של המחיר לאורך 2019, מגה שנבלמה בתחילת 2020", כותבת נייר חדרה בדוחותיה.

"בתקופת הדוח מחירי התאית נותרו יציבים למדי. ירידת עלות התאית לצד הירידה בביקוש התבטאה גם בשחיקת מחירי המכירה", כותבת עוד נייר חדרה. לדבריה, היא נאלצה להתמודד עם הירידה הניכרת בביקוש למוצרי ניירות כתיבה והדפסה כתוצאה מתקופות הסגרים הכלכליים והגידול הדרמטי בהיקפי העבודה מהבית.

"כמענה לירידה בביקוש, החברה פעלה להתאמת היקף הייצור של הפעילות ובכך צמצמה את ההשפעה השלילית על רווחיות המגזר. נכון למועד פרסום הדוח, החברה צופה ביקוש נמוך, בארץ ובעולם, גם בחודשים הקרובים", מדגישה נייר חדרה.

בנוסף, מציינת החברה כי על רקע התפשטות נגיף הקורונה, הפרויקט להסבת מכונת הייצור של ניירות ההדפסה לייצור גלילי נייר ממוחזרים לקרטון, מתקדם בקצב איטי מהמתוכנן. על-פי ההערכה הנוכחית, תוכל המכונה האמורה להתחיל לייצר גם גלילי נייר לקרטון בהיקף משמעותי רק בסוף 2022, כלומר בעוד שנתיים.

גדי קוניא, מנכ"ל נייר חדרה, ציין כי "אנו ממשיכים להציג שיפור בתוצאות הפעילות גם ברבעון השלישי. השיפור הושג על אף האתגרים הרבים, הסגרים והמגבלות שהוטלו בשל התפרצות מגפת הקורונה.

"הפעולות שנקטנו בתחילת המשבר ולכל אורכו בכדי להתמודד עם אתגרים אלה סייעו לשמירה על רציפות הייצור מסביב לשעון. בנוסף, מתחילת השנה אנו מממשים בהצלחה השקעות הוניות ופעולות ניהוליות שביצענו בשנים האחרונות.

"הודות לפעולות אלה הצלחנו לשפר את יעילות הייצור, להגדיל תפוקת המפעלים ובהתאם את הכמויות הנמכרות. היעילות המשופרת והגידול בתפוקות סייעו לחברה לשפר את רווחיותה, למרות מחירי המכירה הנמוכים בעולם כולו.

"בשבועות האחרונים אנו עדים לעליה בביקוש למוצרי אריזה מקרטון בעולם, ככל הנראה כחלק מהתאוששות הפעילות התעשייתית, המסחר המקוון וגידול בתנועת המוצרים והסחורות. אנו מאמינים כי במידה ומגמה זו תשמר, והשוק יחזור לקצבי הצמיחה ארוכי הטווח שלו, נייר חדרה תהיה בעמדת זינוק מצוינת לספק את הביקוש הגדל".

נייר חדרה, שבשליטת קרן פימי, עוסקת בייצור ניירות כתיבה, גלילי נייר לקרטון, אריזות קרטון, איסוף נייר למחזור (באמצעות החברה הבת אמניר), וכן בשיווק ציוד מדרשי. לדברי ליאור הלמן, סמנכ"ל הכספים של החברה, "נייר חדרה ממשיכה לשמור בקפידה על מאזן איתן ורמת מינוף נמוכה בכל תנאי שוק, דבר המאפשר את המשך הפיתוח וההשקעות, גם בשנה מאתגרת שכזו".

בתגובה לדחות נסחרה היום מניית נייר חדרה בירידה של כ-4% למחיר המשקף שווי חברה של כ-900 מיליון שקל. עם זאת, מתחילת 2020 מציגה עדיין המניה תשואה חיובית של כ-4%.

צרו איתנו קשר *5988