מספר התביעות להבטחת הכנסה כמעט הוכפל מפרוץ המשבר

29% מהתובעים החדשים הם בני 18-35, וכיום מהווים התובעים בני פחות מ-40 37% מכלל התובעים • בנוסף נרשמה עלייה של 167% במספר הזוגות הנשואים התובעים שניהם קצבת הבטחת הכנסה

לשכת תעסוקה / צילום: אריאל ירוזלימסקי
לשכת תעסוקה / צילום: אריאל ירוזלימסקי

מאז פרוץ משבר הקורונה, מספר תובעי קצבת הבטחת הכנסה כמעט הוכפל - מ-59,043 תובעים ערב המשבר, ל-115,336 כיום. מדובר הוא בעלייה של 95% ובתוספת של 56,243 תובעי קצבת הבטחת הכנסה חדשים, 29% מהם צעירים בני 18-35.

שיעורם הגבוה של הצעירים נובע מכך שהמוסד לביטוח לאומי איפשר לאזרחים שלא צברו את תקופת האכשרה לקבלת דמי אבטלה (שישה חודשי עבודה רצופים) לתבוע קצבת הבטחת הכנסה.

שיעור התובעים של הקצבה בני פחות מ-20 גדל פי עשרה וגם מספר התובעים בני 21-30 הוכפל כמעט פי ארבעה. כיום מהווים התובעים בני פחות מ-40 37% מכלל התובעים. כתוצאה מהעלייה בקרב התובעים הצעירים, ירד שיעור התובעים שמעל גיל 50 באופן משמעותי, מ-65% קודם למשבר ל-48% מאז שפרץ.

שירות התעסוקה מדווח על מספר הנרשמים, בין אם הם תובעי דמי אבטלה או תובעי קצבת הבטחת הכנס,ה והוא אינו מדווח אודות הזכאים המקבלים את הקצבה בפועל (קביעת הזכאות נעשית על ידי הביטוח הלאומי). ישנו תמיד פער בין מספר התובעים למספר הזכאים. עם זאת, ניתן ללמוד מהנתונים על המגמות ועל הקושי של אוכלוסיות מסוימות.

המשבר הביא "משוקמים תעסוקתית" לאבטלה שוב

בנוסף לגידול המדאיג בתובעי קצבת הבטחת הכנסה, שירות התעסוקה מדווח על תופעת "הדלת המסתובבת", ולפיה תובעי הבטחת הכנסה אשר שוקמו תעסוקתית קודם למשבר במסגרת התוכנית "מעגלי תעסוקה" של שירות התעסוקה והשתלבו בשוק העבודה, מצאו עצמם שוב מחוץ למעגל העבודה מאז שפרץ המשבר.

44,086 (מתוכם 12,455 ערבים ו 3,052 חרדים) מתובעי דמי האבטלה ו-18,287 (מתוכם 6,019 ערבים ו- 1,292 חרדים) מתובעי הבטחת הכנסה שנוספו מאז פרץ המשבר קיבלו הבטחת הכנסה בעשור האחרון, השתקמו וכעת, עקב המשבר, נפלטו שוב בדלת מסתובבת משוק העבודה.

בקרב זוגות נשואים התובעים שניהם קצבת הבטחת הכנסה חלה עלייה של 167% - ל-24,227 זוגות. 72% מזוגות אלה הם ערבים (לעומת 80% טרום המשבר) ו-8% חרדים (לעומת 5% טרום המשבר).

ד"ר אופיר פינטו, סמנכ"ל מחקר ומדיניות בשירות התעסוקה מסר כי "בשנים האחרונות מוביל שירות התעסוקה את התוכנית 'מעגלי תעסוקה', הפועלת לשילוב תובעי הבטחת הכנסה בשוק העבודה. במסגרת זו, נרשמה הצלחה גדולה אשר הביאה לירידה של כשתי נקודות האחוז בשיעור האבטלה בישראל, קרי עשרות אלפי מובטלים ששולבו במעגל העבודה.
"ככל שמעמיק המשבר בשוק העבודה, עוד ועוד ישראלים נאלצים לתבוע קצבת הבטחת הכנסה. עם סיום הזכאות לדמי אבטלה ביוני 2021, החשש הוא שאזרחים רבים אשר לא יצליחו להשתלב בעבודה בחצי שנה הקרובה ייאלצו לתבוע הבטחת הכנסה על מנת להתקיים. כבר כעת אנחנו פועלים לשילוב תובעי הבטחת הכנסה בתוכנית 'מעגלי תעסוקה' ובתכניות נלוות אחרות, כדי לשפר את מצבם הכלכלי ולהפחית עד כמה שניתן את התלות בקצבאות".

צרו איתנו קשר *5988