אקסטל: הסכום לתשלום האג"ח בדצמבר כבר נמצא בקופה

לדברי החברה, הסכמי מימון חדשים עם בנק ג'יי.פי מורגן האמריקאי הניבו לה תזרים נטו של 78 מיליון דולר, כשבנוסף הסכים בעל השליטה גארי ברנט להעמיד לחברה הלוואת גישור ללא ריבית של 10 מיליון דולר

ארי ברנט, בעל השליטה באקסטל
ארי ברנט, בעל השליטה באקסטל

חברת הנדל"ן הזרה אקסטל השיגה את המקורות הדרושים לפירעון התשלום הראשון למחזיקי אגרות החוב שלה, שמהווה מחצית מהתחייבויותיה למחזיקים. לדברי החברה, הסכמי מימון חדשים עם בנק ג'יי.פי מורגן האמריקאי הניבו לה תזרים נטו של 78 מיליון דולר, כשבנוסף הסכים בעל השליטה גארי ברנט להעמיד לחברה הלוואת גישור ללא ריבית של 10 מיליון דולר.

אקסטל עוסקת בייזום והקמה של מגדלי דירות יוקרה בעיר ניו יורק. בסוף חודש דצמבר מחויבת החברה לפרוע תשלום קרן וריבית של כ-320 מיליון שקל (97 מיליון דולר) למחזיקי אג"ח ב' שלה, כאשר תשלום שני ואחרון של כ-310 מיליון שקל מתוכנן לסוף דצמבר 2021.

לדברי אקסטל, היא מחזיקה כבר כעת במלוא הסכום הדרוש לפירעון הראשון, לאחר שחתמה על הסכם מימון מחדש לפרויקט Lofts at PireVillage, עדכנה קו אשראי קיים וקיבלה את הלוואת הבעלים. יש לציין כי אקסטל כבר פרעה למחזיקי האג"ח בישראל סכום עתק של כ-1.3 מיליארד שקל (סדרה א' במלואה וריביות לסדרה ב') וזאת ללא מיחזור חובותיה בשוק המקומי, מה שמראה לדברי ברנט על חוסנה ואיתנותה הפיננסית.

"כמו שאמרתי בכמה הזדמנויות, אקסטל עומדת ותמשיך לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב בישראל", אמר היום ברנט, שמכהן בתפקידי יו"ר ונשיא החברה. "לאחר תשלום מחצית מהיקף סדרת האג"ח יוותר סכום של כ-300 מיליון שקל לתשלום בעוד שנה".

ברנט הוסיף, כי "על אף משבר הקורונה הפוקד את העולם וארה"ב, ניתן לראות כי המערכת הבנקאית ממשיכה להביע אמון בחברה ועל כך יעידו הסכמי המימון בהם התקשרה החברה בעת האחרונה והסכמים נוספים אשר החברה עתידה להשלים בתקופה הקרובה. החברה ממשיכה להתקדם בהשלמת הפרויקטים השונים שבבניה וכן במכירה ומסירה של דירות".

היום דיווחה אקסטל, כי בשבוע שעבר הושלמה התקשרותה עם בנק ג'יי.פי מורגן בהסכם מימון מסוג הלוואת מלאי (inventory loan) בסכום של 154 מיליון דולר. במקביל, השולמה התקשרות עם אותו הבנק בעדכון להסכם קו האשראי שנחתם בעבר, כך שהלוואת המלאי תהווה רכיב נוסף בקו האשראי ויחידות הדיור שטרם נמכרו בנכס, ישועבדו כבטוחה נוספת לבנק במסגרת קו האשראי.

הלוואת המלאי בסכום כולל של 154 מיליון דולר, מורכבת מהלוואה בכירה ומהלוואת מזנין, כאשר כספי התמורה בגינה עתידים לשמש לפירעון הלוואת הבנייה הקיימת בנכס. הלוואה זו תייצר לאקסטל תזרים חופשי של כ-41 מיליון דולר, כאשר עדכון קו האשראי יאפשר לה למשוך עוד 37 מיליון דולר מתוך היתרה הבלתי מנוצלת שלו.

בנוסף, העמיד כאמור ברנט לחברה הלוואת גישור של 10 מיליון דולר ללא ריבית, שתוחזר לו מכספים שעתידים להתקבל בחברה בחודש דצמבר, ובכפוף לכך שמלוא הסכום לתשלום האג"ח יהיה זמין לחברה. בתגובה להודעה, נסחרה אג"ח ב' של אקסטל במחיר של 98.4 אגורות, המשקף הנחה של כ-4% על ערך הפארי שלה.

בתוך כך פרסמה היום אקסטל את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2020, מהם עולה כי החברה רשמה בתקופה זו הפסד של 73.8 מיליון דולר. בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשם הפסד גדול עוד יותר של 199.4 מיליון דולר, כשהמקור להפסדים הללו הוא ירידות בשווי הנדל"ן שבבעלותה וסגירת בתי המלון שלה.

אקסטל, כמו חברות נדל"ן אחרות הפועלות בניו-יורק נדרשת השנה להתמודד עם השלכות משבר הקורונה על פעילותה. לצד המגבלות על פעילות מכירת הדירות, מחזיקה החברה גם בשני בתי מלון בערים בוסטון ובניו יורק, שנסגרו במהלך השנה בעקבות הסגרים שהוטלו במדינות מסצ'וסטס וניו יורק.

עם זאת, את שוק ההון מעניינת כיום רק יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה, ואלו מסתכמים בכ-320 מיליון שקל (97 מיליון דולר) שישולמו בשנה הבאה. לדברי אקסטל, התשלומים בשנה הבאה יתאפשרו באמצעות סכום של 77 מיליון דולר שעתיד להתקבל ממכירת דירות ותזרים נטו של 65 מיליון דולר שינבע ממהלכים למימון מחדש של נכסים.

צרו איתנו קשר *5988