960 נפטרו מהנגיף באוקטובר בלבד: הקורונה העלתה את שיעור התמותה העודפת בישראל השנה ל-10.4%

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פירסמה את נתוני התמותה העודפת בישראל מראשית התפרצות מגפת הקורונה, מהם עולה כי בחודשים מרץ-אוקטובר 2020 נפטרו 2,586 תושבים יותר מאשר בחודשים אלו ב-2019 • הלמ"ס נוהגת להשתמש במדד עודף התמותה רק בתקופות מגפה

חולה קורונה מטופל בבית החולים שיבא / צילום: רובי קסטרו - וואלה חדשות
חולה קורונה מטופל בבית החולים שיבא / צילום: רובי קסטרו - וואלה חדשות

התמותה העודפת בישראל בחודשים מרץ ועד סוף אוקטובר עומדת על 10.4%, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המפרסמת היום (ה') את נתוני התמותה העודפת בישראל מראשית משבר הקורונה בחודש מרץ, ועד סוף חודש אוקטובר. בחודשים מרץ-אוקטובר 2020 נפטרו 2,586 תושבים יותר מאשר בחודשים אלו ב-2019, כאשר עיקר ההפרש מתנקז לחודשים אוגוסט-אוקטובר. בחודש אוקטובר נפטרו 960 בני אדם, ולאורך החודשים בהם מתמודדת ישראל עם משבר הקורונה, נרשמה עלייה של 9% במספר הפטירות בארץ.

יודגש כי מדד עודף תמותה הינו מדד שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משתמשת בו רק בזמן מגפות.

בחודשים הראשונים של 2020 התמותה הייתה נמוכה לעומת השנים הקודמות, בחודשים אפריל-מאי היא הייתה מעט יותר גבוהה ומחודש אוגוסט היא גבוהה יותר באופן משמעותי. עד סוף אוקטובר נפטרו מנגיף קורונה 2,537 תושבים. אחוז הנפטרים מנגיף קורונה מסך הנפטרים עלה עם החודשים והגיע באוקטובר ל-21%. סך התמותה מסוף מרץ עד סוף אוקטובר גבוה ב-10.4% מהתמותה הצפויה ב-2020. כלומר, זהו עודף התמותה בתקופת הקורונה עד סוף חודש אוקטובר.

סך התמותה מסוף מרץ עד סוף אוקטובר גבוה ב-10.4% מהתמותה הצפויה ב-2020. כלומר, זהו עודף התמותה בתקופת הקורונה עד סוף חודש אוקטובר. עודף התמותה הגבוה ביותר נמצא בקרב בני 79-70 - 17.3%. בקרב בני 80 ומעלה העודף עומד על כ-11%. לעומת זאת, בקרב צעירים עד גיל 19 התמותה ב-2020 נמוכה יחסית לצפוי, ועד גיל 59 העודף קטן מאוד.

מתחילת 2020 עד סוף חודש אוקטובר נפטרו בישראל 40,315 תושבים. בשנת 2019 נפטרו באותם חודשים 38,056 תושבים, הבדל של 2,259 נפטרים. בשלושת החודשים הראשונים של 2020, סך התמותה היה נמוך לעומת שלוש השנים הקודמות (2019-2017). בחודשים אפריל-מאי התמותה הייתה מעט גבוהה לעומת שנים קודמות. כנראה בשל עונת שפעת מוקדמת שהשפיעה על התמותה בעיקר בסוף 2019 ורק מעט בתחילת 2020.

אך מחודש יולי, ובמיוחד מאוגוסט התמותה ב-2020 גבוהה יותר באופן משמעותי. בחודש ספטמבר, שיעור התמותה היה גבוה ב-19% משיעור התמותה בחודש זה ב-2019 (וכן מחודש ספטמבר בממוצע שלוש השנים האחרונות), ובחודש אוקטובר השיעור גבוה ב-24% לעומת 2019 (וב-21% לעומת ממוצע 2019-2017).

הגידול בתמותה ככל הנראה בשל נגיף הקורונה

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הגידול בתמותה הוא בהיקף קרוב מאוד להיקף התמותה הידועה מנגיף קורונה. מחודש מרץ עד סוף אוקטובר נפטרו בישראל לפי נתוני משרד הבריאות 2,537 תושבים מנגיף קורונה, 6.3% מסך הנפטרים בחודשים אלו. בחודשים הראשונים מאז כניסת נגיף קורונה לישראל, מספר הנפטרים מהנגיף היה נמוך יחסית וכך גם האחוז מסך הנפטרים. ואולם מאמצע יולי אחוז זה נמצא במגמת עלייה, והוא הגיע ל-16% מסך הנפטרים בספטמבר ול-21% באוקטובר. עם זאת, בשבועות האחרונים של אוקטובר חלה ירידה באחוז הנפטרים מקורונה מסך הנפטרים - מ-24% בשבוע הראשון של אוקטובר ל-15% בשבוע האחרון של החודש.

עד סוף אוקטובר נפטרו מנגיף הקורונה 2,076 יהודים ואחרים ו-456 ערבים. שיעור התמותה של יהודים ואחרים מהנגיף גבוה פי 1.6 מזה של ערבים, אך ההבדל בשיעורים נובע מכך שהאוכלוסייה היהודית מבוגרת יותר. כאשר בוחנים את ההבדל בשיעורים לפי גיל - עד גיל 69 ומעל גיל 70, מגלים ששיעור הנפטרים בקרב ערבים גבוה פי 1.9-1.8 לעומת השיעור בקרב יהודים ואחרים בשתי קבוצות הגיל. בקרב הנפטרים מהנגיף עד גיל 69, 64% הם יהודים (חלקם באוכלוסייה בקבוצת גיל זו הוא 78%) לעומת 88% יהודים בקרב בני 70 ומעלה (חלקם באוכלוסייה הוא 92%).

באשר לקבוצות הגיל, רוב הנפטרים בשנת 2020 ורוב הנפטרים מקורונה היו בני 70 ומעלה. 76% מכלל הפטירות ב-2020 הן של בני 70 ומעלה. 81% מכלל הנפטרים מנגיף קורונה היו בגיל 70 ומעלה. עם החודשים חלה עלייה באחוז הנפטרים מנגיף קורונה בכלל הנפטרים בגיל 70 ומעלה, והוא הגיע ל-21% בחודש אוקטובר.

בחודש אוקטובר נפטרו 960 בני אדם, ולאורך החודשים בהם מתמודדת ישראל עם משבר הקורונה, נרשמה עלייה של 9% במספר הפטירות בארץ (בהשוואה ל-2019).