לאחר בחירת יו"ר חדש: מגדל וניר גלעד הולכים לבוררות על המיליונים שיקבל

בהמשך למינויו של מוטי רוזן כמחליפו של היו"ר המודח, דיווחה חברת הביטוח על הסכמה עם גלעד לסיים את העסקתו בחברות הקבוצה בימים הקרובים

ניר גלעד / צילום: אלון רון
ניר גלעד / צילום: אלון רון

לאחר מאבק ייצרי סביב הדחתו של ניר גלעד מקבוצת מגדל, ובהמשך למינויו בשבוע שעבר של מוטי רוזן כמחליפו של היו"ר המודח, דיווחה חברת הביטוח על הסכמה עם גלעד לקיומו של הליך גישור ביניהם. במסגרת זו הסכים גלעד, המכהן גם כמנכ"ל החברה האם מגדל אחזקות, לסיים את העסקתו בחברות, מבלי להודות בכל טענה.

על פי הדיווח לבורסה, גלעד יסיים את תפקידו כיו"ר מגדל ביטוח  בסוף דצמבר השנה, או במועד שבו יאשר הממונה על שוק ההון מינוי יו"ר חדש למגדל ביטוח, המאוחר מבין השניים. במועד זה תחל תקופת הודעה מוקדמת. גלעד ימשיך לכהן כמנכ"ל החברה האם מגדל אחזקות חודש נוסף, עד לתחילת פברואר, ובאותו יום תסתיים העסקתו.

בסמוך לאחר מועד הסיום האמור, מציינת מגדל, ישולמו לגלעד חלף הודעה מוקדמת, היתרה של חמישה חודשי העסקה (לרבות תנאים נלווים), מתוך שישה חודשי הודעה מוקדמת שלהם הוא זכאי על פי הסכם ההעסקה שלו, וכן השכר האחרון וכל תשלום נוסף המגיע לו על פי דין או הסכם ההעסקה.

ככל שהליך הגישור לא יסתיים בהסדר, לגלעד, שלא היה מוכן לוותר על ההבטחה שקיבל לכהונה של חמש שנים מלאות (עד סוף פברואר 2024) בעלות של יותר מ-2.5 מיליון שקל בשנה, יישמרו טענותיו, והוא יהיה רשאי לפעול למיצוי זכויותיו מבלי שהסכמתו לגישור תפגע בטענתו.

עשוי לדרוש תשלומים על עוד 32 חודשים

נראה כי לאחר שקלול תקופת ההודעה המוקדמת, הרי שלכאורה גלעד ידרוש מהחברה תשלומים בגין 32 חודשים נוספים, עד לתום הכהונה שהובטחה לו, שבגינם הוא יהיה זכאי לטענתו לשכר בעלות כוללת של 7-7.5 מיליון שקל.

על פי דוחות מגדל לשנת 2019, גלעד זכאי לשכר חודשי שבתחילה נקבע על רמה של 190 אלף שקל בחודש, ושצמח לשכר ברוטו חודשי נוכחי בגובה של כ-207 אלף שקל. נוסף על השכר, זכאי גלעד להפרשות סוציאליות ותנאים נלווים, כשעלות שכרו הכוללת לא תעלה בכל מקרה על כ-3.5 מיליון שקל בשנה (תקרת שכר הבכירים בענף הפיננסים).

במסגרת ההסכם, הכולל ויתור הדדי מפני תביעות, גלעד יסיים את תפקידו מבלי להודות בכל טענה. ככל שייחתם הסכם גישור בין הצדדים מגדל תוותר על התחייבותו של גלעד לאי-תחרות, בהתאם להסכם העסקתו, וכן על טענות ותביעות כלפיו, הן מצד החברות בקבוצה והן מצד הדירקטורים.

חיכוכים עם הממונה ברקת

בשבוע שעבר, לאחר חודשים ארוכים של מאבקים אדירים בתוך הקבוצה ובין בכירים בה ובין הרגולטור האחראי, דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בחר סופית ורשמית במוטי רוזן לתפקיד יו"ר החברה. רוזן יחליף ב-1 בינואר 2021 את גלעד, שהוזז מתפקידו על-ידי דירקטוריון החברה האם מגדל אחזקות.

ההחלטה להדיח את גלעד מתפקידו התקבלה לאחר תקופה קצרה שכיהן כיו"ר, והיא עוררה את זעמו של הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת. ברקת הבהיר כי לא יתיר את הזזת גלעד מתפקידו ב-2020, ואז הקפיא מהלכים בנושא של מגדל. בד בבד ניהלה רשות שוק ההון ביקורת חריגה על הממשל התאגידי במגדל, ואף שלחה לחברה טיוטת דוח חריפה. בסופו של יום מגדל, חברי הדירקטוריון בה והבעלים ויו"ר החברה האם שלמה אליהו הגיעו להבנות עם הפיקוח, שנמנע מפרסום דוח סופי בעניין.

במסגרת ההבנות הסכים אליהו לזוז מתפקידיו במגדל חברה לביטוח - הן כדירקטור והן כיו"ר מגדל סוכנויות. אליהו ממשיך לכהן כיו"ר מגדל אחזקות.

עם מינויו של רוזן ליו"ר מגדל חברה לביטוח היא עומדת בפני דרך חדשה, כשרוזן בא אליה עם ניסיון אדיר בענף. בעבר הוא כיהן בקדנציות ארוכות כמנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח וכמנכ"ל הראל. מנכ"ל מגדל ביטוח הוא רן עוז. 

צרו איתנו קשר *5988