אבטלה | סיקור שוטף

זרם המובטלים נמשך: 3,256 נרשמו בשירות התעסוקה ביממה האחרונה

מאז תחילת הסגר נרשמו בשירות התעסוקה 141,651 דורשי עבודה חדשים • עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים את הקבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר עם שיעור של 26.3%

חנויות סגורות בעקבות הסגר / צילום: כדיה לוי, גלובס
חנויות סגורות בעקבות הסגר / צילום: כדיה לוי, גלובס

20.01.2021

ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה 3,256 דורשי עבודה חדשים, כאשר מאז יום ראשון, 27.12.2020 היום בו החל הסגר, נרשמו בסך-הכול 141,651 דורשי עבודה חדשים, ומתוכם 80,716 נרשמו מאז הודק הסגר, המהווים 57% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

115,106 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ-81.2%, בעוד 26,545 מהם פוטרו או התפטרו, ושיעורם עומד על 18.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

כמו כן, עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים את הקבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר עם שיעור של 26.3%. מאז החל הסגר 37,254 עובדי הוראה, חינוך והדרכה נרשמו כדורשי עבודה, 34,198 מהם מאז הודק הסגר ונסגרה מערכת החינוך. עובדי המכירות מהווים 16.3% מכלל הנרשמים, ומספרם עומד על 23,089 מאז החל הסגר.

19.01.2021

ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה 4,190 דורשי עבודה חדשים, כאשר מאז יום ראשון, 27.12.2020 היום שבו החל הסגר, נרשמו בסך-הכול 138,386 דורשי עבודה חדשים, ומתוכם 77,460 נרשמו מאז הודק הסגר המהווים 56% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

112,912 מהנרשמים הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 81.6% בעוד 25,474 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 18.4% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

כמו כן, עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים את הקבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר עם שיעור של 26.3%. מאז החל הסגר 36,396 עובדי הוראה, חינוך והדרכה נרשמו כדורשי עבודה, 33,340 מהם מאז הודק הסגר ונסגרה מערכת החינוך.

18.01.2021

יותר מ-35 אלף עובדי הוראה, חינוך והדרכה נרשמו כדורשי עבודה מאז החל הסגר השלישי, ובסך-הכול 134,196 דורשי עבודה חדשים. כ-55% מהם נרשמו מאז הוכרז על הידוק הסגר. מאז יום ראשון נרשמו 4,449 דורשי עבודה חדשים.

109,896 מבין הנרשמים החדשים הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 81.9%, בעוד 24,300 מהם פוטרו או התפטרו, ושיעורם עומד על 18.1% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים כ-26.2% מהנרשמים, זאת בעיקר סגירת מערכת החינוך במסגרת הידוק הסגר.

17.01.2021

מאז יום חמישי נרשמו בשירות התעסוקה 6,399 דורשי עבודה חדשים, ומאז תחילת הסגר נרשמו 129,747 דורשי עבודה חדשים. 68,821 ממובטלי הסגר השלישי נרשמו מאז הודק הסגר ונסגרו מערכות החינוך. המובטלים מאז הווים 53.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

106,752 מדורשי העבודה החדשים הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ-82.2% בעוד 22,995 מהם פוטרו או התפטרו (17.8%). עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים קבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר. ערב הידוק הסגר עמד שיעורם בקרב הנרשמים מאז תחילת הסגר על 5.1% בלבד, אלא שנוכח סגירת מערכת החינוך עלה שיעורם משמעותית ועומד הבוקר על 26.2% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. מאז תחילת הסגר נרשמו 33,994 עובדי הוראה, חינוך והדרכה כדורשי עבודה, 91% מהם הפכו לדורשי עבודה מאז נסגרה מערכת החינוך.

14.01.2021

שבוע להידוק הסגר, ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה לא פחות מ-5,717 דורשי עבודה חדשים, מאז תחילת הסגר השלישי נרשמו כבר 123,348 דורשי עבודה חדשים, כמחצית מהם נרשמו מאז הידוק הסגר.

102,039 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 82.7%, בעוד 21,309 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 17.3% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים את קבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר. ערב הידוק הסגר עמד שיעורם בקרב הנרשמים מאז תחילת הסגר על 5.1% בלבד, אלא שנוכח סגירת מערכת החינוך עלה שיעורם משמעותית ועומד הבוקר על 25.9% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

מגמת "הדלת המסתובבת" שעליה דיווח שירות התעסוקה לא פעם בחודשים האחרונים מוסיפה לאפיין את דפוסי הרישום של דורשי העבודה גם בסגר השלישי. רק עבור 23% מבין 123,348 הנרשמים כדורשי עבודה מאז תחילת הסגר הייתה זו הפעם הראשונה שנרשמו מאז פרץ המשבר, עבור 28% מהנרשמים הייתה זו הפעם השנייה ואילו עבור 49% הייתה זו הפעם השלישית שנרשמו כדורשי עבודה מאז פרץ המשבר.

13.01.2021

ביממה האחרונה נרשמו 7,368 דורשי עבודה חדשים, כך לפי שירות התעסוקה. מאז הידוק הסגר נרשמו כדורשי עבודה  57,705 - 49% מהנרשמים מאז תחילת הסגר
מאז תחילת הסגר. 

מאז יום ראשון, 27.12.2020 היום בו החל הסגר, נרשמו בסך-הכל 117,631 דורשי עבודה חדשים. 20,123 מדורשי העבודה שנרשמו מאז תחילת הסגר, פוטרו או התפטרו.

יצוין כי עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים את הקבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר. ערב הידוק הסגר עמד שיעורם בקרב הנרשמים מאז תחילת הסגר על 5.1% בלבד, אלא שנוכח סגירת מערכת החינוך עלה שיעורם משמעותית, והוא עומד הבוקר על 25.4% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

12.01.2021

ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה 11,029 דורשי עבודה חדשים, ומאז הידוק הסגר נרשמו 50,337. מאז יום ראשון, 27.12.2020 היום שבו החל הסגר, נרשמו בסך-הכול 110,263 דורשי עבודה חדשים.

91,460 מבין הנרשמים (83%) הוצאו לחל"ת, בעוד 18,803 מהם פוטרו או התפטרו, ושיעורם עומד על 17% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

עובדי המכירות הם הנפגעים העיקריים, אבל מאז הודק הסגר עלה שיעורם של עובדים בתחומי החינוך, ההוראה וההדרכה, בקרב הנרשמים החדשים ל-24.5% - כמעט פי חמישה משיעורם לפני הידוק הסגר ביום חמישי שעבר.

11.01.2021

מתחילת השבוע נרשמו בשירות התעסוקה 39,308 כדורשי עבודה חדשים, המהווים כ-40% מהנרשמים מאז תחילת הסגר, שהם 99,234 דורשי עבודה חדשים. ביממה האחרונה נרשמו 18,566 דורשי עבודה חדשים.

81,923 מהנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על 82.5%, בעוד 17,311 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 17.5% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

עובדי המכירות היו הנפגעים העיקריים: שיעורם בקרב הנרשמים מאז 27 בדצמבר, תחילת הסגר השלישי, עומד על 19.9%. מהיממה האחרונה הנפגעים הם עובדים בתחומי החינוך, ההוראה וההדרכה, המהווים 22.4%; שיעורם הכפיל עצמו ביותר מפי ארבעה עצמו מאז הידוק הסגר (בחמישי עמד שיעורם על 5.1% מסך הנרשמים מאז ה 27.12).

10.01.2021

שירות התעסוקה מדווח כי מאז הידוק הסגר נרשמו 20,742 דורשי עבודה חדשים.

שירות התעסוקה צופה כי ככל והסגר יימשך חודש, מספר הנרשמים החדשים כדורשי עבודה כתוצאה ממנו ינוע בין 120-150 אלף בני אדם. מתחילת הסגר נרשמו בסך-הכל 80,668 דורשי עבודה חדשים.

שיעור עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה בקרב דורשי העבודה החדשים שילש עצמו ועלה מ-5.1% ל-16.2%.

מאז הכניסה לסגר מלא ביום חמישי האחרון, נרשמו 20,742 דורשי עבודה חדשים, ומאז יום ראשון, 27.12.2020 (היום בו החל הסגר), נרשמו בסך-הכל 80,668 דורשי עבודה חדשים.

65,083 מתוך דורשי העבודה הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על 80.6%, בעוד 15,585 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 19.4% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. כמו כן, יצוין כי 23% מהנרשמים הם עובדים בתחום המכירות ו-16.2% הם עובדים בתחומי החינוך, ההוראה וההדרכה, ששיעורם שילש עצמו מאז הידוק הסגר (בחמישי עמד שיעורם על 5.1% מסך הנרשמים).

07.01.2021

שירות התעסוקה מדווח כי ביממה האחרונה נרשמו 3,849 דורשי עבודה חדשים, ומאז יום ראשון, 27.12.2020, היום בו החל הסגר, נרשמו בסך-הכול 59,926 דורשי עבודה חדשים. יצוין כי 46,386 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על 77.4%, בעוד 13,540 מהם פוטרו או התפטרו, ושיעורם עומד על 22.6% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. כמו כן, יצוין כי 28.4% מהנרשמים הם עובדים בתחום המכירות, כ-10% בתחומי היופי, הטיפוח והאופנה ו-5.1% בתחומי החינוך, ההוראה וההדרכה.

06.01.2021

ביממה האחרונה נרשמו 3,410 דורשי עבודה חדשים בשירות התעסוקה, ומאז יום ראשון, 27.12.2020 היום בו החל הסגר, נרשמו בסך-הכול 56,077 דורשי עבודה חדשים. 43,806 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על 78.1%, בעוד 12,271 מהם פוטרו או התפטרו, ושיעורם עומד על 21.9% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. 30.1% מהנרשמים הם עובדים בתחום המכירות וכ- 10% בתחומי היופי, הטיפוח והאופנה.

05.01.2021

ביממה האחרונה נרשמו 4,123 דורשי עבודה חדשים בשירות התעסוקה, ומאז יום ראשון, 27.12.2020, היום שבו החל הסגר, נרשמו בסך-הכול 52,667 דורשי עבודה חדשים.

41,765 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על 79.3%. 10,902 מהם פוטרו או התפטרו, ושיעורם עומד על 20.7% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

כמו כן, יצוין כי 30.1% מהנרשמים הם עובדים בתחום המכירות וכ-10.5% בתחומי היופי, הטיפוח והאופנה.

04.01.2021

48,544 בני אדם נרשמו בשירות התעסוקה מאז פרוץ הסגר השלישי. במסגרת הדיווח היומי של נתוני התעסוקה, מדווח הבוקר (ב') השירות כי ביממה האחרונה נרשמו 5,909 דורשי עבודה חדשים, וכי רק עבור 20% מבין דורשי העבודה החדשים הייתה זו הפעם הראשונה בה נרשמו כדורשי עבודה מאז פרץ משבר הקורונה. לעומתם, עבור 25% מהנרשמים, 12,163, הייתה זו הפעם השנייה; ול-55%, 26,507, זו הפעם השלישית בה נרשמו. 

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה, מסר היום: "נתוני הדלת המסתובבת, המתייחסים לדורשי העבודה היוצאים וחוזרים ממעגל העבודה, אותם פרסמנו הבוקר, אכן מטרידים. אולם מה שיותר מדאיג הוא עתידם של אותם דורשי העבודה הנמצאים בחל"ת כבר חודשים ארוכים, ושל דורשי העבודה המפוטרים - ששיעורם מאז פרוץ הסגר השלישי עומד על 19.2% מכלל הנרשמים. זאת מפני ששילובם מחדש בשוק העבודה יהיה מאתגר מאוד, עלול להימשך חודשים ארוכים ואף שנים לאחר תום המשבר ולהוביל אותם לעומק אבטלה ולתלות בקצבאות. אל מול כל אלה, שירות התעסוקה הכין תוכנית כוללת ליום שאחרי המשבר". 

03.01.2021

מאז יום חמישי האחרון נרשמו בשירות התעסוקה 7,266 דורשי עבודה חדשים, ומאז היום שבו החל הסגר השלישי נרשמו בסך-הכול 42,635 דורשי עבודה חדשים. 32.5% מכלל הנרשמים מאז כניסת הסגר לתוקפו הם עובדים בתחומי המכירות ועוד כ 11% מהווים עובדים בתחומי היופי, הטיפוח, הספא והאופנה.

31.12.2020

ארבעה ימים לתחילת הסגר השלישי, מדווח היום (ה') שירות התעסוקה כי ביממה האחרונה נרשמו 5,205 דורשי עבודה חדשים, ומאז יום ראשון נרשמו בסך-הכול 35,369 דורשי עבודה חדשים. 34.2% מכלל הנרשמים מאז כניסת הסגר לתוקפו הם עובדי בתחומי המכירות, ועוד כ 12% מהווים עובדים בתחומי היופי, הטיפוח, הספא והאופנה.

30.12.2020

שלושה ימים לתחילת הסגר השלישי, עוד עובדים יוצאים משוק העבודה: שירות התעסוקה מעדכן כי ביממה האחרונה נרשמו 8,447 דורשי עבודה חדשים, ומאז יום ראשון נרשמו בסך-הכול 30,164 דורשי עבודה חדשים.

לפי שירות התעסוקה, כ-34.5% מכלל הנרשמים מאז כניסת הסגר לתוקפו הם עובדי בתחומי המכירות, ועוד כ-12% הם עובדים מתחומי היופי, הטיפוח, הספא והאופנה.

צרו איתנו קשר *5988