אבטלה | סיקור שוטף

שירות התעסוקה: 182,761 דורשי עבודה חדשים מאז תחילת הסגר השלישי

ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה 2,290 דורשי עבודה חדשים • שתי קבוצות הנפגעים העיקריות מהסגר מוסיפות להיות עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ועובדי המכירות והשירותים

חנויות להשכרה ברחוב דיזנגוף בתל אביב / צילום: איל יצהר
חנויות להשכרה ברחוב דיזנגוף בתל אביב / צילום: איל יצהר

10.02.2021 

ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה 2,290 דורשי עבודה חדשים. מאז יום ראשון 27.12.2020, היום בו החל הסגר השלישי, נרשמו 182,761 דורשי עבודה חדשים. 

09.02.2021 

ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה 2,267 דורשי עבודה חדשים, ומאז תחילת הסגר השלישי נרשמו 180,471 דורשי עבודה חדשים. 137,844 מכלל נרשמי הסגר השלישי, 76.4%, הוצאו לחל"ת. 46.1% מנרשמי היממה האחרונה, 1,045 בסך-הכול, פוטרו או התפטרו.

נתונים אלה מצטרפים למגמת השבועיים האחרונים, וביתר שאת מאז 1.2.2021, שלפיה שיעור דורשי העבודה שבחל"ת הולך ויורד ביחס למפוטרים והמתפטרים.

נציין כי שתי קבוצות הנפגעים העיקריות מהסגר מוסיפות להיות עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה (25.3% מכלל הנרשמים מאז החל הסגר ו-35.4% מהנרשמים מאז הידוק הסגר); ועובדי המכירות והשירותים (14.4% מכלל הנרשמים מאז החל הסגר, לעומת 7.5% מאז הודק הסגר).

08.02.2021  

ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה 2,130 דורשי עבודה חדשים, ומאז תחילת הסגר השלישי 178,204 דורשי עבודה חדשים. 136,622 מהם הוצאו לחל"ת, כלומר דורשי עבודה שיש להם מעסיק, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ-76.7%. 23.3% הם דורשי עבודה שאין להם מעסיק - 17.6% מהם התפטרו, ו-82.4% פוטרו.

כ-50% מנרשמי היממה האחרונה, 1,050, הם דורשי עבודה שנותרו ללא מעסיק. בשבועיים האחרונים מתייצבת מגמה לפיה שיעור דורשי העבודה שבחל"ת הולך ויורד ביחס לשיעור המפוטרים והמתפטרים.

נשים מהוות רוב משמעותי מסך הנרשמים מאז החל הסגר - 118,897, שהם 67% מהנרשמים. הצעירים מתחת לגיל 35 מהווים כמחצית מהנרשמים - 86,236 בסך-הכול. 59% מהם, 50,708, בגילאי 25-34; ו-41%, 35,528, הם דורשי עבודה עד גיל 24, המהווים 20% מכלל נרשמי הסגר השלישי. קבוצת הגיל 35-44 מהווה 20.2% מהנרשמים, וקבוצת בני ה-45-54 מהווה 16.4%, כאשר יחד מהוות קבוצות הגיל העיקריות בשוק העבודה 36.6% מסך נרשמי הסגר, שהם 65,250 נרשמים. בני ה-55 ומעלה מהווים 15% מסך הנרשמים.

שתי קבוצות הנפגעים העיקריות מהסגר מוסיפות להיות עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה (25.4% מכלל הנרשמים מאז החל הסגר, ו-35.7% מהנרשמים מאז הידוק הסגר); ועובדי המכירות והשירותים (14.5% מכלל הנרשמים מאז החל הסגר, לעומת 7.5% מאז הודק הסגר), שמהוות יחד 39.9% מכלל נרשמי הסגר השלישי, שהם 71,103 נרשמים בסך-הכול.

07.02.2021

בסוף השבוע האחרון נרשמו בשירות התעסוקה 2,600 דורשי עבודה חדשים, ומאז תחילת הסגר ישנם 176,074 דורשי עבודה חדשים. 135,542 מהם הוצאו לחל"ת, כלומר דורשי עבודה שיש להם מעסיק, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ-77%. בשבועיים האחרונים מתייצבת מגמה לפיה שיעור דורשי העבודה שבחל"ת, קרי יש להם מעסיק וממילא קישוריות לשוק העבודה, הולך ויורד ושיעור הנרשמים שאינם בחל"ת הולך ועולה. כ-38% מנרשמי השבוע החמישי לסגר (24-30 בינואר), היו נרשמים שאינם בחל"ת, לעומת זאת בשבוע השישי עלה שיעורם לכ-50%, ובסוף השבוע האחרון ל-52%.

בשירות התעסוקה מבהירים כי אף שרשמית הסגר השלישי הסתיים הבוקר לא ניתן עדיין לסכם את השלכותיו התעסוקתיות. "בהינתן שענפים רבים עוד נותרו סגורים וטרם ברור מתי ובאיזה אופן תיפתח מערכת החינוך", אמר מנכ"ל שירות התעסוקה רמי גראור, "עוד מוקדם לסכם את הסגר השלישי. מה שכן, אנו רואים עלייה שיחס החוזרים-נרשמים, מה שיכול ללמד על סימני התאוששות המשק, עוד קודם שהוסרו המגבלות. מאידך, העלייה בשיעור הנרשמים שאינם בחל"ת מעוררת דאגה, רבים מהם עלולים להיקלע לאבטלה ממשוכת ויתקשו לשוב למעגל העבודה. בימים הקרובים, ככל שיתברר היקף המגבלות שיישארו, נוכל להעריך טוב יותר לאן פני הדברים".

04.02.2021

ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה 2,119 דורשי עבודה חדשים, ומאז תחילת הסגר נרשמו 173,474 דורשי עבודה חדשים. 134,298 מהם הוצאו לחל"ת, כלומר דורשי עבודה שיש להם מעסיק, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 77.4%.

בעוד 39,176, ששיעורם מכלל הנרשמים מאז החל הסגר עומד על 22.6%, הם דורשי עבודה שאין להם מעסיק, מהם מתוך בחירה, קרי מתפטרים (כ- 17% מהנרשמים שאינם בחל"ת), ומהם מתוך אילוץ, בין שפוטרו ובין מסיבות אחרות (בסך-הכול, כ 83% מהנרשמים שאינם בחל"ת) -  כ-50% מנרשמי היממה האחרונה, 1,053, הם דורשי עבודה שנותרו ללא מעסיק, ובניגוד ליוצאי החל"ת, הקשר שלהם לשוק העבודה חלש יותר, וכתוצאה מכך הם עלולים לשקוע לאבטלה ממושכת שתקשה עליהם את ההשתלבות המחודשת בשוק העבודה גם בשוך המשבר - כך אומרים בשירות התעסוקה.

בשבוע וחצי האחרונים מתייצבת מגמה לפיה שיעור דורשי העבודה שבחל"ת, קרי יש להם מעסיק וממילא קישוריות לשוק העבודה, הולך ויורד; ושיעור הנרשמים שאינם בחל"ת הולך ועולה. אם 22.6% מכלל נרשמי הסגר השלישי הם דורשי עבודה שאינם בחל"ת, הרי שמאז 25.1.2021 שיעור זה מצוי בעלייה - כך למשל, 36% מנרשמי 25.1 היו דורשי עבודה שאינם בחל"ת, ואילו אתמול 50% וגם ביממה האחרונה, כאמור, שיעורם עומד על 50%.

שתי קבוצות הנפגעים העיקריות מהסגר מוסיפות להיות עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה (25.7% מכלל הנרשמים מאז החל הסגר ו-36.6% מהנרשמים מאז הידוק הסגר) ועובדי המכירות והשירותים (14.7% מכלל הנרשמים מאז החל הסגר, לעומת 7.5% מאז הודק הסגר), שמהווים יחד 40.4% מכלל נרשמי הסגר השלישי.

03.02.2021

ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה 2,504 דורשי עבודה חדשים, 50% מהם פוטרו. מאז יום ראשון, 27.12.2020 היום בו החל הסגר, נרשמו 171,355 דורשי עבודה חדשים, 65% מאז הודק הסגר.

133,232 מכלל המובטלים החדשים הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 77.8% והשאר פוטרו או התפטרו (83% פוטרו).

רק ביממה האחרונה פוטרו או התפטרו 1,247 דורשי עבודה מגמת שיעורם הגבוה של המפוטרים והמתפטרים בקרב הנרשמים היומיים שמתגבשת בשבוע האחרון מתייצבת, לאחר שמאז 25 בינואר נרשמת עלייה עקבית בשיעור המפוטרים והמתפטרים בקרב הנרשמים היומיים.

שתי קבוצות משלחי היד הדומיננטיות בקרב הנרשמים הם עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ועובדי המכירות והשירות, המהוות יחד 40.7% (25.9% לעובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ו 14.8% לעובדי המכירות והשירותים) מכלל נרשמי הסגר השלישי.

ד"ר גל זהר, מנהל מחלקת המחקר והמדיניות של שירות התעסוקה, טוען כי מבחינה תעסוקתית יש לראות את הסגר השלישי כשני סגרים נפרדים, נוכח המגבלות, וכתוצאה בעלי השלכות תעסוקתיות שונות- חלקו הראשון הוא מתחילת הסגר ועד הידוק המגבלות (27.12-7.1) וחלקו השני הוא מהידוק המגבלות ועד עתה (מה- 8.1).

בחלקו הראשון עיקר ההשפעה התעסוקתית הייתה על עובדי המכירות והשירותים, ומרגע שהודקו המגבלות, קרי סגירת מערכת החינוך, עיקר ההשפעה הייתה על עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה.

ואכן, אם בחלקו הראשון של הסגר היוו עובדי המכירות והשירות 28.4% מהנרשמים ועובדי ההוראה, החינוך וההדרכה 5.1%, הרי שבחלקו השני התמונה משתנה ומהחמרת המגבלות ועד עתה מהווים עובדי המכירות והשירות 7.5% מהנרשמים ואילו עובדי ההוראה מהווים 37.1% מהם. מאז תחילת הסגר השלישי, נרשמו 44,381 עובדי הוראה, חינוך והדרכה ו 25,361 עובדי מכירות ושירותים.

02.02.2021

ביממה האחרונה נרשמו 3,300 דורשי עבודה חדשים, ובסך הכול 168,851 מאז תחילת הסגר השלישי.

131,975 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 78.2% בעוד 36,876 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 21.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר בקרב המפוטרים והמתפטרים, הרוב המוחלט (83%) הם מפוטרים. רק ביממה האחרונה פוטרו או התפטרו 1,717 דורשי עבודה, המהווים 52% מהנרשמים מאז אתמול. נמשכת מגמת העלייה בשיעור המפוטרים והמתפטרים: מאז 25 בינואר נרשמת עלייה עקבית בשיעור המפוטרים והמתפטרים בקרב הנרשמים היומיים בשירות התעסוקה, מ-36%, אתמול שיעורם עמד על 48.8% והבוקר על 52%.

01.02.2021 - 13:00

שיעור האבטלה הרחב של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) עלה במחצית הראשונה של ינואר ל-16.7%, לעומת 13.7% במחצית השנייה של דצמבר. כך עולה מנתונים של סקר כוח-אדם שערכה הלשכה. מדובר ב-680 אלף איש, לעומת 566 אלף איש במחצית השנייה של דצמבר.

נתון זה כולל את אחוז מכוח העבודה של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים.

את העלייה ניתן להסביר בסגר שחל בכל מחצית ינואר והתחיל רק בימים האחרונים של דצמבר.

01.02.2021 - 11:00

ביממה האחרונה נרשמו 2,447 דורשי עבודה חדשים, ומאז תחילת הסגר 165,551 בני אדם, 105,625 מהם מאז הודק הסגר. 130,392 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ-78.8% בעוד 35,159 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 21.2% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. רק ביממה האחרונה פוטרו או התפטרו 1,193 דורשי עבודה, המהווים 48.8% מהנרשמים מאז אתמול. מאז 25 בינואר נרשמת עלייה עקבית בשיעור המפוטרים והמתפטרים בקרב הנרשמים היומיים כדורשי עבודה בשירות התעסוקה, מ 36% ביום שני שעבר ועד לכמחצית הבוקר.

לדברי ד"ר גל זהר, מנהל מחלקת המחקר והמדיניות בשירות התעסוקה, ,מבחינה תעסוקתית, הסגר השלישי מתנהג כשני סגרים נפרדים - עד הידוק המגבלות ומאז הידוק המגבלות. בחלקו הראשון ההשפעה הייתה בעיקר על עובדי המכירות והשירותים, משום שאלו הענפים שהוגבלו בסגר, ובחלקו השני ההשפעה הייתה בעיקר על עובדי ההוראה והחינוך, משום שבהידוק הסגר נסגרה מערכת החינוך. בשני חלקי הסגר, אנו עדים להשפעת המגבלות בעיקר בשבוע הראשון. ככל שמתרחקים מנקודת הזמן בה הוטלו המגבלות השפעתן על שוק העבודה פוחתת בכל הנוגע למספר הנרשמים, וגם התמהיל של הנרשמים משתנה - בשלב הראשון, אנו רואים שיעור גבוה משמעותית של דורשי עבודה שהוצאו לחל"ת וככל שמתרחקים מהטלת המגבלות הרי ששיעור המפוטרים והמתפטרים בקרב הנרשמים גדל. זאת משום שהמעסיקים מוציאים לחל"ת ברגע שהענף מוגבל, וככל שהסגר נמשך פחות מוציאים לחל"ת ויותר מפטרים.

"מעבר לכך", טוען ד"ר זהר, "מגמה זו מטרידה מאוד כי היא מעידה על הגדלת מספר דורשי העבודה שייקלעו לאבטלה ממושכת ויתקשו לשוב למעגל העבודה ביום שאחרי המשבר. בעוד שמסגרת החל"ת משמרת קשר כלשהו למעסיק, וממילא לשוק העבודה, מסגרת הפיטורים או ההתפטרות מרחיקה יותר את דורש העבודה משוק העבודה וכתוצאה פוגעת בסיכויי חזרתו המהירה לשוק. עיקר דאגתנו אינה כלפי הנרשמים זמנית, אשר עתידים לחזור לעבודה, אלא כלפי אלה שעלולים להיקלע לאבטלה ממושכת ועבורם אנו ממקדים את מאמצינו".

שתי קבוצות משלחי היד הדומיננטיות בקרב הנרשמים הם עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ועובדי המכירות והשירות, המהוות יחד 41.2% (26.2% לעובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ו-15% לעובדי המכירות והשירותים) מכלל נרשמי הסגר השלישי.

31.01.2021

במהלך סוף השבוע נרשמו בשירות התעסוקה 2,865 דורשי עבודה חדשים, ומאז תחילת הסגר נרשמו 163,104 בני אדם, 103,178 מהן מאז הודק הסגר.

129,138 מהמובטלים החדשים (7.2%) הוצאו לחל"ת, בעוד 33,966 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 20.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. רק בסוף השבוע האחרון פוטרו או התפטרו 1,223 דורשי עבודה, המהווים 42.7% מהנרשמים מאז יום חמישי.

שתי קבוצות משלחי היד הדומיננטיות בקרב הנרשמים הם עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ועובדי המכירות והשירות, המהוות יחד 41.5% (26.4% לעובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ו-15.1% לעובדי המכירות והשירותים) מכלל נרשמי הסגר השלישי.

28.01.2021

במהלך היממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה 2,300 דורשי עבודה חדשים, ומאז תחילת הסגר נרשמו בסך הכול 160,239 דורשי עבודה חדשים. 62.3% מהם נרשמו מאז הודק הסגר.

127,496 מכלל המובטלים הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 79.6% בעוד 32,743 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 20.4% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

רק ביממה האחרונה פוטרו או התפטרו 904 דורשי עבודה, המהווים 39.3% מהנרשמים מאז אתמול.

שתי קבוצות משלחי היד הדומיננטיות בקרב הנרשמים הם עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ועובדי המכירות והשירות, המהוות יחד 41.8% (26.5% לעובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ו-15.3% לעובדי המכירות והשירותים) מכלל נרשמי הסגר השלישי. 

27.01.2021 

ביממה האחרונה נרשמו 2,448 בשירות התעסוקה דורשי עבודה חדשים, ומאז תחילת הסגר נפלטו משוק העבודה 157,939 עובדים, 62% מהם מאז הידוק הסגר.

126,100 מבין הנרשמים החדשים הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 79.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. רק ביממה האחרונה פוטרו או התפטרו 968 דורשי עבודה, המהווים 39.5% מהנרשמים מאז אתמול.

שתי קבוצות משלחי היד הדומיננטיות בקרב הנרשמים לשירות התעסוקה מאז תחילת הסגר הם עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ועובדי המכירות והשירות, המהווים יחד 42% (26.7% לעובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ו-15.4% לעובדי המכירות והשירותים) מכלל נרשמי הסגר השלישי.

26.01.2021

ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה 2,490 דורשי עבודה חדשים, ומאז תחילת הסגר 155,491 דורשי עבודה חדשים. 61.5% נרשמו מאז הידוק הסגר.

124,620 מבין הנרשמים הוצאו לחל"ת (80%), והשאר פוטרו או התפטרו. רק ביממה האחרונה פוטרו או התפטרו 982 דורשי עבודה, המהווים 39.5% מהנרשמים מאז אתמול.

באשר למשלחי היד הנפגעים ביותר מהסגר, בולטים עובדי החינוך, ההוראה וההדרכה המהווים 26.8% מכלל הנרשמים, שהם 41,671 בסך הכול. אחריהם, מדורגים עובדי המכירות והשירותים המהווים 15.5% מכלל הנרשמים.

25.01.2021

במהלך היממה האחרונה נרשמו 2,842 דורשי עבודה חדשים ומאז תחילת הסגר נרשמו 153,001 דורשי עבודה חדשים - 61% מהם מאז הודק הסגר.

123,112 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ-80.5%. רק ביממה האחרונה פוטרו או התפטרו 1,021 דורשי עבודה, המהווים 36% מהנרשמים מאז אתמול.

מאז החל הסגר 41,157 עובדי הוראה, חינוך והדרכה נרשמו כדורשי עבודה, 38,101 מהם מאז הודק הסגר ונסגרה מערכת החינוך.

24.01.2021

מספר המובטלים החדשים בעקבות הסגר השלישי חצה בסוף השבוע את ה-150 אלף איש ועמד על 150,159 עובדים. 59% מהם נרשמו מאז הודק הסגר ונסגרה מערכת החינוך. מאז החל הסגר 40,393 עובדי הוראה, חינוך והדרכה נרשמו בשירות התעסוקה כדורשי עבודה, 37,337 מהם מאז הודק הסגר ונסגרה מערכת החינוך.

רק במהלך סוף השבוע נרשמו 5,560 דורשי עבודה חדשים. מתוך כלל הנרשמים כ-81% הוצאו לחל"ת ו-29,868 פוטרו או התפטרו (כמעט 20%).

לפי הערכתה של מחלקת המחקר והמדיניות של שירות התעסוקה הייתה בתחילת הסגר, כי אחרי ארבעה שבועות, ועם הידוקו של הסגר, מספר הנרשמים כדורשי עבודה יאמיר ל-150 אלף. כעת מעריכים שם כי עם הארכת הסגר, מספר דורשי העבודה שנוספו יגיע ל-170 אלף איש.

21.01.2021 

מאז תחילת הסגר נרשמו בשירות התעסוקה כ-100 אלף נשים, כ-70% מכלל הנרשמים. לפי תחזית שירות התעסוקה, למובטלים החדשים יתווספו עוד 20 אלף בשבוע הבא. עד כה, מתחילת הסגר השלישי בסוף דצמבר נרשמו בשירות התעסוקה 144,599 איש, מהם 2,948 ביממה האחרונה. רוב הנרשמים, כ-58%, נרשמו מאז הודק הסגר.

הנפגעים העיקריים: 37,885 עובדי הוראה, חינוך והדרכה נרשמו כדורשי עבודה מאז החל הסגר, 34,829 מהם מאז הודק הסגר.

בשבוע השלישי לסגר (10.1-16.1) היו 56,500 נרשמים, ורק 2,162 חזרו לעבודה, יחס חוזרים-נרשמים של 0.04, הנמוך מאז השבוע השני לסגר תשרי. עיקר הנפגעים הם נשים, צעירים ובני 50+

לדברי רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה,  "נתוני הסגר הנוכחי מלמדים שוב את הצורך בעידוד וטיפוח הקישוריות לשוק העבודה וביצירה מאסיבית של משרות חדשות. תוכנית 'חוסן תעסוקתי' של שירות התעסוקה, המותאמת לפי מאפייני שכבות אוכלוסייה וענפי תעסוקה, תבטיח מענה שיאפשר את חזרתם המיטבית של דורשי העבודה לשוק העבודה עם שוך המשבר הרפואי".

20.01.2021

ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה 3,256 דורשי עבודה חדשים, כאשר מאז יום ראשון, 27.12.2020 היום בו החל הסגר, נרשמו בסך-הכול 141,651 דורשי עבודה חדשים, ומתוכם 80,716 נרשמו מאז הודק הסגר, המהווים 57% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

115,106 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ-81.2%, בעוד 26,545 מהם פוטרו או התפטרו, ושיעורם עומד על 18.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

כמו כן, עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים את הקבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר עם שיעור של 26.3%. מאז החל הסגר 37,254 עובדי הוראה, חינוך והדרכה נרשמו כדורשי עבודה, 34,198 מהם מאז הודק הסגר ונסגרה מערכת החינוך. עובדי המכירות מהווים 16.3% מכלל הנרשמים, ומספרם עומד על 23,089 מאז החל הסגר.

19.01.2021

ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה 4,190 דורשי עבודה חדשים, כאשר מאז יום ראשון, 27.12.2020 היום שבו החל הסגר, נרשמו בסך-הכול 138,386 דורשי עבודה חדשים, ומתוכם 77,460 נרשמו מאז הודק הסגר המהווים 56% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

112,912 מהנרשמים הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 81.6% בעוד 25,474 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 18.4% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

כמו כן, עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים את הקבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר עם שיעור של 26.3%. מאז החל הסגר 36,396 עובדי הוראה, חינוך והדרכה נרשמו כדורשי עבודה, 33,340 מהם מאז הודק הסגר ונסגרה מערכת החינוך.

18.01.2021

יותר מ-35 אלף עובדי הוראה, חינוך והדרכה נרשמו כדורשי עבודה מאז החל הסגר השלישי, ובסך-הכול 134,196 דורשי עבודה חדשים. כ-55% מהם נרשמו מאז הוכרז על הידוק הסגר. מאז יום ראשון נרשמו 4,449 דורשי עבודה חדשים.

109,896 מבין הנרשמים החדשים הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 81.9%, בעוד 24,300 מהם פוטרו או התפטרו, ושיעורם עומד על 18.1% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים כ-26.2% מהנרשמים, זאת בעיקר סגירת מערכת החינוך במסגרת הידוק הסגר.

17.01.2021

מאז יום חמישי נרשמו בשירות התעסוקה 6,399 דורשי עבודה חדשים, ומאז תחילת הסגר נרשמו 129,747 דורשי עבודה חדשים. 68,821 ממובטלי הסגר השלישי נרשמו מאז הודק הסגר ונסגרו מערכות החינוך. המובטלים מאז הווים 53.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

106,752 מדורשי העבודה החדשים הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ-82.2% בעוד 22,995 מהם פוטרו או התפטרו (17.8%). עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים קבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר. ערב הידוק הסגר עמד שיעורם בקרב הנרשמים מאז תחילת הסגר על 5.1% בלבד, אלא שנוכח סגירת מערכת החינוך עלה שיעורם משמעותית ועומד הבוקר על 26.2% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. מאז תחילת הסגר נרשמו 33,994 עובדי הוראה, חינוך והדרכה כדורשי עבודה, 91% מהם הפכו לדורשי עבודה מאז נסגרה מערכת החינוך.

14.01.2021

שבוע להידוק הסגר, ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה לא פחות מ-5,717 דורשי עבודה חדשים, מאז תחילת הסגר השלישי נרשמו כבר 123,348 דורשי עבודה חדשים, כמחצית מהם נרשמו מאז הידוק הסגר.

102,039 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 82.7%, בעוד 21,309 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 17.3% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים את קבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר. ערב הידוק הסגר עמד שיעורם בקרב הנרשמים מאז תחילת הסגר על 5.1% בלבד, אלא שנוכח סגירת מערכת החינוך עלה שיעורם משמעותית ועומד הבוקר על 25.9% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

מגמת "הדלת המסתובבת" שעליה דיווח שירות התעסוקה לא פעם בחודשים האחרונים מוסיפה לאפיין את דפוסי הרישום של דורשי העבודה גם בסגר השלישי. רק עבור 23% מבין 123,348 הנרשמים כדורשי עבודה מאז תחילת הסגר הייתה זו הפעם הראשונה שנרשמו מאז פרץ המשבר, עבור 28% מהנרשמים הייתה זו הפעם השנייה ואילו עבור 49% הייתה זו הפעם השלישית שנרשמו כדורשי עבודה מאז פרץ המשבר.

13.01.2021

ביממה האחרונה נרשמו 7,368 דורשי עבודה חדשים, כך לפי שירות התעסוקה. מאז הידוק הסגר נרשמו כדורשי עבודה  57,705 - 49% מהנרשמים מאז תחילת הסגר
מאז תחילת הסגר. 

מאז יום ראשון, 27.12.2020 היום בו החל הסגר, נרשמו בסך-הכל 117,631 דורשי עבודה חדשים. 20,123 מדורשי העבודה שנרשמו מאז תחילת הסגר, פוטרו או התפטרו.

יצוין כי עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים את הקבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר. ערב הידוק הסגר עמד שיעורם בקרב הנרשמים מאז תחילת הסגר על 5.1% בלבד, אלא שנוכח סגירת מערכת החינוך עלה שיעורם משמעותית, והוא עומד הבוקר על 25.4% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

12.01.2021

ביממה האחרונה נרשמו בשירות התעסוקה 11,029 דורשי עבודה חדשים, ומאז הידוק הסגר נרשמו 50,337. מאז יום ראשון, 27.12.2020 היום שבו החל הסגר, נרשמו בסך-הכול 110,263 דורשי עבודה חדשים.

91,460 מבין הנרשמים (83%) הוצאו לחל"ת, בעוד 18,803 מהם פוטרו או התפטרו, ושיעורם עומד על 17% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

עובדי המכירות הם הנפגעים העיקריים, אבל מאז הודק הסגר עלה שיעורם של עובדים בתחומי החינוך, ההוראה וההדרכה, בקרב הנרשמים החדשים ל-24.5% - כמעט פי חמישה משיעורם לפני הידוק הסגר ביום חמישי שעבר.

11.01.2021

מתחילת השבוע נרשמו בשירות התעסוקה 39,308 כדורשי עבודה חדשים, המהווים כ-40% מהנרשמים מאז תחילת הסגר, שהם 99,234 דורשי עבודה חדשים. ביממה האחרונה נרשמו 18,566 דורשי עבודה חדשים.

81,923 מהנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על 82.5%, בעוד 17,311 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 17.5% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

עובדי המכירות היו הנפגעים העיקריים: שיעורם בקרב הנרשמים מאז 27 בדצמבר, תחילת הסגר השלישי, עומד על 19.9%. מהיממה האחרונה הנפגעים הם עובדים בתחומי החינוך, ההוראה וההדרכה, המהווים 22.4%; שיעורם הכפיל עצמו ביותר מפי ארבעה עצמו מאז הידוק הסגר (בחמישי עמד שיעורם על 5.1% מסך הנרשמים מאז ה 27.12).

10.01.2021

שירות התעסוקה מדווח כי מאז הידוק הסגר נרשמו 20,742 דורשי עבודה חדשים.

שירות התעסוקה צופה כי ככל והסגר יימשך חודש, מספר הנרשמים החדשים כדורשי עבודה כתוצאה ממנו ינוע בין 120-150 אלף בני אדם. מתחילת הסגר נרשמו בסך-הכל 80,668 דורשי עבודה חדשים.

שיעור עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה בקרב דורשי העבודה החדשים שילש עצמו ועלה מ-5.1% ל-16.2%.

מאז הכניסה לסגר מלא ביום חמישי האחרון, נרשמו 20,742 דורשי עבודה חדשים, ומאז יום ראשון, 27.12.2020 (היום בו החל הסגר), נרשמו בסך-הכל 80,668 דורשי עבודה חדשים.

65,083 מתוך דורשי העבודה הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על 80.6%, בעוד 15,585 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 19.4% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. כמו כן, יצוין כי 23% מהנרשמים הם עובדים בתחום המכירות ו-16.2% הם עובדים בתחומי החינוך, ההוראה וההדרכה, ששיעורם שילש עצמו מאז הידוק הסגר (בחמישי עמד שיעורם על 5.1% מסך הנרשמים).

07.01.2021

שירות התעסוקה מדווח כי ביממה האחרונה נרשמו 3,849 דורשי עבודה חדשים, ומאז יום ראשון, 27.12.2020, היום בו החל הסגר, נרשמו בסך-הכול 59,926 דורשי עבודה חדשים. יצוין כי 46,386 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על 77.4%, בעוד 13,540 מהם פוטרו או התפטרו, ושיעורם עומד על 22.6% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. כמו כן, יצוין כי 28.4% מהנרשמים הם עובדים בתחום המכירות, כ-10% בתחומי היופי, הטיפוח והאופנה ו-5.1% בתחומי החינוך, ההוראה וההדרכה.

06.01.2021

ביממה האחרונה נרשמו 3,410 דורשי עבודה חדשים בשירות התעסוקה, ומאז יום ראשון, 27.12.2020 היום בו החל הסגר, נרשמו בסך-הכול 56,077 דורשי עבודה חדשים. 43,806 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על 78.1%, בעוד 12,271 מהם פוטרו או התפטרו, ושיעורם עומד על 21.9% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. 30.1% מהנרשמים הם עובדים בתחום המכירות וכ- 10% בתחומי היופי, הטיפוח והאופנה.

05.01.2021

ביממה האחרונה נרשמו 4,123 דורשי עבודה חדשים בשירות התעסוקה, ומאז יום ראשון, 27.12.2020, היום שבו החל הסגר, נרשמו בסך-הכול 52,667 דורשי עבודה חדשים.

41,765 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על 79.3%. 10,902 מהם פוטרו או התפטרו, ושיעורם עומד על 20.7% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

כמו כן, יצוין כי 30.1% מהנרשמים הם עובדים בתחום המכירות וכ-10.5% בתחומי היופי, הטיפוח והאופנה.

04.01.2021

48,544 בני אדם נרשמו בשירות התעסוקה מאז פרוץ הסגר השלישי. במסגרת הדיווח היומי של נתוני התעסוקה, מדווח הבוקר (ב') השירות כי ביממה האחרונה נרשמו 5,909 דורשי עבודה חדשים, וכי רק עבור 20% מבין דורשי העבודה החדשים הייתה זו הפעם הראשונה בה נרשמו כדורשי עבודה מאז פרץ משבר הקורונה. לעומתם, עבור 25% מהנרשמים, 12,163, הייתה זו הפעם השנייה; ול-55%, 26,507, זו הפעם השלישית בה נרשמו. 

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה, מסר היום: "נתוני הדלת המסתובבת, המתייחסים לדורשי העבודה היוצאים וחוזרים ממעגל העבודה, אותם פרסמנו הבוקר, אכן מטרידים. אולם מה שיותר מדאיג הוא עתידם של אותם דורשי העבודה הנמצאים בחל"ת כבר חודשים ארוכים, ושל דורשי העבודה המפוטרים - ששיעורם מאז פרוץ הסגר השלישי עומד על 19.2% מכלל הנרשמים. זאת מפני ששילובם מחדש בשוק העבודה יהיה מאתגר מאוד, עלול להימשך חודשים ארוכים ואף שנים לאחר תום המשבר ולהוביל אותם לעומק אבטלה ולתלות בקצבאות. אל מול כל אלה, שירות התעסוקה הכין תוכנית כוללת ליום שאחרי המשבר". 

03.01.2021

מאז יום חמישי האחרון נרשמו בשירות התעסוקה 7,266 דורשי עבודה חדשים, ומאז היום שבו החל הסגר השלישי נרשמו בסך-הכול 42,635 דורשי עבודה חדשים. 32.5% מכלל הנרשמים מאז כניסת הסגר לתוקפו הם עובדים בתחומי המכירות ועוד כ 11% מהווים עובדים בתחומי היופי, הטיפוח, הספא והאופנה.

31.12.2020

ארבעה ימים לתחילת הסגר השלישי, מדווח היום (ה') שירות התעסוקה כי ביממה האחרונה נרשמו 5,205 דורשי עבודה חדשים, ומאז יום ראשון נרשמו בסך-הכול 35,369 דורשי עבודה חדשים. 34.2% מכלל הנרשמים מאז כניסת הסגר לתוקפו הם עובדי בתחומי המכירות, ועוד כ 12% מהווים עובדים בתחומי היופי, הטיפוח, הספא והאופנה.

30.12.2020

שלושה ימים לתחילת הסגר השלישי, עוד עובדים יוצאים משוק העבודה: שירות התעסוקה מעדכן כי ביממה האחרונה נרשמו 8,447 דורשי עבודה חדשים, ומאז יום ראשון נרשמו בסך-הכול 30,164 דורשי עבודה חדשים.

לפי שירות התעסוקה, כ-34.5% מכלל הנרשמים מאז כניסת הסגר לתוקפו הם עובדי בתחומי המכירות, ועוד כ-12% הם עובדים מתחומי היופי, הטיפוח, הספא והאופנה.

צרו איתנו קשר *5988