סלקום הגישה תביעה נגד אקספון לאכיפת הסכם שיתוף הרשתות

סלקום דורשת לאסור על בעילי אקספון חזי בצלאל לחבור לרשת אחרת בהסכם שיתוף, וזאת אחרי שהמו"מ בין החברות התפוצץ

מנכ"ל סלקום, אבי גבאי / צילום: כדיה לוי
מנכ"ל סלקום, אבי גבאי / צילום: כדיה לוי

חברת סלקום הגישה הבוקר (ב') תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד אקספון ונגד בעלי החברה חזי בצלאל, בבקשה לאכיפת הסכם השיתוף בין החברות ולמתן סעדים זמניים, הטלת צו עיקול ומתן צו מניעה שיאסור על אקספון להתקשר בהסכם הנוגד את ההסכם שבין החברות.

התביעה של סלקום היא תביעה פשוטה וברורה לאכיפת ההסכם ולתשלום סכומים אשר אקספון התחייבה לשלם במסגרת הסכם השיתוף והשימוש בין החברות.

בתביעתה מבקשת סלקום מבית המשפט לתת צו הצהרתי הקובע כי "הודעת הביטול" ששלחה אקספון לסלקום נעדרת עילה או תוקף, ולתת צו לאכיפה ההסכם, לפיו על אקספון לקיים את התחייבויותיה על-פי הסכם השיתוף.

עוד מתבקש בית המשפט לקבוע כי התנהלותה של אקספון עולה גם כדי הפרה צפויה של ההסכם, וכי על אקספון לעמוד במלוא החיובים הכספיים על-פי ההסכם, אשר מועד תשלומם טרם הגיע.

בנוסף מתבקש בית המשפט לחייב את אקספון לשלם לסלקום סך של כ-34 מיליון שקל, וזאת בגין סכומים שמועד תשלומם עבר, חלקם הארי כלל אינו שנוי במחלוקת, הכול מכוח הסכם השיתוף בין הצדדים ובצירוף ריבית פיגורים הקבועה בהסכם.

במקביל להגשת כתב תביעה זה, הוגשה לבית המשפט גם בקשה דחופה למתן סעדים זמניים (צווי עיקול) נגד אקספון, וכן בקשה למתן צו מניעה אשר יאסור על אקספון להתקשר בהסכם נוגד להסכם שבין התובעת לנתבעת.

החוב של אקספון הולך ותופח בכל חודש, כאשר סך החוב בגין פעילות שנתית עשוי להגיע לכדי 100 מיליון שקל. יודגש כי אקספון מעולם לא הכחישה את התחשיב שעל בסיסו בנוי החוב, ואף לא העלתה כל טענה בקשר לחובתה לשלמו לסלקום. על כן, בנסיבות אלה התבקש גם סעד הצהרתי שיחייב את אקספון לעמוד בהתחייבויותיה בהתאם להסכם.

מאקספון נמסר בתגובה כי "סלקום הפרה ברגל גסה את הסכם שיתוף הרשתות, והאמת חזקה גם מאלף תביעות סרק. אקספון נערכת להגשת תביעה נגדית מול סלקום על הנזק הרב שנגרם לחברה בעקבות הפרת ההסכם. אקספון תמשיך לשרת את מאות אלפי לקוחותיה בהוגנות ובמקצועיות".