דוח המבקר: פרישת עובדים חריגה ובעיות בייצוג הולם בנתיבי ישראל

דוח המבקר גילה ליקויים בהתנהלות של חברת נתיבי ישראל • בין היתר, ב-3 מתוך 6 מהמכרזים למינוי עובדים בכירים ב-2018 לא היה בוועדת האיתור ייצוג לנשים • בנוגע למינויים מצא המבקר כי קיימת מגמת פרישת עובדים חריגה בחברה

נתיבי ישראל / צילום: תמר מצפי
נתיבי ישראל / צילום: תמר מצפי

ב-13 מתוך 21 מכרזי המסגרת (מכרזים שבהם נבחר יותר מספק אחד) שפרסמה חברת נתיבי ישראל בשנים 2016-2019 לא נקבע סף מינימלי למרכיב האיכות, כך עולה מדוח מבקר המדינה. כמו כן, במכרזי המסגרת האחרונים שפרסמה החברה לגיוס מנהלי פרויקטים לא נעשה שימוש בניסיון שנצבר מהעבודה עם מנהלי הפרויקטים הקיימים, ובהערכות האיכות שעברו לצורך קביעת ציון ההצעות במכרזים.

המבקר אנגלמן ממליץ בדוח שהחברה תבחן מפעם לפעם את סך הקטגוריות במכרזים להעסקת מנהלי פרויקטים מול הנקבע בדרישות משרד התחבורה. זאת כדי לאפשר לחברות ניהול חדשות, בפרט בפרויקטים בהיקף כספי נמוך, להיכנס למאגרי החברה - ובכך להגביר את התחרות ולחלק את הפרויקטים בין חברות רבות יותר.

הדוח מתייחס גם לעובדה שבחברה הממשלתית - שהתקציב הרב שנתי שלה ל-2017-2021 עמד על 51.9 מיליארד שקל - מועסקים 10 משרדי עורכי דין תקופות זמן ממושכות של יותר מעשור. מדובר בתקופת העסקה שחורגת ממגבלת שש השנים שקבעה רשות החברות. נוסף על כך, נמצאו היקפי תשלומים בלתי שוויוניים למשרדים השונים.

המבקר ממליץ לחברה לנצל את גודלה ואת חוזקה כמעסיק חשוב בענף, ולבחון הוספת יועצים משפטיים חדשים למאגר, תוך עמידה בעקרונות של חלוקת עבודה בסבב מחזורי הוגן בין היועצים משפטיים הוותיקים לחדשים. כמו כן, על רשות החברות למנוע מצב שבו מספר מצומצם בלבד של יועצים משפטיים מעניקים את שירותיהם לחברה.

בנוגע למינויים מצא המבקר כי קיימת מגמת פרישת עובדים חריגה בחברה. כך עולה כי בשנים 2017-2019 פרשו מהחברה כ-86 עובדים. מדובר במספר גבוה בהתייחס לעובדה שמספר העובדים הממוצע בשנים אלה עמד על 413 עובדים.

בנוגע לייצוג הולם נקבע בדוח כי ב-3 מתוך 6 מהמכרזים למינוי עובדים בכירים ב-2018 לא היה בוועדת האיתור ייצוג לנשים, שלא בהתאם להנחיית רשות החברות ושלא בהתאם לנוהל החברה. עוד מצא המבקר כי החברה לא פרסמה משרות ייעודיות לבני העדות האתיופית והדרוזית, זאת בניגוד להחלטת ועדת כוח אדם של הדירקטוריון. עם זאת, יש לציין כי בחברה מועסקים 4 עובדים בני העדה האתיופית ו-4 נוספים בני העדה הדרוזית.

פגם משמעותי נוסף נוגע להעסקת אנשים עם מוגבלות. שיעור העובדים עם מוגבלות בחברה ב-2019 עמד על 2% בלבד, בניגוד לחובה למנות לכל הפחות 5%. עוד עולה מתוך דוח הביקורת כי בשלושה מקרים לא הוקפד בוועדות האיתור על הכללים למניעת ניגוד עניינים ועל נימוק החלטות לגבי פסילת מועמדים, ולא נבחנה העדפה למועמדת שהייתה בעלת כישורים דומים למועמד הזוכה.

לבסוף נמצא כי ב-30% מתוך המקרים שנבדקו היו ליקויים ביישום נוהל למניעת ניגוד עניינים בעת קידום עובדים וגיוס עובדים חדשים.

על פי מנהגו של אנגלמן, הדוח מציין גם נקודות ראויות לשבח. כך קובע המבקר כי נתיבי ישראל גיבשה ואימצה קוד אתי, והחילה אותו על עובדי החברה וכן על הגורמים החיצוניים. עוד מצא המבקר כי נתיבי ישראל צמצמה באופן משמעותי את היקף הפטורים ממכרז, מ-904 פטורים ב-2017 ל-478 פטורים ב-2019. מלבד זאת, בשנים 2017-2019 צומצם מספר העובדים שלא עברו הכשרה מ-88 ל-43. 

מנתיבי ישראל נמסר: "החברה גאה על כך שטופלו מרביתם המוחלט של הליקויים עליהם הצביע כבוד המבקר בדו"ח זה. חשוב לציין כי עיקר הביקורת המובאת בדוח התרחשה לפני שנים (2018-2015), מאז בוצעו תהליכים מרחיקי לכת אשר הובילו את החברה למצוינות, כפי שבחר לציין לחיוב המבקר.

"בנושא המכרזים - תנאי האיכות קיימים מעצם הגדרת תנאי הסף. כלל המכרזים המדוברים, 13 מתוך למעלה מ-3,000 בשנה, אושרו בהתאם לתקנות וחוק חובת המכרזים באופן המחמיר ביותר.

"בנושא מינוי יועצים משפטיים חיצוניים - כלל המשרדים לייעוץ משפטי שנתיבי ישראל מעסיקה זכו כדין במכרזים פומביים שהחברה פרסמה והעסקתם אושרה ע"י רשות החברות הממשלתיות.

"פרישת העובדים הנרחבת הייתה תוצאה של 'פרשת 614' שלאחריה בוצע שינוי ארגוני לאורכה ולרוחבה של החברה, לרבות ההנהלה אשר התחלפה במלואה- למעט המנכ"ל אשר נכנס לתפקידו כשבועיים לפני פרוץ הפרשה וסמנכ"ל אחד.
במסגרת השינוי הארגוני גויסו לחברה 230 עובדים בדרגים השונים, אשר בזכותם נתיבי ישראל היא חברת התשתיות תחבורה המובילה בישראל.

"באשר לסוגיית כח האדם - החברה רואה חשיבות רבה בנושא- ראיה לכך בצמצום מרבית הפער, הנעשה ביתר-שאת גם בימים אלו".

עיקרי הממצאים

● היועצים המשפטיים מועסקים מעל עשור, למרות שהתקן הוא 6 שנים

● ב-30% מתוך המקרים שנבדקו לא מנעו ניגוד עניינים בגיוס עובדים

● קיימת מגמה של פרישת עובדים חריגה (כ-20%)

צרו איתנו קשר *5988