בנטרול חריגים: רווחי ישראכרט הצטמקו ב-2020 בכ-39% ל-181 מיליון שקל

בשנת הקורונה החברה התרחקה מהרווחיות המייצגת שלה בשנים 2016-2019, שעמדה על כ-300 מיליון שקל לשנה

רון וקסלר / צילום: איל יצהר
רון וקסלר / צילום: איל יצהר

קיטון של 5.1% במחזור העסקאות בכרטיסי האשראי של ישראכרט יחד עם גידול של 79 מיליון שקל בהוצאות בגין הפסדי, הובילו את חברת כרטיסי האשראי הגדולה בשוק, שבניהולו של המנכ"ל ד"ר רון וקסלר, להציג ירידה של 92% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-93 מיליון שקל, בדומה לרווח של 94 מיליון שקל שרשמה המתחרה מקס, ומתחת לרווח של 115 מיליון שקל שרשמה המתחרה כאל.

אלא שהפגיעה ברווחי ישראכרט בהסתכלות על הפעילות הנמשכת של החברה פחות קשה, והרווח הנקי מנוטרל חריגים שרשמה ב-2020 גבוה בהרבה מהכתוב מעלה, וגם מהרווח המצטבר של שתי המתחרות יחדיו.

"תוצאות הפעילות ל-2020, הושפעו בעיקר מהתפשטות מגיפת הקורונה, שגרמה בין היתר, להתכווצות חדה בפעילות הכלכלית המקומית והעולמית, ירידה מהותית בפעילות בכרטיסי אשראי בתחומים שונים והרעה במצב המשק והלווים", אומרים בחברה, תוך שהם מוסיפים כי התוצאות הושפעו גם מאירועים חד פעמיים.

כך, תוכנית ההתייעלות דרך פרישה מוקדמת מרצון שהחברה פצחה בה בשלהי 2020 הקטינה את רווחי החברה בכ-35 מיליון שקל לאחר מס, כשבנוסף "הפסקת פרויקט טכנולוגי - מערכת לניהול לקוחות ואשראי", הובילה לקיטון נוסף של 53 מיליון שקל ברווחי החברה, לאחר מס. ביחס להפסקת הפרויקט הטכנולוגי מפרטת החברה כי "דירקטוריון החברה החליט בדצמבר 2020 על הפסקתו של הפרויקט (שהחל ב-2018, ר"ש), ומעבר לפיתוח עצמי של רכיבי הבסיס החיוניים של הפרויקט".

כך או כך, שני האירועים החד פעמיים שגרעו מרווחי ישראכרט סכום של 88 מיליון שקל לאחר מס, באים מול הוצאה של 52 מיליון שקל לאחר מס שנרשמה ב-2019 בתוצאות החברה, בעקבות תשלום מענק היפרדות מהפועלים.

לפיכך, הרווח "האמיתי" של ישראכרט ב-2020, בנטרול השפעות חד פעמיות, עמד על 181 מיליון שקל, לעומת 296 מיליון שקל ב-2019 - קיטון של 39%. בסך הכל, בשנת הקורונה החברה התרחקה מהרווחיות המייצגת שלה בשנים 2016-2019, שעמדה על כ-300 מיליון שקל לשנה.

עוד נציין כי הרווח המנטורל של ישראכרט היווה כ-8.8% מההכנסות ב-2020, לעומת ממוצע כלל ענפי של 6.1%.

בעקבות השלכות משבר הקורונה קטן מחזור העסקאות שנעשה באמצעות כרטיסי החברה לסך של כ-158.6 מיליארד שקל, המהווה כ-45.8% מהשוק. אגב, ב-2019 החזיקה ישראכרט ב-46.3% ממחזור העסקאות המצרפי בכרטיסי אשראי בישראל, כשב-2018 היא החזיקה בנתח של 46.9% מהשוק. למעשה, הקיטון בנתח שוק במחזור העסקאות בכרטיסי האשראי מורגש לא רק אצל ישראכרט אלא גם מורגש אצל מקס, כשמנגד כאל עלתה מנתח של 28.2% ב-2018 לנתח של 31.2% בסוף 2020.

כך או כך, בשנה החולפת גדל היקף הכרטיסים של ישראכרט ל-5.49 מיליון כרטיסים. ואולם, במספר הכרטיסים הבנקאיים הפעילים חלה ירידה בכרטיסי ישראכרט, למול גידול בכרטיסים החוץ בנקאיים הפעילים. בשורה התחתונה ישראכרט מציגה את ההכנסה מכרטיסי אשראי בממוצע לכרטיס הנמוכה בענף, 292.5 שקל לשנה, לעומת 321.2 שקל במקס ו-336.6 שקל לכרטיס בכאל. אגב, ההכנסה מכרטיס קטנה ב-2020 בכל שלוש החברות, ובשיעור ממוצע של 16%.

לאור זאת, בשורה העליונה חוותה החברה קיטון בהכנסותיה העיקריות, מכרטיסי אשראי. כך, ההכנסות מבתי עסק קטנו מ-1.19 מיליארד שקל ב-2019 לכ-1.08 מיליארד שקל ב-2020 (קיטון של 9.4%), בעוד שההכנסות השנתיות בגין מחזיקי כרטיסי אשראי הצטמקו בכ-21.7% לכ-527 מיליון שקל. מנגד, ההכנסות מריבית, בגלל פעילות האשראי של החברה, גדלו בשנה החולפת בכ-15.2% לכ-433 מיליון שקל. כמו כן, גם הוצאות החברה בגין הפסדי אשראי גדלו בשנה החולפת, בגלל משבר הקורונה. כך, ב-2020 הסתכמו ההוצאות בגין הפסדי אשראי של החברה בכ-247 מיליון שקל, גידול של כ-47% ביחס לשנה שקדמה.

משבר שהוא הזדמנות, ותוכנית התייעלות

"המשבר הנוכחי מספק לנו הזדמנות לבחון מחדש את האופן שבו אנו עושים עסקים, ומאפשר לנו לפתח את ישראכרט כפלטפורמת שירותים פיננסיים מתקדמת וחדשנית, עם הצעות ערך משמעותיות ללקוחות הפרטיים והעסקיים", כתבה היו"רית תמר יסעור, שנכנסה לתפקידה לאחרונה. עוד כתבה במכתב שנלווה לדוחות כי "הקורונה השפיעה על תוצאות שנת 2020 :תכניות העבודה, ההערכות והתחזיות השתבשו, אך ישראכרט היא חברה חזקה שיודעת להתאים את עצמה למציאות המשתנה. אנחנו נמצאים בימים של משבר, בהם אף אחד עדיין לא יודע להגדיר מה תהיינה ההשפעות ארוכות הטווח שלו".

כמו כן, בדצמבר 2020, אישר דירקטוריון החברה תכנית התייעלות, וזאת לאור שינויים דינאמיים בסביבה התחרותית בה פועלת החברה לצד השלכות משבר הקורונה, ולבצע פעולות התייעלות במגוון נושאים ופעילויות. במסגרת תכנית ההתייעלות, תצומצם מצבת כח האדם בהיקף של כ-220 עובדים, מתוכם כ-100 עובדים המועסקים בחוזים אישיים או במיקור חוץ, וכ-120 עובדי חברה בהסכם קיבוצי בהתאם לתכנית פרישה מרצון.

בהסתכלות קדימה אומרת ישראכרט כי היא תפעל לקדם "ביצוע השקעות, מיזוגים ורכישות בעולמות תוכן משיקים, כגון רכישת החזקות בתחומים הסינרגטיים לתחומי פעילות הליבה ומנועי הצמיחה, הן בחברות מסורתיות והן במיזמי פינטק ואחרים, באופן שיאיץ את מנועי הצמיחה או ייצר תוספת רווח לפעילות הקבוצה". עוד היא מפרטת ביחס לסוכנות הביטוח שהיא מקימה כי היא "צפויה להתחיל לפעול בתחום הביטוח במהלך המחצית השנייה של שנת 2021", תוך שפירטה בנוסף כי היא "בוחנת דרכים ומהלכים להגברת פעילותה בתחום האשראי המסחרי".

לישראכרט חלק במועדון הפלייקארד של אל על, משני לזה של כאל. בדוחות מפרטת ישראכרט כי " השפעת התפרצותה של מגיפת הקורונה בישראל ובעולם באה לידי ביטוי במיוחד בתחומים מסוימים ובהם תחומי התיירות והתעופה, באופן שהיקפי הפעילות בענפים אלו נפגעו באופן מהותי", תוך שבהתייחסות למועדון הפלייקארד היא אומרת בדומה לכאל כי "בשלב זה לא נדרשת הפחתת סכומים ששולמו לאל-על בעת הארכת ההסכם".

צרו איתנו קשר *5988