ייצוגית ב-190 מיליון שקל נגד כיל, החברה לישראל ועידן עופר: הטעו את בעלי המניות בנוגע למשמעות תביעת הענק לתמלוגים למדינה

לטענת התובע, כיל נמנעה מלהפריש מהונה מאות מיליוני שקלים בעקבות תביעת המדינה בעניין תמלוגים על הפקת מחצבים, זאת כאשר ההפרשה הייתה מחויבת לפי הדין • לפי חוות-דעת שצורפה לתביעה, לבעלי מניותיה של כיל נגרם נזק של כ-133 מיליון שקל, ונזק נוסף של כ-57 מיליון שקל נגרם לבעלי מניות החברה לישראל • כיל בתגובה: דוחה את הטענות

כיל (חברת כימיקלים לישראל) הטעתה את בעלי המניות במשך שנים בנוגע למשמעויותיה הכלכליות של תביעת הענק של המדינה משנת 2011 לתמלוגים מכיל, הציגה מצגים מטעים בדיווחים לציבור וגרמה נזק עצום לבעלי המניות של כיל ובעלת השליטה בה החברה לישראל - כך נטען בבקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף 190 מיליון שקל שהוגשה הבוקר (ה') נגד כיל, החברה לישראל ועידן עופר, בעל השליטה בחברות. 

לתביעה צורפה חוות-דעת של המומחה ד"ר טל מופקדי, לפיה נגרם נזק לבעלי מניותיה של כיל בסכום של כ-133 מיליון שקל, ונזק נוסף בסכום של כ-57 מיליון שקל נגרם לבעלי מניותיה של החברה לישראל. 

מכיל נמסר כי "מדובר בבוררות תמלוגים שהוגשה בשנת 2011 והסתיימה בשנת 2014. החברה דוחה את האמור בבקשה ותגיב לטענות במסגרת ההליך המשפטי". 

התובע, שלמה גולובינסקי, מחזיק מניות בכיל, מגולל בבקשה לתביעה ייצוגית, שהוגשה באמצעות עורכי הדין ירון קוסטליץ ואביעד שאולזון ממשרד קוסטליץ ועו"ד אורי בר, את התנהלותה של כיל בנוגע לתביעת המדינה שעניינה תשלום תמלוגים להם זכאית המדינה מכוח שטר זיכיון שהוענק בראשית שנות ה-60' לקונצרן כיל להפקת מחצבים שונים. המדינה טענה כי כיל נמנעה מלהעביר לה תמלוגים במשך שנים בסכום של כמיליארד שקל.

בבקשה לייצוגית נטען כי כיל נמנעה מלהפריש מהונה מאות מיליוני שקלים בעקבות תביעת המדינה, זאת כאשר ההפרשה האמורה הייתה מחויבת לפי הדין. בנוסף, כיל הפרה ביודעין את החובה הקבועה בחוק ניירות ערך לגלות לבעלי מניותיה כל פרט מהותי, תוך שהיא מטעה את בעלי מניותיה ומדווחת כי בידיה חוות-דעת משפטית כביכול עליה היא מתבססת בהחלטה שלא לבצע את ההפרשה, שעה שבעת ביצוע הדיווחים לא הייתה בידיה של כיל חוות-דעת משפטית שכזו.

בנוסף, נטען בבקשה כי כיל הטעתה את משקיעיה בדיווחיה כי המדינה הסכימה (כביכול) בעבר לדרך חישוב התמלוגים שנקטה המשיבה במשך שנים.

בסופו של יום כיל הפסידה לאחר שכל טענותיה נדחו, והיא נאלצה לשלם למדינה סכומי כסף עצומים - למעלה ממיליארד שקל - בגין תמלוגים אותם היא חבה למדינה ונמנעה מלשלמם. לטענת התובע הייצוגי, רק אז, בעקבות הפסדה, הודיעה כיל במאי 2014 לציבור המשקיעים אודות הפסדה המשפטי והצורך בהפרשת הכספים העצומה.

לטענת התובע, מעשיה של כיל ושל החברה לישראל, שהסתמכה בדיווחיה למשקיעיה על דיווחיה של כיל, מקנים לבעלי המניות עילת תביעה נזיקית שעניינה הפרת חובה חקוקה ורשלנות ועילת תביעה לפי חוק ניירות ערך.

41280-03-21