תמונת הקורונה נובמבר-דצמבר 2020: העסקים הקטנים סובלים; הגדולים ספגו ירידה קטנה של 2%-3%

רשות המסים מפרסמת היום את סקירת דיווחי העוסקים המורשים לחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, וכן את תמונת המצב בשנת 2020

עסקים סגורים בבני ברק בסגר השלישי / צילום: כדיה לוי
עסקים סגורים בבני ברק בסגר השלישי / צילום: כדיה לוי

ככל שחודשי שנת הקורונה הראשונה - 2020 - נקפו, כך העסקים נפגעו פחות מהסגרים וממגבלות הקורונה. בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נרשמו מגמות הפוכות: בעוד ענפים מסוימים נותרו פגועים ומדממים, ועסקים קטנים לא הצליחו להתרומם - לא מעט עסקים הציגו צמיחה בהכנסות. בחודשים הללו, כ-15% מהעוסקים נפגעו ב-80% ומעלה, ומנגד כ-41% מהעוסקים חוו צמיחה - זוהי תמונת המצב שעולה מהדיווחים ותשלומי המס של העסקים בארץ לרשות המסים בשנת 2020.

רשות המסים מפרסמת היום (ד') את סקירת דיווחי העוסקים המורשים לחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, וכן את תמונת המצב בשנת 2020, תוך התייחסות למגמות ושינויים.

מהסקירה עלה כי החודשים נובמבר-דצמבר 2020 היו לא חד-משמעיים למשק: מצד אחד, היו ענפים שהמשיכו להיפגע קשות, ולעוסקים קטנים הייתה זו עדיין תקופה קשה. עם זאת, לא מעט עוסקים הציגו צמיחה בהכנסות.

עוד עולה מהנתונים שמציגה רשות המסים כי לאחר הפגיעה הקשה בחודשים מרץ-אפריל (הסגר הראשון), נראה כי בהמשך השנה, לרבות בסגר השני, הפגיעה הייתה קטנה יותר. לדברי הרשות, מדובר בנתון המצביע על שיפור בהתמודדות העסקים עם המשבר, על איתנות העסקים בישראל ועל יכולתם להתמודד עם אתגרי התקופה.

בדומה לכל הנתונים שפורסמו עד כה, גם מנתוני רשות המסים עולה כי הפגיעה הקשה ביותר במשק הייתה בגל הראשון של המגפה ובסגר הראשון. בהשוואת מחזורי העסקאות מרץ עד דצמבר 2020 ל-2019 עלו פגיעה גדולה בחודשים מרץ-אפריל, התמתנות הפגיעה בחודשים מאי-יוני והמשך התאוששות במחזורי העסקאות ביולי-אוגוסט. חודשים נובמבר-דצמבר התאפיינו בפגיעה גבוהה יחסית, אם כי מתונה מזו שחוו העסקים במרץ-אפריל.

בנובמבר-דצמבר 2020 ירד חציון המחזורים ב-22.7%, וסך המחזורים ירד ב-0.8% בלבד.

על-פי הניתוח של רשות המסים, כמו בתקופות הקודמות, העוסקים הגדולים נפגעו הרבה פחות, והשפעתם על הממוצע גבוהה יותר מאשר על החציון. הירידה הגדולה ביותר במחזור החציוני היה בקרב העוסקים הקטנים, במיוחד בקבוצת מחזור עד 300 אלף שקל - ירידה של 26% במחזור החציוני. בקבוצה של עוסקים בעלי המחזורים הגדולים ביותר (מעל 100 מיליון שקל בשנת 2019) חלה ירידה מתונה מאוד במחזור הממוצע והחציוני, כ-2% ו-3% בהתאמה.

ענפי התרבות והאמנות סובלים, הנדל"ן צומח

בחינת המחזורים לפי ענפים מראה כי אין שינויים מהותיים בתמונת המצב מתחילת הקורונה. ענפי האמנות והבידור ממשיכים לסבול משיעור פגיעה גבוה מאוד - 44%, וזאת בהמשך לירידה של 43-47% במרץ עד אוקטובר. עסקים בענפי האירוח והאוכל חוו תקופה קשה עם פגיעה של כ-45%, וזאת לאחר שגם ברוב התקופות הקודמות שיעורי הירידה במחזורים היו גבוהים מאוד.

ענפי התעשייה והמסחר - שתי קבוצות הענפים הגדולות ביותר בסך המחזורים - שומרים על יציבות יחסית עם ירידה של 0.4% במחזורי התעשייה והתשתיות; ועלייה של 4.4% במחזורים של ענפי המסחר.

ומה קורה בנדל"ן? ענפי הבינוי עברו לצמיחה, זו כבר תקופה דו-חודשית שניה ברצף, וצמחו בנובמבר-דצמבר בכ-6% ביחס לנובמבר-דצמבר 2019.

שירותי תחבורה ואחסון, חינוך, ושירותים מינהליים המשיכו לספוג ירידה משמעותית במחזורי העסקאות.

בנובמבר-דצמבר 2020 כ-15% מהעוסקים נפגעו ב-80% ומעלה, כ-20% נפגעו בשיעורים 40-80%. וכ-41% מהעוסקים חוו צמיחה. במקביל, גם בנובמבר-דצמבר הייתה צמיחה בפעילות בחלק גדול מהעוסקים בכל קבוצות הגודל: כ-34% מהעוסקים היו בצמיחה של 10% או יותר, ועוד כ-7% צמחו בשיעור מתון עד 10%. שיעור העוסקים הצומחים בקרב העוסקים שמחזורם 20 מיליון שקל או יותר עמד על כמחצית מכלל העוסקים בקבוצה.

בדומה לתקופות קודמות, שיעורי הפגיעה החמורה (מעל 80%) הולכים ויורדים ככל שהותק של העסק עולה. עם זאת, מהנתונים עולה גם נתון אחד מעודד עבור העסקים החדשים, לפיו כ-46% מהעוסקים החדשים הצליחו לצמוח.

בסקירה זו לראשונה התאפשרה בחינת מצבם של העוסקים הפטורים ממס, ועלה כי המחזור הממוצע שלהם ירד בשנת 2020 בכ-25%, מ-38.4 אלף שקל ל-30.6 אלף שקל, והמחזור החציוני ירד מ-31.1 אלף ל-22.5 אלף שקל.