מזרחי טפחות נפרד מ-340 עובדי אגוד, וזה יעלה לו 400 מיליון שקל

בשנתיים הקרובות צפוי מזרחי טפחות להיפרד מחלק ניכר מעובדי אגוד, שנרכש על ידו בספטמבר האחרון • בנוסף, יגייס הבנק 600 מיליון דולר בחו"ל

משה לארי / צילום: איל יצהר
משה לארי / צילום: איל יצהר

בנק מזרחי טפחות שבניהולו של משה לארי השלים בהצלחה את השלב המרכזי בגיוס של כ-600 מיליון דולר בחו"ל, בהנפקת כתבי התחייבויות מסוג CoCo, כשבמקביל הוא מודיע כי הגיע להבנות עם עובדי אגוד, על התייעלות בבנק שרכש אשתקד ושמיזג לתוכו בספטמבר האחרון.

נתחיל מההתייעלות שהבנק סיכם עליה עם נציגי עובדי בנק אגוד, כחצי שנה לאחר שהבנק השישי בגודלו במערכת הציבורית עד אשתקד, הפך לחלק מקבוצת הבנקאות השלישית בגודלה במשק.

על פי הודעת מזרחי טפחות, נחתם היום הסכם קיבוצי מיוחד בין בנק אגוד, חברה בת של מזרחי טפחות, ובין הקבוצה האם יחד עם ההסתדרות הכללית החדשה, שמסדיר את תנאי הפרישה של 340 עובדים קבועים באגוד. מדובר בכמחצית מכ-700 עובדים קבועים שיש כיום באגוד. משך מימוש התוכנית מתוכנן לכשנתיים, עד סוף 2022.

בסוף 2020 היו באגוד 1,071 עובדים, מהם כ-700 עובדים קבועים, עוד 200 עובדים זמניים והיתר עובדים בחוזים אישיים ועובדי טכנולוגיה. נציין כי בסוף 2019, עוד כשאגוד היה עצמאי, היו בו 1,141 עובדים. על פי הערכות חלק ניכר מהעובדים הלא קבועים של בנק אגוד, בדגש על העובדים הזמניים ואלה שבחוזים האישיים, יפרשו גם הם ממזרחי טפחות בשנתיים הקרובות.

מבחינת מזרחי טפחות מדובר בהתייעלות הכרחית, שהייתה בורג מרכזי בהחלטה לרכוש את אגוד ולמזגו, ושהייתה צפויה לכל אורך הדרך.

לגבי עלות תוכנית הפרישה מציינים במזרחי טפחות כי "העלות של תוכנית הפרישה מסתכמת בכ-400 מיליון שקל לפני מס (כ-263 מיליון שקל לאחר מס)", ואולם, "עלות זו, שתיכלל בדוחות הכספיים של אגוד, נכללה בחישוב יחס הלימות ההון של הבנק ליום 30 בספטמבר 2020, ובהתאם לאישור המפקח על הבנקים תיוחס ישירות ליתרת הזכות הנדחית שרשם הבנק בעקבות רכישת אגוד, ולא תירשם כהוצאה.

משכך, לא צפויה השפעה על הרווח וההפסד ועל יחס הלימות ההון בדוחות הכספיים המאוחדים של הבנק ליום 31 במרץ 2021".

כך או כך, במזרחי טפחות מפרטים כי "בהתאם לתוכנית הפרישה, יתאפשר לעובדים הפורשים לפרוש מאגוד במסגרת זמן קצובה. ההטבות שיוצעו לעובדים הפורשים, כתלות בגיל ובוותק שלהם, כוללות פנסיית גישור או פיצויים מוגדלים בשיעור שעשוי להגיע עד 200% מעבר לסכומים שנצברו בגינם בקופות פיצויים, מענקי פרישה והטבות נוספות הרלוונטים לקבוצות עובדים מסוימות. פרישת העובדים על פי התוכנית תהא מדורגת ותשתרע על פני התקופה שעד סוף 2022".

לצד ההתייעלות, בנק מזרחי טפחות רושם היום התפתחות נוספת בזווית של חיזוק וגיוון מקורות ההון שלו. על פי הודעת הבנק הוא השלים אתמול את הליך התמחור בהנפקה פרטית בינלאומית, במסגרתה ינפיק כתבי התחייבויות נדחים בריבית שנתית קבועה של 3.077%.

זוהי ההנפקה הראשונה של כתבי התחייבויות נדחים של הבנק בחו"ל, ובבנק פירטו כי בהליך התמחור "הגיעו ביקושים של כ-2 מיליארד דולר מצד כ-150 גופים מוסדיים זרים, מגורמים מוסדיים מארה"ב, מאירופה ומאסיה". השלמת ההנפקה צפויה להתקיים ב-7 באפריל, כשהתמורה נטו בהנפקה "צפויה לשמש את הבנק לצרכיו העסקיים הכלליים", כאשר בבנק רואים יתרון גם בחיזוק הקשר לשוק הבינלאומי.

צרו איתנו קשר *5988