מנורה מבטחים: רווח כולל של 649 מיליון שקל בתום שנה שהחלה עם הפסד ברבעון הראשון

הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה גדלו בשנה החולפת ב-8% • יהודה בן אסאייג: "שנה מצוינת ותוצאות שיא, עם שלושה רבעונים עם רווח של יותר מ-300 מיליון שקל ברבעון"

יהודה בן אסייג/ צילום: תמר מצפי
יהודה בן אסייג/ צילום: תמר מצפי

קבוצת הביטוח והפנסיה מנורה מבטחים  ממשיכה את המגמה בענף הביטוח עם רבעון רביעי טוב שחותם את שנת הקורונה עם תוצאות טובות בהרבה מכפי שנראה היה בתום הרבעון הראשון ב-2020. בסיכום שנת התהפוכות בשוקי ההון רשמה קבוצת הביטוח השלישית בגודלה בשוק במונחי שווי שוק רווח כולל של 649 מיליון שקל, גידול של כ-27% ביחס ל-2019.

"השיפור החיתומי העסקי במנורה מבטחים טוב ובא לידי ביטוי בכל שלושת מגזרי הפעילות העיקריים - הביטוח הכללי, ביטוחי הבריאות, וגם ביטוחי החיים", אומר היום יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח. עוד ציין בן אסאייג כי "הקורונה מאוד השפיעה ברבעון הראשון, אבל ביתר שלושת הרבעונים היה שיפור ניכר עם רווח של יותר מ-300 מיליון שקל לרבעון". עוד אמר בן אסאייג כי "אנו מסכמים שנה מצוינת עם תוצאות שיא".

ואכן, ברבעון הראשון של 2020 רשמה מנורה מבטחים הפסד כולל של כ-341.3 מיליון שקל, בצל שיא הפסימיות של משבר הקורונה. ברבעון השני החברה כבר רשמה רווח כולל של כ-314.3 מיליון שקל, כשברבעון שאחריו רשמה החברה רווח כולל רבעוני של 311.9 מיליון שקל. ברבעון האחרון ב-2020 החברה גם רשמה את הרווח הרבעוני הגבוה ב-2020, שהסתכם בכ-363.9 מיליון שקל, גידול של כ-96% ביחס לרבעון הרביעי ב-2019.

במנורה מבטחים פירטו כי סך הפרמיות ודמי גמולים שנגבו בשנת 2020 הסתכם בכ-24.7 מיליארד שקל, "בדומה לתקופה המקבילה ב-2019". כמו כן, פירטו בנוסף, כי "סך הנכסים הפיננסיים המנוהלים על ידי הקבוצה הסתכם לכ-238 מיליארד שקל, גידול של כ-8.1% ביחס ל-2019".

בשנה החולפת רשמה מנורה מבטחים קיטון בפרמיות בביטוחי הרכב רכוש (ביטוחי המקיף וצד ג') ורכב חובה למול גידול בביטוחי החבויות האחרים וביטוחי הרכוש האחרים. בנוסף החברה רשמה ירידה בפרמיות השוטפות בביטוחי החיים, וגידול של 35% בפרמיות בביטוחי הבריאות.

בשורה התחתונה החברה רשמה בשנה החולפת גידול של 78% ברווח לפני מס במגזר החיסכון לטווח ארוך, לכ-354 מיליון שקל, כשבביטוחי הבריאות היה מעבר מהפסד לרווח של כ-111 מיליון שקל. מנגד, במגזר הביטוח הכללי נרשם בשנה החולפת קיטון של 18% בפרמיות.

על אף הקיטון ב-2020 בהכנסות מהשקעות (כולל המרווח הפיננסי) ומדמי הניהול, מנורה מבטחים נהנתה בשנה החולפת, בין היתר, מהשפעה לרעה פחותה של השפעת ריבית חסרת סיכון בתוספת פרמיית אי נזילות בגין קצבאות, תוך שנהנתה גם משיפור יחסי ל-2019 בשורות של עדכון הנחת שיעורי מימוש קצבה ושל עדכון הנחות תמותה, כמו גם מהשפעת שינוי בשווי הוגן של נכסים ביחס לעלותם המופחתת במגזר הבריאות ועוד. מנגד גם ב-2019 החברה נהנתה מהשפעות על התוצאות בשורה התחתונה, ובהן שחרור עתודות "וינוגרד" ביטוח החובה, בעקבות החלטת ביהמ"ש העליון דאז בהתאם למסקנות ועדת קמיניץ.

למנורה מבטחים שורה של חברות בנות ורווחיות. הראשונה היא מנורה מבטחים ביטוח, שלצדה מנורה מבטחים פנסיה וגמל - שמחזיקה בקרן הפנסיה החדשה הגדולה במשק, חברת הביטוח העצמאית שומרה, וחברות מימון חוץ בנקאי, נדל"ן ואנרגיה. כך, מנורה מבטחים ביטוח תרמה לקבוצה האם ב-2020 רווח כולל של כ-370 מיליון שקל בעוד שמנורה מבטחים פנסיה וגמל תרמה 130 מיליון שקל כששומרה רשמה בספרי מנורה מבטחים רווח כולל של כ-115 מיליון שקל.

בן אסאייג גם התייחס לחיבור שנחתם והושלם לאחרונה של החברה הבת מנורה מבטחים פנסיה וגמל עם אלייד שבהובלת סוארי, ואמר כי "חיבור עם שותף מאוד מוערך ומקצועי, וזה כולל גם את הצפת הערך למנורה מבטחים".

צרו איתנו קשר *5988