בנק ישראל עדכן תחזיות: "יש לנו סבלנות לתת לאינפלציה להמשיך לטפס"

ריבית בנק ישראל נותרה ברמה של 0.1%, בהתאם לתחזיות - צפויה להישאר ברמה זו בשנה הקרובה • הבנק מפרסם את תחזיות הצמיחה למשק על רקע ההתאוששות הכלכלית עם פתיחת המשק

אמיר ירון נגיד בנק ישראל / צילום: יונתן בלום
אמיר ירון נגיד בנק ישראל / צילום: יונתן בלום

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 0.1%, ושיפר את התחזיות קדימה על רקע התקדמות מבצע החיסונים והירידה בשיעור התחלואה. נוסח ההודעה של בנק ישראל בהודעה הנוכחית אופטימי יותר לעומת ההודעה קודמת, אם כי הבנק נותר זהיר.

אם בחודשים האחרונים הבנק הדגיש את האפשרות לעשות שימוש בכלים נוספים של הרחבה מוניטרית אם יידרש, כעת המדיניות המאד מרחיבה צפויה להימשך לתקופת ממושכת.

אם התחזית הקודמת שניתנה בינואר כללה שני תרחישים, כעת הבנק מתרכז בתרחיש אחד. לפי בנק ישראל, התכנסות רמת התוצר למגמת טרום המשבר צפויה להיות מלווה בירידה הדרגתית בשיעור האבטלה הרחב, אך לרמה גבוהה מזו ששררה לפני המשבר (שיעור ממוצע של 7.5% ו-6.0% ברבעון האחרון של 2021 ו-2022, בהתאמה).

התחזית הנוכחית כוללת תרחיש מרכזי שמניח כי לא תחול הרעה משמעותית בתחלואה שתצדיק הגבלות נוספות. הבנק צופה צמיחה של 6.3% ב-2021 - בדומה לתרחיש החיובי מינואר. עם זאת, לגבי ההמשך הבנק צופה ל-2022 צמיחה של 5% - בדומה לתחזית של קרן המטבע העולמית.

בנק ישראל עדכן בנוסף את התחזית לשיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הבאים (המסתיימים ברבעון הראשון של 2022) שצפוי לעמוד על 1.1% וב-2022 הוא צפוי לעמוד על 1.2% - שיעורי אינפלציה גבוהים מאלו שהעריך הבנק בתרחיש החיסון המהיר בתחזית הקודמת. התחזית הקודמת היתה כי שיעור האינפלציה ב-2021 צפויה לעמוד על 0.6% וב-2022 על 0.9%. עדיין מדובר בתחזית הנמוכה מאמצע טווח היעד של בנק ישראל.

לשאלת גלובס לגבי תוואי הריבית בהמשך ומה הרמה בה שיעור האינפלציה יתחיל להדאיג את בנק ישראל, אמר הנגיד כי הריבית תיוותר נמוכה לתקופה ארוכה והבנק היה רוצה לראות עלייה בשיעור האינפלציה מכאן והלאה. בבנק ישראל רואים התייצבות בשיעור האינפלציה בין החלק התחתון (1%) לאמצע (2%), וכי תידרש ממש "התפרצות" אינפלציונית כדי לשנות מדיניות וגם אז לבנק יש את הכלים להתמודד עם המצב אם יידרש.

"אנו בתהליך של בחינת יעד האינפלציה באופן כללי. דווקא כי בישראל יש טווח שבין 1% ל-3% יש לנו יותר דרגות חופש. גם לנו יש את הסבלנות לתת לאינפלציה להמשיך לטפס במקרה שזה יקרה בתחום היעד", אמר הנגיד.

לגבי חוסר הוודאות הפוליטית, בבנק ישראל כתבו כי "קיימת אי-וודאות משמעותית בנוגע לתוואי המדיניות שתאמץ הממשלה הבאה. במסגרת התחזית, אנו מניחים ש"קופסאות הקורונה" שאושרו לא ינוצלו במלואן, בזכות התאוששות המשק, וכי הממשלה לא תאשר קופסאות נוספות".

בנק ישראל מניח כי במסגרת התקציב הבסיסי, שאינו כולל את "קופסאות הקורונה", הממשלה תתאים את הוצאותיה לתקרת ההוצאות הקבועה בחוק, והחל משנת 2022, תפעל גם לצמצום הדרגתי של הגירעון המבני. תחת הנחות אלה, גירעון הממשלה ב-2021 צפוי לעמוד על 8.2%, וב-2022 על 3.6%. יחס החוב לתוצר צפוי להסתכם בכ-77% בכל אחת מהשנים הללו. בתחזית הקודמת צפה הבנק כי הגרעון של הממשלה צפוי לעמוד על 8% תוצר, כך שיחס החוב תוצר יסתכם ב-77%-75%.

צרו איתנו קשר *5988