הביטוח הלאומי: בפברואר-מרץ חזרו כ-144 אלף עובדים לשוק העבודה

חלקן של הנשים במקבלי דמי אבטלה ירד מ-56% בינואר ובפברואר ל-52% במרץ • יותר ממחצית מהמובטלים במרץ הם ללא ילדים, ופחות מעשירית הם בעלי משפחות גדולות - 4 ילדים ויותר

לשכת תעסוקה בחולון / צילום: איל יצהר
לשכת תעסוקה בחולון / צילום: איל יצהר

מינואר עד מרץ חלה ירידה מצטברת במספר המובטלים, מ-690 אלף ל-546 אלף איש - כך עולה מנתוני הביטוח הלאומי. בפברואר-מרץ חזרו כ-144 אלף עובדים לשוק העבודה לאחר שקיבלו דמי אבטלה.

חלקן של הנשים במקבלי דמי אבטלה ירד מ-56% בינואר ובפברואר ל-52% במרץ. בחודש מרץ היוו הנשים 71% בקרב אלה שהפסיקו לקבל דמי אבטלה במרץ. ממצאים אלה מתיישבים עם פרסומי הלמ"ס, המצביעים על תנודתיות רבה יותר בקרב נשים בשיעורי היציאה ובשיעורי החזרה לשוק העבודה.

יותר ממחצית מהמובטלים במרץ הם ללא ילדים, ופחות מעשירית הם בעלי משפחות גדולות (4 ילדים ויותר). בקרב החוזרים לשוק העבודה בפברואר-מרץ 2021 יש שיעור משמעותי לבני 45-54 ובני 18-24.

שיעור החזרה בקרב בני 25-44 נמוך יחסית. שיעור הערבים שחזרו לשוק העבודה במרץ נמוך מזה שבחודש הקודם, מה שמסביר את העלייה של שיעור המובטלים הערבים במצבת המובטלים (מ-20% בפברואר ל-22% במרץ).

ענפי השירותים והמסחר "מובילים" מבחינת שיעור החוזרים לשוק העבודה בהם בחודש מרץ 2021 - בכולם מעל 25% ממקבלי דמי אבטלה חזרו לעבודה. גם בענף האמנות והבידור נרשם שיעור גבוה של חוזרים לעבודה. גם ענפי השירותים האחרים לרבות השירות המקומי והציבורי, רשמו שיעורי חזרה גבוהים למדי. בענפי התחבורה והבינוי שיעורי החזרה היו נמוכים יחסית.

בחודש מרץ עלה חלקם של מקבלי דמי האבטלה בעשירונים הנמוכים - במקביל להפחתה בחלקם של העשירונים הגבוהים (מהחמישי ואילך, למעט העשירון העליון). יצוין שחלקם הנמוך יחסית של העשירונים הנמוכים מבין מקבלי דמי אבטלה נובע משיעורי תעסוקה נמוכים בעשירונים אלו.

צרו איתנו קשר *5988