ראיות | דעה

ההצעה לפסילת ראיות לא מספיק נחרצת

כשהחוק לא מגדיר באופן חד-משמעי את החובה לפסול ראיה שהושגה באופן בלתי חוקי, בית המשפט מקבל את הכוח להחליט האם לקבל ראיה שהושגה בצורה לא חוקית או לפסול אותה, בהתאם לראות עיניו. זה לא מספיק

שר המשפטים גדעון סער. הפיץ את הצעת החוק / צילום: ניב קנטור
שר המשפטים גדעון סער. הפיץ את הצעת החוק / צילום: ניב קנטור

לאחרונה אישרה ועדת שרים לחקיקה את הצעת החוק של שר המשפטים גדעון סער לפסילת ראיה שהושגה שלא כדין, והיא תובא בקרוב להצבעה בקריאה ראשונה בכנסת.

החוק מעגן לראשונה בחקיקה את סמכות בתי המשפט לפסול ראיות שהושגו באופן לא חוקי, והוא מחיל את כלל הפסלות על כל סוגי הראיות - הודאת נאשם, הודעת עד וראיות חפציות.

מדובר בהצעת חוק חשובה, ודאי כשמאחוריה עומד כוונה ראויה - לאפשר יציבות רבה יותר למערכת החוק בישראל. ואולם, הצעת החוק אינה מספקת ואינה מרחיקת לכת מספיק. לא מספיק לעגן בחוק את מה שכבר נקבע בפסיקה.

הקושי עם הצעת החוק הוא שהיא עלולה להותיר את המצב כמו שהוא. גם כיום בתי המשפט, על-פי פסיקה מחייבת של בית המשפט העליון, יכולים לפסול ראיות. באופן הניסוח של הצעת החוק, בו נעשה שימוש במילה "רשאי", נוצר מצב שבו אנו עלולים להישאר באותה נקודה בדיוק. גם היום בית המשפט רשאי לפסול ראיות שהושגו בדרכים לא חוקיות, והוא אף עושה שימוש בסמכות זו.

כיום, כאשר ראיות מובאות בפני בית המשפט לאחר שהושגו באופן לא חוקי, בית המשפט מתבקש להתייחס למשקל שניתן לייחס לראיה, בהתחשב בהפרה של החוק שנעשתה כדי להשיג אותה. בעבר בית המשפט נטה לקבל ראיות כאלה לעתים תכופות יותר. בהווה בית המשפט נוטה פחות לקבל ראיות שהושגו בצורה לא חוקית.

על-מנת לממש את כוונת המחוקק, על הצעת החוק לחייב את בית המשפט לפסול ראיות שהושגו בניגוד לחוק, ולא רק לאפשר לו לפסול ראיות כאלה. במקום שברירת המחדל תהיה שבית המשפט רשאי לפסול ראיה שהושגה באופן לא חוקי, צריך לקבוע שברירת המחדל היא שהראיה נפסלת, אלא אם כן בית המשפט ימצא נסיבות חריגות שלא לעשות וינמק זאת.

הטיעון הנגדי לאפשרות זו הוא שפסלות מוחלטת תייצר חריגים שיכרסמו בכלל באופן משמעותי. התשובה לכך היא לא להניח מראש שבתי המשפט לא יפעלו לפי כוונת המחוקק, שהיא לתת משקל בכורה לזכות להליך הוגן.

כשהחוק לא מגדיר באופן חד-משמעי את החובה לפסול ראיה שהושגה באופן בלתי חוקי, בית המשפט מקבל את הכוח להחליט האם לקבל ראיה שהושגה בצורה לא חוקית או לפסול אותה, וזאת בהתאם לראות עיניו.

במערכת החוק בארה"ב, הכלל המכונה "פרי העץ המורעל" קובע חד-משמעית כי כל ראיה שהושגה בצורה לא חוקית היא לא קבילה. למשל, אם הראיה הושגה באמצעות חיפושים שמבוצעים ללא צו, ללא נוכחות עדים, בלי חשד סביר או תוך פגיעה בזכויות מסוימות.

הוראה חד-משמעית כזו גם תמנע מצב אבסורדי שבו בשני תיקים שיכולים להיות זהים לחלוטין, שופט אחד יכול לקבל את הראיות, ושופט אחר יפסול אותן.

הכותב הוא עורך דין פלילי