העליות בשוק ההון הביאו את מגדל לרשום רווח כולל של כ-334 מיליון שקל ברבעון השני

חברת הביטוח אומנם רשמה קיטון ברווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אך במחצית הראשונה של 2021 היא הציגה רווח של 567 מיליון שקל, לעומת הפסד של 60 במחצית 2020 • החברה רשמה גם שיפור משמעותי ברווח החיתומי ל-308 מיליון שקל, בהובלת ביטוחי חיים וחיסכון ארוך טווח

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח / צילום: איל יצהר
רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח / צילום: איל יצהר

קבוצת מגדל  פרסמה היום (ד') את תוצאותיה לרבעון השני של שנת 2021 והיא מדווחת על רווח כולל בסך של כ-334 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בסך כ-503 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של שנת 2021 נרשם רווח כולל של כ-567 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל בסך 60 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. במגדל מציינים כי במחצית הראשונה של שנת 2021 חל שיפור ניכר ברווח לעומת המחצית המקבילה אשתקד בשל עלייה ניכרת ברווח ההשקעתי וכן בשל עלייה ברווח החיתומי.

הרווח הכולל ברבעון השני של שנת 2021 הושפע מעליות שערים בשוקי ההון, בעקבותיהן נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך כ-481 מיליון שקל לפני מס (ללא אג"ח מיועדות) לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו הייתה התאוששות בשוק ההון לאחר הירידות בשל משבר הקורונה ונרשמו הכנסות בסך של 678 מיליון שקל (ללא אג"ח מיועדות).

ברבעון השני רשמה החברה רווח מדמי ניהול משתנים בהיקף של כ-282 מיליון שקל, זאת לעומת אי גבייה של דמי ניהול משתנים ברבעון המקביל אשתקד. דמי ניהול משתנים הינם דמי ניהול הנגבים בהתאם לתשואה שהשיג מוצר החיסכון או ההשקעה. ככל שהתשואה עברה את הרף שנקבע מראש, החברה המנהלת גובה את דמי הניהול מהלקוח. ככל שהם נמוכים מהתשואה שנקבעה, הם אינם גובים את דמי הניהול ובמקרים מסוימים מחזירים אותם.

ברבעון השני של 2021 חלה עלייה ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בתחומי ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך, ביטוח כללי ושירותים פיננסיים. ברבעון השני חל גידול ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בביטוח חיים חל גידול ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד שנבע בעיקרו מגידול בהכנסות מדמי ניהול בשל עלייה בנכסים המנוהלים וקיטון בהפחתת הוצאות רכישה נדחות בעקבות קיטון בביטולי פוליסות. בפנסיה חל גידול ברווח החיתומי שהושפע בעיקרו מעלייה בהכנסות מדמי ניהול בשל גידול בנכסים הממוצעים ובדמי הגמולים.

בענף הביטוח הכללי חלה עלייה ברווח החיתומי ברבעון השני לעומת רבעון המקביל אשתקד, אשר התבטאה בעיקרה בענף רכב חובה בשל התפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות, בענף רכוש אחר בשל טיוב התיק והתפתחות חיובית בתביעות ובענפי החבויות, בעיקר בענפי צד ג' וחבות מעבידים, בשל התפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות וכן מצמצום בהפסד החיתומי בשנת החיתום השוטפת.

מנגד, בענף רכב רכוש נרשם ברבעון המדווח הפסד חיתומי שהושפע בעיקרו מקיטון בפרמיה הממוצעת אשר הביא לרישום של פרמיה בחסר. גם בביטוחי הבריאות והסיעוד נרשמה ירידה ברבעון השני ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שנבעה בעיקרה מקיטון ברווח מביטוח סיעודי בשל גידול בתביעות.

עלייה של 21% בהיקף הנכסים המנוהלים

היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-343 מיליארד שקל, נכון לסוף יוני 2021, לעומת כ-283 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-21%.

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים הסתכמו בכ-5.8 מיליארד שקל ברבעון המדווח, עלייה של כ-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד שנבעה בעיקר בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח. בתקופה המדווחת, נרשמה עלייה קלה בפרמיות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהתבטאה בעיקרה בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח וקוזזה ברובה בשל קיטון בפרמיות ביטוח כללי, בעיקר בביטוחי הרכב.

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח שיסיים את תפקידו בשבועות הקרובים לאחר שהתמנה למנכ"ל ישראכרט, התייחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון השני לשנת 2021 ואמר: "סיימנו את הרבעון השני של שנת 2021 עם רווח רבעוני של כ-334 מיליון שקל, המשקף תשואה על ההון של 18.8% (במונחים שנתיים) ובמחצית הראשונה של השנה רשמנו רווחיות גבוהה מאוד. ברבעון הנוכחי, כמו גם ברבעון הקודם, נמשכו ההתפתחויות החיוביות בפעילות החברה ובמקביל לשיפור בצד ההכנסות, המשכנו לבצע פעולות התייעלות אשר הביאו לחיסכון נוסף. בשנתיים האחרונות ביצענו שינוי אסטרטגי משמעותי שאת פירותיו התחלנו לקצור רק לאחרונה ואני מאמין כי המגמות החיוביות מהן נהנית החברה כיום ימשיכו ויתעצמו בעתיד. למגדל ביטוח בסיס לקוחות איתן ויציב, סל מוצרים מגוון וייחודי, תשתית טכנולוגית ודיגיטלית מובילה, כח אדם מקצועי ופוטנציאל צמיחה משמעותי. אנו ממשיכים להוביל את הענף בתחומי ההשקעות, הדיגיטל והחדשנות ונמשיך לבצע השקעות ופעולות נוספות במטרה לשמר מעמד זה".

יו"ר מגדל ביטוח, אלוף (מיל.) יפתח רון טל, איחל בהצלחה לעוז ואמר: "מגדל איננה עוד חברת ביטוח. מגדל היא ובראש ובראשונה אות ומופת. מובילה ערכים של יושרה, שקיפות ורמת שירות גבוהה. זו זכות וגאווה אדירות עבורי, להוביל את ספינת הדגל של שוק הביטוח, אשר בזכות מקצועיות, יצירתיות ומסירות יוצאות דופן של עובדיה ומנהליה, נמצאת בצמרת חברות הביטוח במדינת ישראל".

מגדל שוקי הון: הרווח במחצית הראשונה של 2021 - גבוה מזה של שנת 2020 כולה

מגדל שוקי הון, בית ההשקעות של קבוצת מגדל בניהולו של שגיא שטיין, חתם את המחצית הראשונה של השנה עם זינוק של כ-86% ברווח לפני מס, שהסתכם בכ-30 מיליון שקל (לעומת 16 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד). זאת, לצד עלייה של יותר מ-50% בהיקף הנכסים המנוהלים, שצמחו לשיא של כ-53 מיליארד שקל. במגדל שוקי הון צופים כי הרווח לפני מס בשנת 2021 כולה יסתכם בכ-60 מיליון שקל - כפול מזה של שנת 2020 (28 מיליון שקל) ופי שלושה מהרווח בשנת 2019 (20 מיליון שקל).

את התוצאות הכספיות החזקות מייחסים במגדל לעלייה המתמשכת בהיקף הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות ובחברת ניהול התיקים. עוד הם מציינים כי בהמשך לתוצאות המצוינות בשנת 2020, גם בחציון השני של שנת 2021 חל גידול משמעותי הן בנכסי חברת ניהול התיקים - ענף שמתאפיין בקיפאון מתמשך - והן בחברת קרנות הנאמנות של מגדל שוקי הון. האחרונה אף חתמה את החציון עם גיוס ענק של כ-6.3 מיליארד שקל והובלת הגיוסים בענף 16 חודשים ברציפות.

שגיא שטיין, מנכ"ל מגדל שוקי הון: "בענף שמתאפיין בלא מעט מיזוגים ורכישות ולמרות אתגרי הקורונה, מגדל שוקי הון צומחת בעקביות בצורה אורגנית ושוברת מדי רבעון שיאים חדשים. התוצאות הכספיות ושיא כל הזמנים בשווי הנכסים המנוהלים מבטאים מהלכים ארוכי טווח שמוכיחים את עצמם, ובראשם פריצת הדרך והפיכתנו למובילי השוק בתחום הקרנות המחקות, מדדי החדשנות וה-MTF. אני גאה בכך שהמהלכים האסטרטגיים, המיקוד בטכנולוגיה, הגיוון המוצרי ופתרונות ההשקעה הייחודיים שלנו ממשיכים לייצר ערך - גם לציבור המשקיעים וגם לשורת הרווח״.

צרו איתנו קשר *5988